مقالات حقوقی

عقد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

تفاوت عقد معاوضی با عقد غیر معاوضی

عقد معاوضی جزء عقود لازم[۱] و تملیکی[۲] است. عقد معوض به عقودی اطلاق دارد که دو عوض داشته و قصد…

خیارات مختص عقد بیع

خیار اسم مصدر از باب اختیار بوده و در اصطلاح به معنای اختیار فسخ در عقد و قرارداد می باشد.…

شرط الحاقی در عقد

تمامی عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می شود، تعهداتی را برای متعاملین به وجود می آورد که برخی…

آثار عقد بیع

عقد بیع از مهم ترین عقود معین بوده که بیشترین کاربرد را در روابط بین افراد دارد. عقد بیع از…

مستحق للغیر در آمدن مبیع

ضامن درک که در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی آمده است در جایی مطرح می‌شود که بیع به علت…

عقد بیع

عقد بیع از مهم ترین عقود معین بوده که بیشترین کاربرد را در روابط بین افراد دارد. عقد بیع از…

عقد معاوضه

عقد معاوضی در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به معنای مبادله کالا و خدمات است. قانون مدنی…

انحلال قراردادها

انحلال به معنی برهم زدن قرارداد و جلوگیری از ادامه و تداوم عقد و قرارداد است. با انحلال قرارداد اعتبار و…

معاملات فضولی

براساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست لو…
بستن
بستن