تعزیرات حکومتی

تخلفات و تعزیرات مربوط به عرضه و فروش دارودر داروخانه

از آن جایی که داروخانه داری یکی از شغل های مهم محسوب شده که ارتباط مستقیم با سلامت افراد دارد…

عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق

به موجب ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲ ، تبصره های یک و چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه…

عدم صدور صورت حساب و فاکتور

به موجب بند ۶-۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت حساب فروش سندی است که در آن…

عدم درج قیمت و مجازات آن

عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی است که بیشترین پرونده ها رو به خود اختصاص داده و جزء بزرگترین تخلف…

فروش اجباری و مجازات آن

قانونگذار در ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، ماده ۶۴  قانون نظام صنفی اصلاحی سال ۱۳۹۲ و تبصره…

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه…

واردات کالا  و قوانین مربوط به آن

واردات کالا  و قوانین مربوط به آن واردکنندگان کالا اعم از اینکه شخص حقوقی یا حقیقی باشند برای ورود کالا…

جرم احتکار

جرم احتکار احتکار در یک تعریف ساده یعنی نگاه داشتن کالای ضروری به قصد سو استفاده از شرایط تورم و …

وکیل تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی ۱٫صلاحیت صلاحیت‌های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات…

قاچاق کالا

  قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است در علم اقتصاد…
بستن
بستن