وصول مطالبات

وصول مطالبات

وصول مطالبات

وصول مطالبات :
راهکار مدیریت وصول مطالبات در پی پاسخگویی به یکی از مشکلات بسیار رایجی می باشد که اکثر سازمان ها با آن روبه رو هستند.

به طور اجمالی ، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب می باشد ، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نماید ، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.
بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب می باشد ، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین بشود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.

روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شد، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد)، می دانند.
حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزد، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرد گزاران می باشد ، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود. باید اذعان داشت، ساختار کنونی بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسیاری موارد انجام اقدامهای مناسب برای وصول را با محدودیتهایی روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مستقل و خصوصی، دارای کارکنان مجرب در زمینه های قضایی، بانکی، حقوقی و…فرایند وصول مطالبات تسریع شده و بانکها می توانند با استمداد از این واحدها، ضمن پرهیز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.

وصول مطالبات یک پروژه نیست ، یک فرآیند است
افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی یکی ازمهمترین موضوعات مورد توجه مدیران بلندپایه اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانکها در ایران جدا از جنبه های مالی و اقتصادی ، ابعاد رسانه ای نیز پیدا کند . هرچند باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشت که وجود مطالبات بانکی موضوعی نیست که تنها مختص به کشور ما باشد، بلکه در نظام بانکی سایر کشورها نیز بحرانهای اقتصادی و تغییر شرایط بازار کسب و کار ، بانکها را در دریافت منابع خود از وام گیرندگان دچار مشکل ساخته است .

موضوع مطالبات اهمیتی دوچندان دارا می باشد ، زیرا از نگاه هر فعال اقتصادی که بخواهد سهامدار یک بنگاه باشد، میزان مطالبات یک شاخص منفی است. برای افزایش انگیزش همکاران در وصول مطالبات یکی از راهکارهای پیشنهادی اداره پیگیری و نظارت بر وصول، افزایش تاثیر وصول مطالبات در اعطای پاداش های پرسنلی و درجه بندی شعب است . اگر بپذیریم در آنسوی هر پرونده مطالباتی یک مشتری وجود دارد که به هر دلیل از بازپرداخت منابع بانک خودداری کرده است پس باید انگیزه لازم را برای او نیز فراهم کرده و تا حد امکان، توان ایفای تعهدات را برای وی بوجود آوریم. در حال حاضر بانک برای وصول مطالبات خود از راهکارهای دیگری بهره می‌جوید.

علاوه بر این استفاده از شیوه های مختلف احیاء با توجه به شرایط هر مشتری و پرونده ، همواره در دستور کار ارکان اعتباری و حقوقی مناطق قرار دارد.همانطور که آشنایی کامل پرسنل مرتبط با اعطای تسهیلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعایت اصول بهداشت اعتباری و نظارت مستمر و موثر بر طرح های اعتباری می تواند تا میزان زیادی از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری کند ، آگاهی پرسنل مذاکره کننده با بدهکاران از ضوابط مربوطه نیز تاثیر چشمگیری در بازگشت منابع بانک دارد. از دیدگاه ما در هنگام مذاکره با مشتریان باید از شگردهای توام با انعطاف استفاده و شأن و جایگاه اجتماعی مشتری به دقت مورد توجه قرار گیرد.

تاثیر چشمگیر کاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعیت صورتهای مالی و ارزش سهام بانک، موضوعی است که می تواند و باید انگیزه تمام اعضای خانواده بزرگ بانک ها را برای کاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان کند. اداره پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات نیز به عنوان بخشی از این خانواده بزرگ می کوشد تا نقشی موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانک و استیفای حقوق سپرده گذاران ایفاء کند.

* تغییر قوانین و شرایط اقتصادی؛ پنجمین عامل در افزایش معوقات
عامل پنجم ، تغییر شرایط و قوانین و ضوابط اقتصادی کشور می باشد،برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند. زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌هامعوق و آنها نمی‌توانند به موقع بدهی خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌های مذکور از طریق تدابیر پوشش و قرارداد‌های آنها در راستای وصول معوقات کمک نمایند.

فرمول جدید بانکها برای وصول مطالبات معوق
با اشاره به اینکه دولت به صورت جدی پیگیر وصول مطالبات سیستم بانکی است، باید متناسب با شرایط موجود فرمول‌هایی جدید با راهکارهای علمی برای وصول مطالبات و محدود کردن دامنه مطالبات معوق است، بکار گرفته شود.در خصوص وضعیت وصول مطالبات معوق سیستم بانکی، هم اکنون وصول مطالبات معوق بانکی مورد تأکید تمام مسئولان کشور بوده و در همه زمینه‌ها و همه قوا عزم بر وصول مطالبات است.

وکیل مشاوره حقوقی

صفحه مرتبط:

وکیل متخصص بانکی

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن