مهریه

مطالبه مهریه هنگام عقد

 

مطالبه مهریه هنگام عقد

مهریه یکی از حقوق مالی زن محسوب میگردد و مرد مکلف به پرداخت آن است.بسته به اینکه مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد نحوه مطالبه و اجرای آن متفاوت است.با فرض اینکه مهریه عندالمطالبه است این مقاله را ادامه می دهیم.

هر گاه در عقدنامه ذکر شده باشد مهریه فلان میزان و به صورت عندالمطالبه می باشد یعنی از زمان عقد و ثبت آن در سند ازدواج زن مالک مهریه شده و مرد بدهکار به زن.در اینخصوص قانون مدنی ایران در بحث مهریه مقرر نموده که اگز زن از مرد تمکین ننموده و به عبارتی عقد منعقد شده ولی رابطه خاص زناشویی هنوز میان آنها واقع نشده باشد زن می تواند از مرد تمکین نکرده تا زمانی که تمام مهریه خود را مطالبه نماید در این صورت زن می تواند علیه مرد در دادگاه خانواده اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه نماید.معمولا به این دوران دوران نامزدی گفته البته در عرف اما از منظر قانونی نامزدی به دوره قبل از عقد که جهت آشنایی طرفین و خانواده ها است اطلاق می شود.در دوره عقد و یا همان نامزدی عرفی که دختر و پسر زیر یک سقف نرفته اند اگر دختر همچنان باکره و دوشیزه باشد می تواند همه مهریه خود را مطالبه نماید و مهریه وی نصف نمی شود چون قصد طلاق و جدایی ندارد اگر جدایی و طلاق واقع شد اگر تمام مهریه را دریافت نموده باشد باید نصف آنرا به مرد مسترد نماید.مرد باید تمام مهریه را بدهد حتی اگر قسط بندی هم شده باشد نمی تواند زن را الزام به تمکین نماید .در این شرایط نفقه زن قطع نمی شود و با وجود عدم تمکین نفقه به او تعلق می گیرد. اگر مرد نفقه نداد با وجود استطاعت مالی زن می تواند از دادگاه او را الزام به پرداخت کند در صورت عدم انجاام تعهد زن می تواند از طریق دادگاه خود را مطلقه نماید

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید
زن حق دارد قبل از تمکین، مطالبه مهر کند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد و در صورتی که مهر تعیین نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود، زن مستحق نصف مهر المثل است.

پس از ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد و حقوق و تکالیفی برای طرفین مقرر می‌شود از جمله آن تکالیف مهریه می‌باشد.

در این مقاله موارد تعلق نصف مهر و نحوه وصول مهریه را اجمالا بررسی می کنیم و در ادامه به طرح چند پرسش و پاسخ می پردازیم:
موارد تعلق نصف مهر

۱ـ موردی که در عقد، مهر معین شده یا بعد از عقد تعیین شده است و قبل از نزدیکی طلاق صورت گیرد زن مستحق نصف مهر المسمی خواهد بود. (۱۰۹۲ قانون مدنی)

۲ـ در صورتی که مهر تعیین نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود، زن مستحق نصف مهر المثل است.

نحوه وصول مهریه:

۱- طرح دعوی در دادگاه: با تقدیم دادخواستِ مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله سند ازدواج به دادگاه، حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود، همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را هم بکند تا این که وصول آن سهل‌تر باشد.

۲- از طریق اجرای ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.

 

به طور کلى اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در صورتى که قبل از دخول باشد، باید نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلاً یا دبراً و لو به مقدار حشفه واقع شده باشد، هر چند بکارت زائل نشده باشد باید تمام مهر را بدهد، و زینت آلات آنچه مرسوم است که به دختر مى‏بخشند مال دختر و آنچه به پسر مى‏دهند مال پسر است.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

 

نکات حقوقی مهریه

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن