دپارتمان ملکی

حکم تخلیه ملک

وکیل آشنا به پرونده های تخلیه ملک۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

تقاضای ثبت ملک

  ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت می باشد مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و…

مشاوره حقوقی فروش مال مشاع

  ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق…

وکیل جهت خرید ملک

  امروزه شاهدیم که هزاران نفر از هموطنان ما در گوشه و کنار مملکت برای خرید سرپناهی برای خود یا…

فروش ملک به چند نفر

معامله معارض عبارت است از این که اگر مال مورد معامله با کسی، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار…

تاخیر در صدور سند خانه- مغازه -آپارتمان

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون…

وکیل مراحل سند زدن خانه

برای خرید و فروش یک ملک یا خانه، پیدا کردن یک مشتری یا طرف حساب مناسب نخستین و مهم‌ترین گام…

وکالت فروش ملک

وکالت عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.…

دستور فروش

  دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز / تبیین افراز ملک مشاع مقدمه دستور فروش ملک مشاع -تقسیم ملک…

مشاوره حقوقی الزام به تحویل ملک

دعوی الزام به تحویل مبیع الزام به تحویل مبیع مطابق با ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن…
بستن
بستن