مقالات حقوقی

مستحق للغیر در آمدن مبیع

ضامن درک که در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی آمده است در جایی مطرح می‌شود که بیع به علت…

عقد بیع

عقد بیع از مهم ترین عقود معین بوده که بیشترین کاربرد را در روابط بین افراد دارد. عقد بیع از…

عقد معاوضه

عقد معاوضی در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به معنای مبادله کالا و خدمات است. قانون مدنی…

انحلال قراردادها

انحلال به معنی برهم زدن قرارداد و جلوگیری از ادامه و تداوم عقد و قرارداد است. با انحلال قرارداد اعتبار و…

معاملات فضولی

براساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست لو…

مسئولیت قراردادی

الزام آور بودن قراردادها که در مقالات پیشین با عنوان های اصول حاکم بر قراردادها و تعریف و اقسام عقد…

شروط ضمن عقد

هنگامی که عقد و یا قراردادی میان دو یا چند نفر منعقد می شود تعهداتی برای هریک به وجود می…

شرایط صحت عقد

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اصل بر آزادی قراردادها است و قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع…

تعریف و اقسام عقد

به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند…

اصول حاکم بر قراردادها

وقوع تمامی عقود و قراردادها آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. اصول حاکم بر قراردادها از جمله ی این…
بستن
بستن