مقالات حقوقی

اصول حاکم بر قراردادها

وقوع تمامی عقود و قراردادها آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. اصول حاکم بر قراردادها از جمله ی این…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

تخلفات مربوط به امور بهداشتی در تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

با توجه به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی[۱] که اشعار می دارد صنوفی که قانون خاص دارند از شمول…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

تخلفات و تعزیرات مربوط به امور درمانی

باتوجه به نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۲۷۹/۷-۳/۳/۱۳۸۴ و ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

تخلفات و تعزیرات مربوط به عرضه و فروش دارودر داروخانه

از آن جایی که داروخانه داری یکی از شغل های مهم محسوب شده که ارتباط مستقیم با سلامت افراد دارد…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق

به موجب ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲ ، تبصره های یک و چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

عدم صدور صورت حساب و فاکتور

به موجب بند ۶-۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت حساب فروش سندی است که در آن…

بیشتر بخوانید »
اخبار حقوقی

عدم درج قیمت و مجازات آن

عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی است که بیشترین پرونده ها رو به خود اختصاص داده و جزء بزرگترین تخلف…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

فروش اجباری و مجازات آن

قانونگذار در ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، ماده ۶۴  قانون نظام صنفی اصلاحی سال ۱۳۹۲ و تبصره…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه…

بیشتر بخوانید »
دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباری

بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی

ربا به عنوان یکی از جرایم اقتصای با انباشته شدن ثروت نزد رباخواران موجب گسترش فقر و مانعی برای توسعه…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن