نفقه

دادخواست مطالبه نفقه زوجه و اولاد

شرایط تحقق نفقه ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. لذا…

شرایط تحقق نفقه

عقد دائم: ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. لذا در…

نفقه ایام گذشته

  شرایط تحقق نفقه عقد دائم: ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن به عهده…

مجازات ترک انفاق

وکیل اشنا به پرونده های نفقه ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

نفقه دوران عقد

وکیل اشنا به پرونده های نفقه ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

نفقه در عده وفات

مطابق ماده ۱۱۱۰ ق . م  زوجه در عده وفات مستحق دریافت نفقه نیست و نفقه او از اموال اقاربی…

امتیازات نفقه زوجه بر نفقه اقارب

وکیل آشنا به پرونده های اجاره ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

مشاوره حقوقی وصول نفقه

نحوه ی وصول نفقه نفقه را از دو طریق می.توان وصول کرد: ۱-طریق حقوقی (دادگاه خانواده) ۲-طریق کیفری (دادسرا و…
بستن
بستن