قانون کار و اختلافات کارگر و کارفرما

اختلاف کارگرکارفرما

  اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌گردد. به همین…

قانون کار

    فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده ۱- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی…

قانون ترک کار در کارخانه

      قوانین ترک محل کار ترک کار هم مثل سایر امور زندگی اجتماعی برای خودش قاعده و قانونی…
بستن
بستن