دادسرا ارشاد

حمل مشروبات الکلی

 رسیدگی به حمل مشروبات الکلی یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی، حمل و دارا بودن آن می باشد که…

جرم رانندگی در حالت مست

مصرف مشروبات الکلی در حالت عادی و از سال ۵۷ به بعد ممنوع شد و این ممنوعیت به معنای غیرقانونی…

جرم ایجاد مزاحمت برای زنان و کودکان در معابر

امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی، وسیله‌ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و…

جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد، یکی از سود…

جرائم مربوط به تجهیزات ماهواره

مجازات استفاده از ماهواره : واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه…

جرم داشتن ماهواره

استفاده شخصی (خانگی) از ماهواره طبق فتوای اکثر مراجع تقلید جایز نیست و حرام می باشد و طبق مصوبه مجلس…

وکیل جرایم دادسرای ارشاد

  در دستگاه قضایی ایران نهادهای مختلفی پیش‌بینی شده است. در بعد کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بخش کشف جرم،…
بستن
بستن