سفته چیست و تفاوت آن با چک چه می‌باشد ؟

بستن
بستن