وکیل جرایم پزشکی

قصور پزشکی

وکیل آشنا به پرونده های جرایم پزشکی ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

تخلفات پزشکی

وکیل آشنا به پرونده های جرایم پزشکی ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

جرم خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس

  تعلل در پذیرش بیماران اورژانسی و خلاف قانون عمل‌کردن برخی بیمارستان‌ها و عدم‌انجام مداوای اولیه بیمار پیش از پذیرش…

وکیل شکایت پزشکی

۱ – برای ارایه شکایت پزشکی، باید خود بیمار اسیب دیده حضور داشته باشد در غیر اینصورت شکایت پذیرفته نمی‌شود…

موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

ماده ۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای…

تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان

دادسرای ناحیه ۱۹ ویژه جرائم پزشکی و دارویی است به تخلفات و اعمال مجرمانه پزشکان رسیدگی می‌کند. شهروندان برای رسیدگی…

نامه پزشکی قانونی

نامه پزشکی قانونی نحوه پذیرش مراجعین در مراکز پزشکی قانونی کشور: در برخی امور قضایی جلب نظر پرشک قانونی به…

وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرائم پزشکی در تهران ,مشاوره حقوقی جرائم پزشکی در تهران ,شماره تلفن وکیل جرائم پزشکی در تهران:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰راحمی
بستن
بستن