توقیف و رفع توقیف

توقیف ملک

  توقیف اموال و ملک در این مقاله به بررسی مفهوم توقیف اموال و در حالت خاص توقیف ملک و…

توقیف اموال شرکت ها و سهامداران

شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از شخصیت سهامداران آن است  لذا نه می توان بابت بدهی سهامداران اموال شرکت را توقیف…

توقیف آپارتمان مسکونی بابت مهریه

توقیف آپارتمان مسکونی بابت مهریه 📖 آیا می توان آپارتمان مسکونی را بابت مهریه توقیف کرد؟ 📌توقیف آپارتمان یا منزل…

وکیل توقیف ملک

وکیل آشنا به پرونده های توقیف ملک۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

توقیف سند

  قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده ۱۲۶ مقرّر مى‏دارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول…

توقیف اموال سهامداران

  در صورتی که سهامدار با حکم دادگاه، محکوم به پرداخت وجهی شده باشددستور دادگاه سهام سهامدار محکوم شده توسط…

توقیف پول

همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور می باشد  با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار…

وکیل توقیف ملک یا زمین

  توقیف ملک یا زمین : «توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معناى…

وکیل توقیف پول پیش خانه

توقیف چیست ؟ در لغت نامه توقیف به معنای بازداشت و ضبط است . این کلمه در دانشگاه به معنی…

وکیل توقیف اموال

نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این…
بستن
بستن