مجموعه حقوقي مستقر در ايران بوده كه با استفاده از تجربيات علمي و عملي قضات، اساتيد و وكلاي متخصص تهران به شما در ارائه دانش حقوقي، مشاوره حقوقي و حل و فصل دعاوي حقوقي، كيفري و خانواده كمك خواهد نمود.آرشیو روزانه: ۸ اسفند, ۱۳۹۶

دادسرا جرائم کارکنان دولت

درتاریخ  ۱۹/۲/ ۱۳۳۴ «لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت »به تصویب رسیده است  که براساس ماده شش آن «دیوان کیفر کارکنان دولت»جایگزین «دیوان جزای عمال دولت»گردید. در ماده  ۲«لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت »مقرر شده  که :   در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۵۵ «قانون ...

ادامه مطلب »
bigtheme