مجموعه حقوقي مستقر در ايران بوده كه با استفاده از تجربيات علمي و عملي قضات، اساتيد و وكلاي متخصص تهران به شما در ارائه دانش حقوقي، مشاوره حقوقي و حل و فصل دعاوي حقوقي، كيفري و خانواده كمك خواهد نمود.خانه » اخبار حقوقی » وکیل وکالت فروش

وکیل وکالت فروش

 

وکالت عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. وکیل حق تجاوز از حدود موردوکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است مگر خلاف آن ثابت شود.

وکالت :

وکالت به معنی نایب گرفتن است بدین معنا که یکی از طرفین پرونده بدلیل اینکه توانائی دفاع از خود را ندارد یا وقت کافی برای تدارک دفاع ندارد و یا بهر دلیل دیگری امکان شرکت در جلسات دادگاه برایش فراهم نیست برای خود وکیل مشخص می نماید.
وکیل را هم برای پرونده های کیفری میتوان انتخاب نمود و هم در پرونده های حقوقی، اما معمولا در تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می شود وکیل پذیرفته نمی شود دلیل آن آشکار است، زیرا دادسرا در تحقیقات مقدماتی با خود متهم کار دارد و می خواهد اظهارات او را که در کشف جرم موثر است بشنود لذا اگر می خواهید در پرونده های کیفری وکیل بگیرید، این امر را بعد از صدور کیفر خواست دادسرا انجام دهید.

معنی لغوی و قانونی وکالت

وکالت عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. وکیل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است مگر خلاف آن ثابت شود.

معنی اصطلاحی وکالت

پیش از دهه ی ۵۰ خورشیدی در ایران : نماینده ی مجلس شورای اسلامی
پس از دهه ی ۵۰ خورشیدی در ایران : وکیل در مسائل حقوقی

وکالت بلاعزل

گاهی برای انجام معامله بیع (خرید و فروش) و سایر معاملات از عقد وکالت بلاعزل استفاده شود. به این معنا که مثلاً صاحب ملک و خانه، خریدار را وکیل می گرداند تا ملک و خانه را به نام خود بزند.

وکالت بلاعزل در شرط حق طلاق برای عقد نکاح و ازدواج نیز مورد کاربرد است که البته حق طلاق در عقد لازم دیگری شرط می گردد نه در نکاح.

انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

۱- فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.

۲-عزل وکیل به‌ وسیله موکل

۳-استعفای وکیل از سمت وکالت

وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود می نماید ، در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاع ، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود و اعطای وکالت ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد .

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت در دادگاهها و دادسراها :

۱ – وکالت تعینی : وکالتی است که از طرف شخص به وکیل تعینی و انتخابی خود ارجاع می گردد که ممکن است وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایه دو دادگستری داده شود .

۲ – وکالت اتفاقی : اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ، ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود .

۳ – وکالت معاضدتی : وکالت معاضدتی وکالتی است که در موضوعات حقوقی از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع می شود .

۴ –وکالت تسخیری : وکالتی است که از طرف دادگاهها در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد می باشد ، به وکیل دادگستری ارجاع می شود و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع می نماید .

۵ – وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی : وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و می بایست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه نموده و حدود اختیارات نماینده نیز مشخص باشد .

۶ – وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .

۷ – وکالت در مطالعه پرونده : اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند شوند .

وکالت در ادارات : با توجه به گسترش روز افزون قوانین و مقررات در کلیه امورات ، اشخاصی که توان و اطلاعات حقوقی لازم و فرصت پیگیری و انجام امورات خود را در ادارات ندارند می توانند با مراجعه و اعطای وکالت به وکیل دادگستری ، پیگیری و انجام امورات خود را به وکیل محول نمایند .

هر یک از اصحاب دعوی می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان و یا خوانده یا هر دو را لازم بداند در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود .

وکالت در دادگاه ها ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد که در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل میتواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است .

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد .

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص وکالت مقرر داشته : « وکالتدر دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .

۲ – وکالت در مصالحه و سازش .

۳ –وکالتدر ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند .

۴ – وکالت در تعیین جاعل .

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .

۶ – وکالت در توکیل .

۷ – وکالتدر تعیین مصدق و کارشناس .

۸ – وکالتدر دعوای خسارت .

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .

۱۱ – وکالتدر ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن .

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار .

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند .

تبصره ۱ – اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .

تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد . »

وکیل در دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .
وکالت فروش خودرو :‌در این نوع سند فروشنده خودرو به همراه خریدار به دفترخانه مراجعه می نمایند و پس از تسویه حساب فروشنده وکالت فروش خودروی خودر را به نام خریدار تنظیم می نماید که خریدار با توسط این سند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و فک پلاک و اخذ پلاک جدید به نام خود به دفترخانه مراجعه می نماید و با وکالت سند را به نام خود منتقل می نماید .این نوع سند زمانی که خریدار و فروشنده با هم تسویه حساب می نمایند و خریدار می خواهد که دیگر نیازی به حضور مجدد فروشنده جهت انتقال نباشد تنظیم می گردد.

تذکر مهم :‌در صورتی که این نوع سند به نام خریدار تنظیم گردد خریدار باید صرفا به نام خود تعویض پلاک نماید چون هنگام تنظیم این سند حق الثبت و مالیات نقل و انتقال به نام خریدار پرداخت گردیده است در صورتی که خریدار با این وکالت به نام شخص دیگری به غیر از خود تعویض پلاک بنماید کلیه هزینه های انتقال مجددا اخذ می گردد.

مدارک لازم جهت تنظیم وکالت فروش خودرو :‌

۱-سند خودرو

۲-شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز پلاک )که به نام خریدار صادر گردیده است

۳-مفاصای شهرداری .در صورتی که خودروی مورد انتقال صفر کیلومتر یا تولید سال تنظیم سند باشد می شود بدون اخذ مفاصای شهرداری انتقال را انجام داد

۴-تادیه نقل و انتقال که پس از تعویض پلاک صادر می گردد و به مدت ۲ ماه دارای اعتبار می باشد

۵-بیمه نامه شخص ثالث

۶- شناسنامه و کارت ملی طرفین و کارت پایان خدمت یا معافیت اشخاص کمتر از ۵۰ سال

وکالت فروش ملک چیست؟ این نوع از وکالت در مواقعی که فرد فروشنده خود نمی خواهد درگیر مراحل فروش بشود به شخص ثالثی داده می شود تا به عنوان نماینده فروشنده معرفی گردد.
وکالتدادن به یکی شخص باعث می شود که از طرف شما به عنوان نماینده شناخته شود و از نظر قانونی می تواند از طرف شما قرارداد هایی را به انجام برساند.
در زمینه ملک و زمین هم این نوع از وکالت وجود دارد به گونه ای که شما با دادن وکالت به شخص در زمینه فروش ملک و یا زمینی که دارید و سند آن به نام شما می باشد می تواند از طرف شما آن را به فروش برساند بدون آنکه نیازی به حضور شما در مراحل مختلف این فروش باشد.
نمونه وکالت فروش ملک

وکالت فروش ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………… ………………………………………………….. ………………….. ……….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………… …………………………………. …….. ………………………………

مورد وکالت : مراجعه به ادارات شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، آب ، برق ، گاز ، امور اقتصادی و دارائی ، سازمان نظام مهندسی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور ساختمانی و اداری و قانونی راجه به ششدانگ ………………….. به پلاک …………………… واقع در بخش ……………….. ثبت شده به شماره ………………. دفتر …………….. صفحه …………….. و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تعمیر و مرمت و بازسازی رقبه و اخذ و دریافت پروانه ساختمانی از هر نوع و به هر نحو و انعقاد قرارداد با مهندسین به هر نحو و ترتیب و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار مصالح ساختمانی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و سپس در صورت فقد هر گونه منع قانونی فروش و انتقال قطعی سهمی موکل در رقبه یاد شده با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن و آب و برق و گاز منصوبه به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم و کیل را به مدت پنج سال از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

از خرید و فروش وکالتی خودرو پرهیز شود

 

tag:

مشاوره حقوقی وکالت فروش در تهران

مشاوره حقوقی وکالت نامه فروش ملک در تهران

مشاوره حقوقی وکالت در فروش تهران

وکالت ومشاوره حقوقی در فک پلاک در تهران

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره تخصصی  وکالت فروش

تلفن تماس : ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ راحمی
آدرس: مشهد بین سجاد ۱۲ و چهارراه بزرگمهر مجتمع ترنج طبقه ۵ واحد ۵۰۳
لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

 

 

درباره مصطفی راحمی

bigtheme
x

شاید بپسندید

کسر از خدمت

کسر از خدمت شرط استفاده از کسرخدمت‌های قدیمی سربازی برای متولدین سال ۷۲ و قبل ...