خدمات حقوقی

اعسار چیست؟

اعسار چیست ؟ اعسار به وضعیت شخصی غیرتاجر گفته می‌شود که به نداشتن دارایی و یا مال قدرت پرداخت دیون(بدهی‌ها)…

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاغل

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاغل بازنشستگی و مسائل مرتبط به آن  بازنشستگی در تعریف عامیانه خود به معنی کناره…

داوری بین المللی

  داوری بین المللی به چه معناست ؟ آیا معاهداتی وقوانین خاصی در زمینه داوری بین المللی وجود دارد؟ چه…

محجورین در حقوق مدنی

   محجورین در حقوق مدنی همه انسان ها در دوران کودکی قهرا دوره حجر را تجربه کرده اند ، طی…

حضور وکیل در محل

شرکت ها، سازمان ها و نهادهای تجاری با مسائل حقوقی مختلفی روبرومی باشند  . ارتباط شرکت ها با کارمندان، بدهکاران،…

نکات حقوقی خرید و فروش خودرو

-اگر می خواهید خودرو بخرید  -قرارداد یکطرفه نبندید قرارداد ها می بایست با در نظر گرفتن نفع طرف خریدار بسته…

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و…

دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به این امر می باشد که دولت موظف است ثروت های ناشی از…

وکیل امور اداری سازمان ها و ادارات

حقوق اداری : مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت و روابط آن‌ها با مردم…

رفع توقیف اموال

برای رفع توقیف ، باید طرح دعوا صورت بگیرد . افرادی که به موجب قراردادی مدیون می باشند، به حکم…
بستن
بستن