تعزیرات حکومتیدیوان عدالت اداریمقالات حقوقی

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی[۱] به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت با مدت اعتبار یک ساله و تنها برای یک بار و یا به صورت دائم با مدت اعتبار پنج ساله به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده  می شود. اتحادیه های صنفی مکلفند پس از انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نمایند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.[۲]

قانونگذار در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۲۷ قنون نظام صنفی نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی را به عنوان تخلف از سوی واحدهای صنفی جرم انگاری کرده و مجازات و تعزیرات مربوط به آن را در قوانین فوق الذکر پیش بینی کرده است. به موجب قانون تعزیرات حکومتی نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی عبارت است از عدم اخذ پروانه بدن عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.

بهتر است بخوانید : احتکار در تعزیرات حکومتی

مجازات نداشتن پروانه کسب :

به موجب ماده ۲۷ قانون نظامی صنفی : محل دایر شده به وسیله هرشخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و پس از گذشت مهلت ده تا بیست روزه جهت تخلیه کالای موجود در محل توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود و چنانچه شخص به شکستن پلمپ یا مهر و لاک محل های تعطیل شده اقدام نماید به مجازات مقرر در ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات )[۳] محکوم می شود.

تبلیغات کالا و خدمات توسط افراد صنفی فاقد پروانه کسب:

 انتشار هرگونه تبلیغات به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر مطابق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، ممنوع بوده و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می شوند. همچنین رسانه های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می شوند.

اشتغال به شغلی در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده چه حکمی دارد ؟

همچنین به موجب بند الف ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده موجب تعطیلی موقت از یک هفته تا شش ماه می شود. و در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.

در ادامه بخوانید :کم فروشی و تقلب در تعزیرات حکومتی

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ؛ خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

[۱] . افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هرنوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

– کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آن ها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

– صدور بیش از یک پروانه کسب برای هرفرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر بلامانع است.

– در صورتی که چند نفر یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

– در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه های مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.( م ۱۲ ق.ن.ص و تبصره های ذیل آنذیل آن )

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی که انواع آن توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارت خانه ها و سازمان های ذی ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصوبب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. ( ماده ۱۴ ق.ن.ص و تبصره ذیل آن )

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

– درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می شود.( ماده ۱۸ ق.ن.ص و تبصره ذیل آن )

[۲] . ماده ۵ قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های ذیل آن

[۳] . هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد… )

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن