مقالات حقوقی

عقد مضاربه

مضاربه از ریشه ضرب و در لغت به معنای سیر و سفر در زمین است. عقد مضاربه در اصطلاح فقها…

عقد مزارعه

مزارعه از ریشه زرع و در لغت به معنای باهم کاشتن می باشد. عقد مزارعه از جمله عقود لازم[۱] بوده…

عقد مساقات

مساقات در لغت به معنای آبیاری و سیراب کردن است و عقد مساقات قراردادی است لازم[۱] که میان صاحب درختان…

عقد شرکت

شرکت عقدی است رضایی[۱]، جایز[۲]، تملیکی[۳] و معوض[۴] که عبارت است از اینکه شی واحدی به نحو اشاعه متعلق به…

انحلال عقد اجاره

انحلال در لغت به معنای نابود شدن و از بین رفتن است و در اصطلاح حقوقی به پایان یافتن یک…

قرارداد رحم اجاره ای

وفق ماده ۱۸۳ قانون مدنی:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر…

اجاره حیوانات

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختیار دیگری می…

اجاره اشخاص

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختیار دیگری می…

انتقال و فروش سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ سرقفلی مغازه با عنوان حق کسب و پیشه معرفی می شد. به…

سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ سرقفلی مغازه با عنوان حق کسب و پیشه معرفی می شد. به…
بستن
بستن