وصول مطالبات

وصول چک و سفته

چک چیست ؟ چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و…

وکیل تامین خواسته

وکیل تامین خواسته تامین خواسته چیست ؟ دراصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی می باشد که به وسیله…

وکیل نیم عشر دولتی

وکیل نیم عشر دولتی نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه. نحوه محاسبه دقیق نیم عشر اجرایی برای…

وصول مطالبات

وصول مطالبات : راهکار مدیریت وصول مطالبات در پی پاسخگویی به یکی از مشکلات بسیار رایجی می باشد که اکثر…

وکیل استرداد چک

وکیل استرداد چک   چک چیست ؟ چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای…

وکیل مطالبه ودیعه منزل

وکیل مطالبه ودیعه منزل در تخلیه منزل مسکونی که به رهن و اجاره گذاشته شده، باید مستاجر ابتدا ملک را…

وکیل مطالبه وجه سفته

سفته-واخواست-وکیل-مشاوره حقوقی-تهران

وکیل توقیف اموال

نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این…

وکیل اجرت المثل

وکیل اجرت المثل اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است.…

وکیل خسارت تاخیر تادیه

وکالت و مشاوره حقوقی خسارت در تهران، جریمه دیرکرد د رتهران، تأخیر تأدیهدر تهران، خسارت تأخیر تأدیهدر تهران .
بستن
بستن