دپارتمان کیفری

وکیل حمل سلاح سرد

وکیل حمل سلاح سرد

سلاح سرد :
سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می گردد. سلاح سرد خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود و حمل و نگه داری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود.بدیهی است، داشتن سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به طور غیرمجاز، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال خواهد داشت چنان چه حمل کننده و نگه دارنده سلاح های سرد جنگی به وسیله آن سلاح مبادرت به تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگه داری و حمل سلاح سرد جنگی، مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم قدرت نمایی با چاقو محکوم خواهد شد. نگه داری و حمل سلاح سرد غیرجنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند. بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی« هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد گردید .

قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی‌قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظمو امنیت و آسایش عمومی

‌مصوب ۲۸ خرداد ماه ۱۳۳۶

‌ماده ۱ – هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کندو یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان‌وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یکسال در محلی غیر از محل اقامت خود‌محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲ – هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یاتعرض به اشخاص نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل‌نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار بازدارد و یا آزادی و آسایش‌عمومی را مختل سازد به حبس تأدیبی از ده ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳ – هر کس در اماکن عمومی و یا معابر عمومی معترض و یا مزاحم زنی بشود و یابا الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین‌نماید به حبس تأدیبی از دوماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴ – هر گاه جرایم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود و هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.

‌ماده ۵ – به کلیه جرایم مذکور در مواد فوق دادگاهها خارج از نوبت رسیدگی خواهندکرد در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاههای نظامی‌صلاحیت رسیدگی به این جرایم را به استثناء مورد ماده ۳ خواهند داشت در این صورت محکوم‌علیه و دادستان می‌توانند از حکم دادگاه بدوی تقاضای‌تجدید نظر نمایند حکم دادگاه تجدید نظر قطعی و غیر قابل فرجام است.

‌ماده ۶ – در تمام موارد مذکور در این قانون تعقیب و توقیف متهمین طبق قوانین جزایی به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۷ – وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.‌قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

جرایم حمل سلاح سرد

این روزها با مراجعه به صفحات روزنامه‌ها و محکام قضایی و نگاهی به جرایم واقع شده، «چاقو» مهمترین ابزار وقوع جرم است. این وسیله که سلاح سرد محسوب می‌شود حتی توانست قوی‌ترین مرد جهان را از پا دربیاورد؛ وسیله‌ای که این روزها در دسترس همگان هست و به راحتی کنار معابر هم فروخته می‌شود.

براساس آمار، در‌۴۰ تا‌۵۰ درصد قتل‌ها از چاقو استفاده می‌شود و این یعنی حمل و استفاده از سلاح سرد افزایش یافته است و گویا ماده واحده هم راه چاره نیست و برای حل معضل باید ریشه‌ای‌تر و با عزمی جزم‌تر وارد عمل شد.

در بررسی کلی قوانین موجود برای حمل سلاح سرد، باید گفت این قوانین حدودا پنج درصد سلاح‌های سردی را که عمدتا در درگیری‌ها استفاده می‌شود، پوشش می‌دهند. برای تعیین مصادیق سلاح سرد یک سری از سلاح‌های سرد را قانون‌گذار در تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۵۱ و آیین‌نامه آن در سال ۵۶ آورده است. البته قانون‌گذار در ماده ۶۱۴ و ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی به چاقو اشاره کرده است، بنابراین در یک نگاه کلی اگر بگوییم موضع قانون‌گذار کلا همراه با بی‌متفاوتی است، شاید منصفانه نباشد. در سال ۸۷ نیز تبصره‌ای به بند ۳ ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که مصادیق سلاح را گسترش داد که البته برخی معتقدند که این ماده کماکان نقص دارد یا طبق ماده ۶۶۴ بسیاری از قضات می‌گویند اگر کسی چاقو یا قمه غیرمتعارف همراه داشته باشد، به عنوان تهیه وسیله جهت ارتکاب جرم وی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در بخش اخذ تامین مناسب از این افراد نیز باید گفت که اگر کسی ایراد جرح عمدی داشته باشد نوع تامینی که در دادسرا از وی باید اخذ شود، طبق بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق، الزاما باید بازداشت موقت باشد. پس نتیجه می‌گیریم قانونگذار همچنان بی‌تفاوت هم از کنار این بزه رد نشده است، اما اینکه بگوییم هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار داریم، درست نیست.

بخشی از قانون هم باید فروشندگن سلاحهای سرد را شامل می شود که بر این اساس، اگر مغازه‌داری در ویترین مغازه‌اش سلاح سرد گذاشته باشد، تحت عنوان حمل و نگهداری کالای قاچاق می‌توان با وی برخورد کرد.

در۴۵ تا ۵۰ درصد قتل‌ها، افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند

طبق آمارها، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به‌گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد.

طبق آمارها، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به‌گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد

برخی کارشناسان تاکید می‌کنند اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم که هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوکس کوچک داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، ۶ ماه زندانی‌اش کنند، کار خطرناکی کرده‌ایم.

براساس ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی که خیلی از قضات آن را اعمال می‌کنند، هر کس عاملا و عامدا وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند، مجرم است و باید توجه کنیم که طبق این ماده تهیه‌کننده با استعمال کننده یا همان مباشر، متفاوت است.

اگر بین آلات، تقسیم‌بندی صورت گیرد، می‌توانیم بستر وقوع جرم را از بین ببریم، هر نوع چاقویی در درگیری‌ها استفاده نمی‌شود و عمدتا چاقوهای نامتعارف مورد استعمال قرار می‌گیرد، بنابراین اگر کار دقیق و همراه با مطالعه صورت گیرد، بازخورد اجتماعی مثبتی خواهد داشت.

درباره مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح باید گفت که لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یک فعل است و آنجاییکه ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده ۶۱۴ و ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مشکلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

سه ماه تا سه سال حبس برای حمل افشانه و شوکر

حمل افشانه و شوکر سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخی قضات همواره تاکید می‌کنند که مشکل ما مجازات حمل و نگهداری افشانه‌های گازی تهوع‌آور، شوکرهای الکتریکی و افشانه‌های اشک‌آور است که به وفور در بازار یافت می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که بایستی یک مصوبه قانونی داشته باشیم تا بتوانیم با کسی که در ویترین مغازه‎اش از این گونه ابزارآلات دارد، برخورد کنیم. با توجه به اینکه مجرمان در این دسته از جرایم از قدرت هوشی پایینی برخوردارند، برای کاهش جرم باید به دنبال فاکتورهای دیگر باشیم، یعنی بیاییم موقعیت ارتکاب جرم را از بین ببریم که این یک کار همگانی است. یکی از کارهایی که با آن می‎توانیم موقعیت ارتکاب جرم را کاهش دهیم این است که در بحث سرقت‌های مقرون به آزار وظایفی برای سازمانها مشخص کنیم، به عنوان مثال در این گونه پرونده‌ها جرم عمدتا در مناطق تاریک اتفاق می‌افتد، پس بیاییم در این زمینه وظیفه‌ای برای شرکت برق تدوین کنیم تا کمتر محله و کوچه‌ای تاریک بماند.

بر این اساس، باید در دستگاه قضایی احکام متناسب باشد مثلا فردی که با شمشیر ۱۶ فقره سرقت مقرون به آزار انجام می‌دهد اگر نگوییم محارب می باشد ، به هر حال باید مجازاتش متناسب با فعلی باشد که انجام داده است.

در این راستا برخی حقوقدانها می‌گویند که در زمینه ممنوعیت حمل سلاح سرد خلا قانونی داریم و قوانین خیلی شفاف مصادیق را بیان نکرده‌اند. آنها می‌گویند که در مسائل حقوقی دو بحث داریم؛ اول اینکه آیا لازم است جرمی را تعریف کنیم و دوم اینکه با فرض تعریف جرم آیا می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد؟

نکته‌‎ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از لحاظ حقوقی حمل سلاح سرد جزو جرایم مانع است، یعنی خودش فی‌نفسه نمی‌تواند یک عمل مجرمانه محسوب شود، به این دلیل درخصوص آن جرم‌انگاری صورت می‌گیرد که جلوی جرم دیگری را بگیرد، به این صورت که ایراد ضرب و جرح در جرایم هیجانی و احساسی باعث قتل نشود و خسارات کمتری داشته باشد.

حمل افشانه و شوکر سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخی قضات همواره تاکید می‌کنند که مشکل ما مجازات حمل و نگهداری افشانه‌های گازی تهوع‌آور، شوکرهای الکتریکی و افشانه‌های اشک‌آور است که به وفور در بازار یافت می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که بایستی یک مصوبه قانونی داشته باشیم تا بتوانیم با کسی که در ویترین مغازه‎اش از این گونه ابزارآلات دارد، برخورد کنیم.

وکلای دادگستری که بعضا پرونده‌های کیفری را وکالت می‌کنند هم با بیان این اعتقاد که برای ممنوعیت حمل سلاح سرد باید قانون وضع شود، می‌گویند: البته برای تصویب باید به دو نکته اساسی توجه شود؛ اول اینکه جرم باید شفاف باشد تا باعث ابهام و سوء استفاده نشود، یعنی باید دقیقا تعیین شود که به چه سلاح‌هایی می‌توانیم سلاح سرد بگوییم و نکته دوم آنکه باید در تبصره ماده‌ای که وضع می‌شود و حمل سلاح‌های خاصی را ممنوع می‌کند، به استثنائات توجه شود و صنوفی مانند قصابان که با این وسایل سر و کار دارند از قاعده کلی جدا شوند.

اینکه گفته می‌شود “سلاح سرد در قانون مثل سلاح گرم است و اگر کسی با سلاح سرد موجب اخافه (ترساندن) مردم شود به عنوان محارب یا مفسد فی الارض قطعا حکمش اعدام است”، از جمله مسائلی است که تاکنون هم محل بحث و افتراق نظرهایی بوده است چراکه بحث محاربه و افساد فی‌الارض که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده بیان می‌کند که چنانچه فردی سلاح بکشد و با سلاح مردم را بترساند جرمش محاربه است و تبصره ماده هم می‌گوید میان سلاح سرد و گرم تفاوتی نیست. باید توجه داشت اینکه ماده می‌گوید روی مردم سلاح بکشد، “مردم” یک نفر نیستند، حتی اگر فرد عداوت شخصی با چند نفر داشته باشد و روی آن‌ها سلاح بکشد قانون می‌گوید این محاربه نیست؛ محاربه جرم علیه امنیت است نه جرم علیه اشخاص. محاربه چهار مجازات دارد و دست قاضی برای انتخاب هر یک از آن‌ها باز است، اعدام، سه روز به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید چهار مجازات محاربه است بنابراین این گونه نیست که محکم بگوییم جرم محاربه و افساد فی‌الارض فقط اعدام می باشد .

وکیل مشاوره حقوقی وکیل حمل سلاح سرد

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

TAG:

حمل غیرمجاز گازاشک آور

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن