دپارتمان کیفریسرقت

وکیل سرقت و دزدی

وکیل سرقت و دزدی

سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید. با اینکه فقها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازند اما در خصوص سرقت بدون ارائه تعریف آن،‌ به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آن هم جامع و مانع نیست.
برای تحقق سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری، منقول بودن مال و تعلق مال به غیر ضروری است.
از آنجایی که در کتب فقهی از سرقت جدّی بطور مفصل بحث شده است، نسبت به سرقت های تعزیری از سوی فقها ارزش چندانی اعمال نگردیده و بلکه سکوت اختیار نموده اند جزء اینکه عناوینی مانند مستلب، محتال، مُنبَّج و هم چنین طرّار، غصب، نهب یا خطف بعنوان جرائمی قابل تعزیر بحث نموده اند.
قانون مجازات اسلامی سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ‌ و سرقت مستلزم تعزیر تعریف و مقرر می دارد: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی».
سرقت های تعزیری به سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد قابل تقسیم است که علل تشدید می توان کیفیات زمانی مانند وقوع سرقت در شب و کیفیات مکانی مثل سرقت از محل سکونت اشخاص و حالات و وسائلی که سارق در حین سرقت آنها را بکار برده مانند حمل سلاح، استفاده از کلید ساختگی و از این قبیل بوده و آنها را مورد بررسی میزان شدید مجازات و عمل آن را دقت نظر و مورد مطالعه قرار داد.
مجازات سرقت حدی

مطابق ماده ی ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح ذیل است:

الف)در مرتبه ی اول،قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است،به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب)در مرتبه ی دوم،قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است،به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ)در مرحله ی سوم حبس ابد است.

ت)در مرتبه چهارم،اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱-هرگاه سارق،فاقد عضو متعلق قطع باشد حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره ۲-در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست،هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود.همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

وکیل سرقت و دزدی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

وکیل سرقت مقرون به آزار در تهران

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن