بیمهمقالات حقوقی

پولشویی در شرکت های بیمه

پدیده پولشویی فرآیندی است که در پی آن عواید حاصل از ارتکاب جرم و فعالیت غیرقانونی با اموال مشروع یا حتی غیر مشروع دیگر آمیخته و نطهیر شده و ماهیت اولیه ی آن که ارتکاب جرم است نامشخص می شود. غالب افراد جامعه تبدیل پول کثیف به پول تمیز را پول شویی می نامند. از آن جایی که این جرم تاثیر منفی بر رشد و اقتصاد جامعه داشته و در واقع نظام مالی و اقتصادی جامعه را مختل می کند قوانین داخلی از جمله قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و … و قوانین بین المللی فراوانی از جمله کنوانسیون وین و کنوانسیون پالرمو و … در مبارزه با این پدیده تهیه و تدوین شده است.

بهتر است بخوانید : اصول حاکم بر بیمه و ضمانت اجرای نقض آن

با توجه به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، این جرم عبارت است از:

الف )تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب )تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج )اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

پولشویی در شرکت های بیمه:

بیمه نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی کشورها دارد اما به دلیل عدم آگاهی و توجه شرکت های بیمه به پدیده پولشویی و به تصور اینکه در شرکت های بیمه امکان بروز چنین پدیده ای دشوار و تقریبا ناممکن است از این جرم

غافل می شوند. و این در حالی است که به جهت آنکه شرکت های بیمه خدمات سرمایه گذاری را برای افراد، شرکت ها و دولت ها به همراه دارد برای مجرمان جرایم پولشویی بسیار جذاب و قابل توجه است. مطالعه و تحقیقات در خصوص پولشویی در شرکت های بیمه نمایانگر ان موضوع است که بیش از دو سوم پولشویی در شرت های بیمه مربوط به بیمه عمر و بیش از یک سوم آن مربوط به بیمه های عمومی می باشد.

– در پولشویی از طریق بیمه عمر مجرمان عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی خود را با خرید بیمه نامه های عمر با حق بیمه یکجا به پول تمیز تبدیل می کند.

– در پولشویی از طریق بیمه های عمومی نیز مجرم برای کالاهی با ارزش بیمه نامه های عمومی خریداری می کند. و وجوه نامشروع و عواید حاصل از فعالیت مجرمانه خود را از طریق مبالغی که شرکت بیمه پرداخت می کند به پول تمیز و تطهیر شده تبدیل می کند. به عنوان ثال در برخی قراردادهای بیمه ای امکان حق فسخ برای مدت زمان کوتاهی پس از انعقاد قرارداد بیمه به بیمه گذار داده می شود و شخص مجرم پس از پرداخت وجوه حق بیمه در مدت زمانی که حق فسخ قرارداد را دارد از حق فسخ خود استفاده کرده و وجوه پرداختی را تحت عنوان پول تمیز از بیمه گر استرداد می ند.

بیمه ها ( اعم از بیمه مرکزی و … ) مکلف به اجرا آیین نامه های مصوب هیأت وزیران بوده و به موجب ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود و به منظور پیشگیری از بروز پدیده پولشویی مکلف به رعایت موارد زیر هستند :

الف ) احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.

ب ) ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

ج ) گزارش عاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین می کند.

د ) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه

تعیین می شود.

ه ) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن

مجازات مرتکبین جرم پولشویی در شرکت های بیمه:

بهموجب ماده ۹ قانون مبارزه با پول شویی مرتکبین این جرم علاوه بر استرداد درآمد و عواید ناشی از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم خواهند شد. و چنانچه عواید به اموال دیگری تبدیل شده باشد همان اموال ضبط می شود.

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

در ادامه بخوانید : تقلب و کلاهبرداری در شرکت های بیمه 

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن