چک

وکیل چک

وکیل چک

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند.این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است.

بانک موظف است حساب فردی را که ؛ چک بی محل کشیده و تعقیب آن منجر به صدورکیفرخواست گردیده ؛ را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.

در صورت عدم دسترسی به متهم در اقامتگاه قانونی ، احضار وی بوسیله درج در مطبوعات صورت خواهد پذیرفت

انواع چک عبارت است از :
چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جزء اعتبار صادر کننده آن ندارد.
چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک مرکزی صادر ودر اختیار بانکها قرار داده و وجه آن در هر یک ازشعب بانکها پرداخت می گردد.

دارنده ی چک بایستی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک ، به بانک مراجعه و تقاضای وجه چک را بنماید.

درصورت :

عدم موجودی

 کسر موجودی

  مسدود بودن حساب

بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

 به سه طریق می توان وجه چک بلا محل را مطالبه نمود :

 طرح دعوی کیفری

 طرح دعوی حقوقی

 اجرای ثبت

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن