دپارتمان ملکی

موارد قابل توجه در قراردادهای اجاره

عقد اجاره[۱] یکی از رایج ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می شود از این رو قانون گذار در…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تفاوت عقد معاوضی با عقد غیر معاوضی

عقد معاوضی جزء عقود لازم[۱] و تملیکی[۲] است. عقد معوض به عقودی اطلاق دارد که دو عوض داشته و قصد…

بیشتر بخوانید »
قراردادها

خیارات مختص عقد بیع

خیار اسم مصدر از باب اختیار بوده و در اصطلاح به معنای اختیار فسخ در عقد و قرارداد می باشد.…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

شرط الحاقی در عقد

تمامی عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می شود، تعهداتی را برای متعاملین به وجود می آورد که برخی…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

آثار عقد بیع

عقد بیع از مهم ترین عقود معین بوده که بیشترین کاربرد را در روابط بین افراد دارد. عقد بیع از…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

مستحق للغیر در آمدن مبیع

ضامن درک که در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی آمده است در جایی مطرح می‌شود که بیع به علت…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد بیع

عقد بیع از مهم ترین عقود معین بوده که بیشترین کاربرد را در روابط بین افراد دارد. عقد بیع از…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد معاوضه

عقد معاوضی در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به معنای مبادله کالا و خدمات است. قانون مدنی…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

انحلال قراردادها

انحلال به معنی برهم زدن قرارداد و جلوگیری از ادامه و تداوم عقد و قرارداد است. با انحلال قرارداد اعتبار و…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن