دپارتمان کیفری

وکیل ورود به عنف

 

وکیل ورود به عنف

ورود به عنف چیست ؟
برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون می باشد و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.
از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن می باشد و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.
برابر قانون ( ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

 

الف ) اقدام و واداشتن کسی بکاری بدون رضای او خواه توام با عمل مادی باشد خواه نه . علیهذا اگر مردی در حین خواب در جامه ی خواب زنی که خوابیده برود و وقاع نماید و زن در حین خواب تصور کند که او شوهرش است این نمونه را مصداق عنف دانسته اند .

ب) بر هم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند دخول قهری در منازل اشخاص .(ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی )

ج) عمل آمیخته با تجاوز به طور ارادی و به ضرر شخص دیگر یا در زمینه نقض قانون جزا مانند سوء استفاده مامور دولت از قانون ( ماده ۱۳۱به بعد قانون جزای سابق)

به هر حال در این قسم از عنف ممکنه خود عنف یک جرم باشد

کیفیت مشدده جرم باشد مانند “ سرقت مقرون به آزار ” و “تهدید ” “Vol avec violence ” (ماده ۲۲۳ قانون جزای سابق ) و(ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ) و یا عملی باشد که موجب معافیت از مجازات قتل یا جرح یا ضرب باشد (بند اول ماده ۱۸۸ قانون جزای سابق ) منظور از آزار شدید در این ماده همان عنف است .البته در جائی دیگر موضوع ” اخذ سند یا امضاء به عنف ” هم داریم که در اینجا یعنی اخذ با اکراه و اجبار و غیر قانونی

(اکراه : عملی آمیخته با تهدیدکه مکره (به کسر “ه “در انجام آن رضایت نداشته باشد

قهر و غلبه، عنف، تهدید، اجبار و اکراه که در قوانین کیفری به کار می رود فاقد تعریف قانونی می باشد بنابراین باید به معنای لغوی و عرفی آنها مراجعه کرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقی این واژهها معمولاً به صورت مترادف به کار میروند.

عنف در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی همان قهر و غلبه در ماده قانون مجازات اسلامی ۶۹۱ است و به معنای آن می باشد که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونت آمیزو غیرعادی استفاده کند.
شرط تحقق عنف و تهدید آن می باشد که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع غلبه پیدا کند.

البته در تفاوت میان ماده ۶۹۰ و ۶۹۴ ق م ا این احتمال نیز ممکن می باشد مطرح گردد که واژه (عنف) معنای موسع تری نسبت به واژه «قهر و غلبه» دارد به گونه ای که هرگونه عمل برخلاف رضایت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه باید رفتار خشن و همراه با تشددی نیز وجود داشته باشد مانند اینکه مالی تخریب یا تلف شود بنابراین ورود از سر دیوار به ملک دیگری ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نیست.

با این وصف به نظر می رسد ورود به عنف به معنی ورود با قهر و تهدید به محدوده ی ملک دیگری باشد و اگر چنانچه عنوان شود ورود با عنف هم به نظر میرسد زیاد بی راهه نرفته ایم و این معنا در ذهن متبادر می شود که ورود با عنف و قهر به ملک دیگری یعنی همان ورود به عنف .
برابر ماده ۶۹۴قانون مجازات اسلامی هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات حبس از ۶ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد واگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود وودست کم یکی از ایشان حامل سلاح گرم یا سرد باشد به حبس از ۱ تا ۶ سال محکوم خواهند شد و اگر این عمل در شب صورت گیرد مجازات مرتکب حداکثر این مجازات خواهد بود.

آیا مامورین انتظامی یا اطلاعاتی وسایر ماموران قضائی یا غیر قضائی بدون ترتیب قانون ورعایت قانون می توانند وارد منزل اشخاص شوند؟
خیر در اینصورت به حبس از ۱ماه تا یک سال محکوم خواهند گردید و اگر ثابت شود این عمل به دستور روسای ایشان که صلاحیت صدور چنین دستوری را داشته است صورت گرفته باشد مجازات در حق رئیس او صورت خواهد گرفت.

باید دانست اگرهمراه ورود جرم دیگری مانند ضرب وجرخ یا فحاشی و.. نیز صورت بپذیرد برای این جرائم نیز تحت تعقیب ومجازات قرار خواهند گرفت.

آیا در این موارد می توان در مقابل مامور مقاومت کرد؟

برابر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقاومت در بر ابر مامورین انتظامی وقوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه هستند دفاع محسوب نمی شود اما هرگاه مامورین مذکور از حدود وظبفه خود خارج شوند حسب ادله وقرائن وشواهد بیم آن باشد که عملیات ایشان موجب قتل یا جرح یا تعرض به ناموس می شود در اینصورت دفاع جایز است

اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل کسی شود چگونه است ؟

بله اگر چنین فردی را نتوان به عنوان سرقت وشروع به سرقت محاکمه ومجازات نمود داینصورت می توان وی را به مجازات این جرم محکوم نمود

اگر کسی به قهر وغلبه وارد منزل کسی شود چطور؟

هرکس به قهر وغلبه وارد ملکی گردد علاوه بر قهر وغلبه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

آیا صاحب خانه می تواند وارد منزل مستاجر گردد؟

موجر حق نداردبدون اجازه مستاجر وارد حریم خصوصی او شود عمل او جرم می باشد .

در صورتی که صاحب خانه بخواهد ملک خود را از حیث خسارات وفروش …بازدید کند مستاجر مانع شود می تواند به دادستان مراجعه نماید و درخواست نماید در اینصورت به دستور دادستان وبا حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن داده می شود.

قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۱ – هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که درتصرف دیگری است اعم ازآنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود . هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد .

ماده ۶۹۲ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

ماده ۶۹۴ – هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده ولااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند .

ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) درشب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد 
تماس۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن