مقالات حقوقی

تخلفات و تعزیرات مربوط به عرضه و فروش دارودر داروخانه

از آن جایی که داروخانه داری یکی از شغل های مهم محسوب شده که ارتباط مستقیم با سلامت افراد دارد…

عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق

به موجب ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲ ، تبصره های یک و چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه…

عدم درج قیمت و مجازات آن

عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی است که بیشترین پرونده ها رو به خود اختصاص داده و جزء بزرگترین تخلف…

فروش اجباری و مجازات آن

قانونگذار در ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، ماده ۶۴  قانون نظام صنفی اصلاحی سال ۱۳۹۲ و تبصره…

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه…

بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی

ربا به عنوان یکی از جرایم اقتصای با انباشته شدن ثروت نزد رباخواران موجب گسترش فقر و مانعی برای توسعه…

راه کارهای کاهش جرایم مالیاتی

با توجه به عواملی که موجبات ایجاد جرایم مالیاتی را افزایش می دهد، راه کارهایی از سوی مدیران و رییس…

عوامل افزایش جرایم مالیاتی

شایع ترین عاملی که منجر به بروز جرایم مالیاتی از سوی مودیان می شود پایین بودن فرهنگ مالیاتی می باشد…

برسی مصادیق جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی به واسطه آن که در حوزه های مالی صورت می گیرد بیشتر از ناحیه کسانی بوده که در…

پولشویی در شرکت های بیمه

پدیده پولشویی فرآیندی است که در پی آن عواید حاصل از ارتکاب جرم و فعالیت غیرقانونی با اموال مشروع یا حتی…
بستن
بستن