ارث و انحصار وراثت

موانع ارث

موانع ارث

ارث همچون بسیاری از موارد حقوقی دیگر محدودیت‌ها و موانعی را دارد که ممکن است فرد از ارث به طور کل محروم شود و یا سهم کمتری از ارث ببرد.

محرومیت از ارث به دو شکل می‌تواند رخ دهد :

  1. فرد توسط یک حکم قانونی از ارث محروم شود.
  2. فرد توسط موروث از ارث محروم شود.

فرد توسط حکم قانونی به دلایل مختلف مانند غیرمسلمان بودن ، زنازاده بودن ، قاتل بودن و … از ارث محروم موقت و یا دائم شود.

محرومیت‌ از ارث و یا موانع ارث

موانع ارث به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

  1. کفر : مطابق ماده ۸۸۱ قانون مدنی اگر فردی که فوت کرده است کافر بوده باشد ولی فرزندان و یا وارثان او مسلمان بوده باشند به آن‌ها ارث تعلق می‌گیرد. اما اگر فرد فوت شده و همچنین فرزندان و وارثان او کافر بوده باشند ارث به هیچ‌کدام تعلق نمی‌گیرد. همچنین اگر فردی که فوت کرده است مسلمان بوده باشد اما فرزندان و وارثان او کافر باشند ؛ ارث به هیچ‌کدام از آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
  2. قتل : مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی به قتل رساندن عمدی و ناحق شخصی که قاتل با اون نسبیت داشته باشد باعث محروم شدن از ارث می‌شود. اما اگر قتل از روی جهاد و یا دفاع از خود باعث از ارث محروم نمی‌شود و باعث محروم شدن از دیه ارث می‌شود.
  3. برده : در صورتی که فردی که فوت کرده برده بوده باشد و هیچ وارث یا فرزندی نداشته باشد ارث او به شخصی که از او نگهداری می‌کرده تعلق می‌گیرد. اما اگر فرزندی داشته باشد که او نیز برده باشد به او ارثی تعلق نمیگرد و اما اگر برده نباشد و شخصی آزاد باشد به او ارث تعلق می‌گیرد.
  4. لعان : اگر پدری فرزند خود را از خودش نداند و به همسر خود تهمت زنا بزند لعان به وجود می‌آید به این معنی که مرد و همسرش و همچنین با فرزندان خودش از یکدیگر ارث نمی‌برند. اگر در آینده پدر فرزند خودش را بپذیرد باز هم از فرزند خودش ارث نمی‌برد اما فرزندش از او ارث می‌برد.
  5. جنین : جنینی که هنوز در شکم مادرش است و هنوز به دنیا نیامده است از پدر و مادر خود ارث نمی‌بردو همچنین اگر در هنگام به دنیا آمدن از دنیا برود باز هم از ارث محروم می‌شود.
  6. غیبت : اگر فردی به طور ناگهانی ناپدید شود و همچنین نتوان به او نسبت مرگ داد فرزندان و وارثان او نمی‌توانند تا زمانی که وضعیت او مشخص شود از او ارثی ببرند. ابته می‌توان بعد از ده سال انتظار و یا چهارسال پیگیری‌های حقوقی حکم مرگ او را صادر کرد.

از دیگر موانع ارث می‌توان به محروم کردن فرزند از ارث توسط پدر خود اشاره کرد. همچنین اگر فرزندی زودتر از پدر خود فوت کند به خانواده فرزند ارثی تعلق نمی‌گیرد.

برای کسب مشاوره با وکلای ارث  با وکلای رهنمای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن