دپارتمان کیفری

 مصادیق اشاعه فحشاء و مجازات آن

 مصادیق اشاعه فحشاء و مجازات آن

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی:

افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید

فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق  می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در  مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده ۶۳۹ بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست.

تعریف اشاعه فحشا :

هرگونه گفتار و کرداری که موجب ترویج و تبلیغ و یا کمک به انتشار گناهان بزرگ خصوصا گناهان جنسی در بین مومنین بوده و به این قصد صورت پذیرد را شامل می‌شود، هر چند که ممکن است در برخی موارد قصد انتشار در کار نباشد اما نتیجه‌ای که می‌دهد همان باشد.
باتوجه به تصریح روایات حتی نقل فحشاء و منکرات ارتکاب شده توسط دیگران نیز اشاعه فحشا محسوب می‌شود حتی اگر تلاشی برای انتشار و ترویج فحشا هم نداشته باشد، چون عظمت گناه در نظر عامه مردم نباید شکسته شود و ظاهر جامعه از آلودگی‌ها حفظ شود زیرا اینها خود سد بزرگی در برابر فساد اند.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص اشاعه فحشاء با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی:

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲– هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

بر اساس بند «الف» ماده ۷۴۳، در صورتی که فردی «به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد» به مجازات حبس از ۹۱ روز تا یک سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین، طبق ماده ۷۴۴ قانون جرایم رایانه ای، «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می شود.»

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی:

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

برای دیدن مطلب جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشاء اینجا کلیک کنید 

ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی:

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.
۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عنصر مادی این جرم “تجارت”، “توزیع”، “به نمایش گذاشتن”، “نگهداشتن برای تجارت و توزیع”، “وارد کردن”، “صادر کردن”، “کرایه دادن”، “منتشر کردن”، “تشویق یا ترویج به استفاده از اشیائی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است” می باشد. در خصوص عنصر مادی این جرم “صرف نگهداری” جرم نیست؛ لذا اگر کسی نوار مبتذل یا تصویر مبتذلی را برای خود نگهداری می کند، نمی تواند مورد تعرض قرار گیرد، مثلاً: اگر در ضمن بازرسی از منزل یا اتومبیلی نوار یا تصویر مبتذل متعلق به خود فرد کشف شود، با این ماده منطبق نیست، زیرا نگهداری برای توزیع و تجارت جرم است ولی اگر از دست فردی که شغل خرید و فروش نوارهای مبتذل را دارد، تعداد زیادی نوار مبتذل کشف شود، نگهداری برای تجارت تحقق یافته و جرم محرز می شود.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص اشاعه فحشاء با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن