مجموعه حقوقي مستقر در ايران بوده كه با استفاده از تجربيات علمي و عملي قضات، اساتيد و وكلاي متخصص تهران به شما در ارائه دانش حقوقي، مشاوره حقوقي و حل و فصل دعاوي حقوقي، كيفري و خانواده كمك خواهد نمود.خانه » ۱۳۹۶ » بهمن » ۲۴

آرشیو روزانه: ۲۴ بهمن, ۱۳۹۶

رفع توقیف اموال

برای رفع توقیف ، باید طرح دعوا صورت بگیرد . افرادی که به موجب قراردادی مدیون می باشند، به حکم قانون، موظف به ایفاء و پرداخت دین خود هستند و نمی توانند از انجام تعهدات خود استنکاف نمایند. بلکه  با توجه به زمان و موعد پرداخت دین، آن را بایدبپردازند. قانونگذار، جهت حمایت از طلبکاری که به تعهد خود عمل ...

ادامه مطلب »
bigtheme