شرب خمر

تخفیف مجازات شرب خمر

آیا بطور کلی تخفیف مجازات در جرم شرب خمر اعمال می شود؟ سوالی که برای بسیاری از افراد در مورد…

حمل مشروبات الکلی

 رسیدگی به حمل مشروبات الکلی یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی، حمل و دارا بودن آن می باشد که…

شرب خمر

تعریف شرب خمر مصرف مشروبات الکی یا چیزی که در اصطلاح حقوقی و فقهی به آن شرب خمر می گویند…

جرم رانندگی در حالت مست

مصرف مشروبات الکلی در حالت عادی و از سال ۵۷ به بعد ممنوع شد و این ممنوعیت به معنای غیرقانونی…

حد شرب خمر

شرایط و موجبات حد در شرب خمر مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که…

وکیل شرب خمر

وکیل آشنا به پرونده های شرب خمر ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل مصرف مشروبات الکلی

وکیل مصرف مشروبات الکلی الکل : الکل نوعی ماده مخدر می باشد که در مقایسه با سایر مواد مخدر، راحت…
بستن
بستن