دیوان عدالت اداری

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه…

ساختار دیوان عدالت اداری

ساختار دیوان عدالت اداری   مقدمه : بعد از تجربه ای ناکام مربوط به عدم اجرای قانون شورای دولتی مصوب…

صلاحیت دیوان عدالت اداری

موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری را می توان به ۵ بخش تقسیم نمود: سه مورد آن…

موارد صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری را می توان به ۵ بخش تقسیم کرد: سه مورد…

نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

در این مقاله مراحل و نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری را بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا…

مراحل اداری دیوان عدالت اداری

مراحل اداری در صورت مراجعه به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران( به نشانی:بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران…

اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی به طور کلی وقتی حکمی ‌قطعی شد، یعنی مهلت تجدیدنظر گذشت و تجدیدنظر‌خواهی نشد، رای قابل تغییر نیست…

ساختار تشکیلاتی و گستره دیوان عدالت اداری در سطح کشور

   طبق ماده ۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های…

اهداف و وظایف اساسی دیوان عدالت اداری

دعاوی اداری  گاهی حقی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است از نوع اداری است ،یعنی در پاره ای…

کمسیون ماده ۵

کمسیون ماده ۵ براساس ماده۹۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ش ‌که…
بستن
بستن