روز: بهمن ۲, ۱۳۹۶

تصادف

مجازات تصادف ساختگی

تصادفات ساختگی برای دریافت دیه این روزها برخی افراد سودجو با شگردهای حرفه ای اقدام به خودزنی و ایجاد ضرب…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن