دپارتمان ملکی

تاخیر در صدور سند خانه- مغازه -آپارتمان

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون…

وکیل مراحل سند زدن خانه

برای خرید و فروش یک ملک یا خانه، پیدا کردن یک مشتری یا طرف حساب مناسب نخستین و مهم‌ترین گام…

وکالت فروش ملک

وکالت عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.…

دستور فروش

  دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز / تبیین افراز ملک مشاع مقدمه دستور فروش ملک مشاع -تقسیم ملک…

مشاوره حقوقی الزام به تحویل ملک

دعوی الزام به تحویل مبیع الزام به تحویل مبیع مطابق با ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن…

وکیل ملکی

وکیل آشنا به مشکلات ملکی ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت نامه فروش ملک

وکالت فروش ملک یعنی اینکه مالک ملک اختیار فروش ملک خود را به شخصی که وکیل نامیده می ‘گرددمی سپارد…

مشاوره حقوقی نقل و انتقال ملک

  مشاوره حقوقی نقل و انتقال ملک نقل و انتقال ملک و عوارض شهرداری هر گاه ساختمان یا ملکی به…

مشاوره حقوقی پیش فروش آپارتمان

  مشاوره حقوقی پیش فروش آپارتمان پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان با توجه به رکود بی سابقه بازار مسکن…

وکیل اختلاف در مالکیت

  وکیل اختلاف در مالکیت اختلاف در مالکیت : بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی،…
بستن
بستن