مجموعه حقوقي مستقر در ايران بوده كه با استفاده از تجربيات علمي و عملي قضات، اساتيد و وكلاي متخصص تهران به شما در ارائه دانش حقوقي، مشاوره حقوقي و حل و فصل دعاوي حقوقي، كيفري و خانواده كمك خواهد نمود.آرشیو روزانه: ۵ اسفند, ۱۳۹۶

مجازات جرم کلاهبرداری

کلاهبر‌داریاز زمره جرایمی است که نوعی “اکل مال بباطل ” محسوب می شود و با توجه به آیه ” ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل” با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است. مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبر‌داریساده با مشدد متفاوت است. کلاهبر‌داری مشدد کلاهبر‌داری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد: ۱-کارمند دولت یا ...

ادامه مطلب »

بررسی جرایم رایانه ای در حقوق ایران

مصوبات مجلس شورای اسلامی که به نوعی با جرایم رایانه ای سر و کار داشته اند انگشت شمار بوده است. با بررسی این مصوبات که هیچکدام هم عام نیستند و در حیطه خاص خود کاربرد دارند، تنها می توان دو دسته بندی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون تجارت الکترونیکی استخراج نموده که مقایسه آنها با دسته بندی ...

ادامه مطلب »
bigtheme