روز: بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

خدمات حقوقی

رفع توقیف اموال

برای رفع توقیف ، باید طرح دعوا صورت بگیرد . افرادی که به موجب قراردادی مدیون می باشند، به حکم…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن