دپارتمان کیفری

مشاوره حقوقی پیامک فحش ناموسی در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل ومشاوره حقوقی پیامک فحش ناموسی در تهران
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

ناسزا و فحش

فحش اگر توهین یا افترا باشد قابل شکایت است.

مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در افترا قولی – بجز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است- برای مفتری حبس از یک ماه تا یکسال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترا فعلی نیز حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.
در موارد افترای ناموسی (قذف) شامل نسبت دادن زنا یا لواط به زن و مرد پاکدامن یا نسبت دادن ولدزنا دادن به کسی و امثالهم، کیفر حد تام یعنی ۸۰ تازیانه تعیین شده است.
نکته جالب توجه اینکه دین اسلام نسبت به آبروی افراد و اتهام فحشا به شدت سختگیر است به طوری که اگر نشر افترا باعث اشاعه فحشا گردد، هر چند مفتری بتواند صحت اسناد و گفته خود را ثابت کند نیز به حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

یکی از نابهنجاری های اجتماعی که در جامعه بسیار رواج یافته و به صورت پدیده ای در همه جا حتی در میان کودکان و نوجوانان بروز پیدا کرده ، مسئله دشنام و ناسزا با واژگان و الفاظ رکیک و زشت است.
در فرهنگ قرآنی از کاربرد سب به معنای دشنام و ناسزاگویی نهی شده است. واژه سب در کاربردهای قرآنی همان مفهوم فحش و فحاشی در زبان فارسی را می رساند. هرچند که واژه فحش و فحشاء در زبان عربی در حوزه عمل جوارحی به کار می رود ولی مفهوم آن در عربی غیر از مفهوم فارسی آن است؛ زیرا مفهوم فارسی فحش همان ناسزا و دشنام است که به عنوان یکی از آفات زبانی در حوزه علم، اخلاق و اصول تربیتی و هنجاری از آن بحث می شود. در این نوشتار دیدگاه قرآن و روایات نسبت به دشنام و ناسزاگویی تحلیل و تبیین شده که ازنظر می گذرانیم.
مفهوم ناسزا و دشنام

دشنام و ناسزا به معنای به کاربردن الفاظ و واژگان رکیک و عبارت های تند و زننده و آن عبارت از این است که انسان از امور قبیح و مستهجن با عبارات و الفاظ صریح تعبیر کند و کلمات ناشایست و دور از شأن آدمی را برزبان جاری نماید که در اصطلاح به آن سب یا فحش می گویند. فحش مفهوم وسیعی دارد که شامل نسبت های زشت ناموسی نیز می شود.
البته الفاظ و عباراتی که اراذل و اوباش در سخنان خویش به کار می گیرند دارای مراتب مختلفی است که بعضی از آن ها از بعضی دیگر زشت تر است و به حسب عادات و موارد باهم فرق می کند. از این رو ازنظر حکم شرعی، بعضی از فحش ها و ناسزاها حرام و برخی دیگر مکروه و مذموم شمرده شده است.
متأسفانه بددهانی، دشنام گویی و به کارگیری واژه های عامیانه قبیح به گونه فزاینده ای در میان اقشار جامعه و بخصوص کودکان و نوجوانان معمول گردیده است. البته دشنام گویی و بددهانی تنها منحصر به افراد فحاش نیست بلکه به عنوان یک پدیده نابهنجار در تعاملات اجتماعی میان تمام اقشار جامعه رخنه کرده و در همه جا به اشکال و شیوه های گوناگون مشاهده می شود.
روان شناسان اجتماعی بر این باورند که نمی توان دشنام ها را از فرهنگ واژگانی یک زبان به طور کامل حذف کرد، اما می توان کاربرد آنها را در ارتباطات و کنش های ارتباطی تا اندازه ای کاست و آن را تا حد زیادی تحت کنترل و مهار درآورد.
عوامل دشنام گویی

روان شناسان اجتماعی با بررسی شخصیت اجتماعی افراد برای این پدیده نابهنجار و کاربرد آن از سوی افراد، دلایلی را برشمرده اند که می توان به چند عامل عمده آن اشاره نمود . برخی از این عوامل عبارتند از: دشنام دادن به خاطر یک اتفاق دردناک و غیرمنتظره مانند اصابت سر به یک جسم محکم و یا خوردن چکش به انگشتان دست هنگام کوبیدن میخ؛ دشنام گویی به منظور برقراری هویت گروهی و عضویت در یک گروه خاص و حفظ مرزهای آن گروه؛ ابراز همبستگی، اتحاد و همدردی با دیگران؛ ابراز صمیمیت و اعتماد (به ویژه ناسزاگویی زنان در حضور زنان دیگر)؛ دشنام گویی برای افزایش شوخ طبعی، تأکید و یا غافلگیرکنندگی؛ ناسزاگویی برای مستور ساختن ترس ها و ناامنی های فردی؛ دشنام گویی از روی عادت و یا به منظور برانگیختن خشم دیگران و تحریک آنها و درحقیقت به عنوان ابزاری برای تحقیر،توهین و یا ارعاب، دشنام دادن به منظور جلب توجه، خودنمایی و یا خودشیرینی و یا دشنام گویی به منظور قدرت نمایی و حتی گاه به عنوان شیوه کنار آمدن با استرس و تنش و تخلیه خشم و تسکین استرس.
روان شناسان اجتماعی بر این باورند که مردان بیش از زنان دشنام می دهند. آنان می کوشند تا از راه دشنام، هویت مردانه خود را ایجاد کنند. به نظر آنان اگر زنانی به بددهانی می پردازند و دشنام می گویند تلاش می کنند تا به این روش مانند مردان باشند و دست کم ازآنان کم تر نباشند. البته تحقیقات نشان داده که زنان پس از بددهانی و دشنام گویی، بیشتر از مردان احساس شرمندگی و گناه می کنند؛ به ویژه آن که در جامعه، دشنام دادن و بددهانی در مردان قابل پذیرش تر است.
پژوهش های بالینی نشان داده است که مغز با واژه های زننده، رکیک و قبیح، متفاوت با سایر لغات رفتار می کند. به طور کلی زبان در نیمکره چپ مغز و در قشر مخ، پردازش می گردد. اما دشنام ها در نواحی پایین تر مغز همراه با غرایز و احساسات پردازش می شود. از این رو می توان گفت که دشنام ها و ناسزاها بیش از آن که خاستگاه عقلانی داشته باشد با عواطف و احساسات ارتباط پیدا می کند و به همین سبب می تواند بسیار زیانبار باشد؛ زیرا عواطف و احساسات برخاسته از هیجانات زودگذری است که می تواند پشیمانی و اندوه را به دنبال آورد.
شگفت آن که تحقیقات نشان می دهد که انسان قادر است دشنام و واژه های رکیک را ۴ برابر سریع تر از سایر لغات و واژگان به خاطر بسپارد و یا به کار گیرد. حتی برخی از روان شناسان بر این باورند که دشنام گویی پیش از پیدایش دیگر واژگان زبانی پدید می آید. از این رو می توان گفت که از نظر زمانی و تاریخی نیز دشنام بر زبان مقدم می باشد. چنان که افرادی که اقدام به یادگیری زبان دوم می کنند ابتدا واژه های زشت و رکیک آن زبان را می آموزند که این خود مسئله ای قابل توجه است.
این تحقیقات بیان می کند که بیشتر دشنام ها برگرفته از مسایل جنسی، اعضای تناسلی، کارکردهای بدن و یا مرتبط با مسایل و مباحث مذهب می باشد.
هم چنین دیده شده افراد هر میزان در جمع دوستان خود احساس صمیمیت و راحتی کنند، بیشتر دشنام می دهند. این عمل آنان بیانگر آن است که: «من در این جمع راحت و آزاد هستم و هر چه دلم بخواهد می توانم بگویم.»

آثار و پیامدهای دشنام گویی

برای دشنام گویی و ناسزا و بددهانی آثاری را می توان بیان نمود که از مهم ترین آن ها کاهش اعتبار و ارزش اجتماعی دشنام گو است. به ویژه اگر دشنام گویی در شخص به عنوان عادت درآید و شخص نتواند خود را مهار نموده و احساسات و هیجانات خویش را کنترل کند.
با نگاهی گذرا به پیرامون خود، می توان به سادگی دریافت که دشنام گویی و بددهانی از اعتبار و شأن گوینده کاسته و شخصیت و اعتبار اجتماعی او را زیر سؤال می برد. از این رو دشنام گویان در نزد دیگران از احترام کم تری برخوردارند و روابط اجتماعی شان با خطر جدی مواجه می شود.
کسانی که دشنام و ناسزاگویی به شکل عادت در آنان درآمده است، می بایست خود را درمان نمودند ؛ زیرا نشان دهنده عدم تعادل شخصیتی فرد و غلبه احساسات و عواطف بر عقل است. دشنام گویی نشان دهنده آن است که شخص روی رفتار و هیجانات خود کنترلی ندارد. این به معنای عدم خویشتنداری و ضعف شخصیتی و نیز عدم بلوغ هیجانی شخص می باشد که می بایست اصلاح و درمان گردد.
رحمان احمدی:
مکانی فحش‌های رکیکی داد، به همین دلیل عصبانی شدم

…دروازه‌بان تیم پرسپولیس گفت: سوشا مکانی به من فحش‌های ناموسی داد و همین سبب ناراحتی‌ام شد.
رحمان احمدی در گفت‌وگو… وجه قصد درگیری با دروازه‌بان حریف را نداشتم، متاسفانه او به من فحش‌های ناموسی داد که عصبانیم کرد. هر کسی جای من بود چه…

پس از دیدار جنجالی تیم‌های پتروشیمی بندرامام و کاله آمل؛
سرپرست تیم پتروشیمی:
هیچ‌گاه چنین فحش‌های ناموسی نشنیده بودم
این پیروزی‌ها ارزشی‌ ندارد

… تیم والیبال پتروشیمی بندرامام خاطرنشان کرد:‌ هیچ‌گاه در ورزش والیبال چنین فحاشی‌های ناموسی را از سوی تماشاگران نشنیده بودم…

طنز/ درباره غیرت و قطر و قلدربازی

… می‌کنیم یا با مشت می‌زنیم تو صورت خبرنگار یا به هنرمندان فحش ناموسی می‌دهیم، به خاطر این است که غیرت داریم. اتفاقا… از هموطنانِ معتقد به «حریف هر چه باشد مرا دشمن است» به تیم‌ ملی قطر فحش می‌دادند. من هم نفهمیدم چرا این کار را می‌کردند.

آدم…


 • دیدگاه فرزند شهید مطهری درباره «حجاب»

  دیدگاه فرزند شهید مطهری درباره «حجاب»

  من به عنوان یک روحانی وقتی از مسجد خارج می‌شوم، اگر دختر بدحجابی را ببینم که همزمان از یک پارتی مختلط با دوستان پسرش بیرون می‌آید، باید میان دو موضوع تفکیک کنم: اینکه او با بدپوششی خود و شرکت در مجلس آنچنانی، گناهان بزرگی مرتکب شده یک موضوع است، اما نمی‌توانم موضوع دومی را نتیجه بگیرم که من چون این گناهان را مرتکب نشده‌ام لزوماً نزد خداوند از او عزیزترم.

  ….

  بیشتر فکر کنیم: دادن فحش‌های رکیک و ناموسی – که برخی از آنها از نظر شرعی چنان قبیح است که ده‌ها ضربه شلاق برای آن تشریع… شود؟ از بدحجابی می‌توان عکس گرفت اما از متلک‌گویی نسبت به محجبه و غیرمحجبه چطور؟ چرا وقتی مواردی از تعرضات ناموسی صورت می‌گیرد برخی…


 • حمله معینی به نجف‌نژاد: من یک ستاره برای استقلال آوردم اما او از مزرعه آمده و حرف می‌زند!

  اظهارات جنجالی عضو هیات مدیره در جمع معترضان

  حمله معینی به نجف‌نژاد: من یک ستاره برای استقلال آوردم اما او از مزرعه آمده و حرف می‌زند!

  … و انتظار نداشتیم که آن حرف‌ها را در برنامه “۹۰” بزند. بالاخره خدایی وجود دارد. جلوی زن و بچه من فحش ناموسی داده‌اند…


 • اندر حکایت یک کاریکاتور تلویزیونی!

  اندر حکایت یک کاریکاتور تلویزیونی!

  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – طنز روز

  … با این موقعیتی که رسانه ملی در بین ملت پیدا کرده و دارد، شما فکر می کنید، اگر این رسانه به رسانه دیگری و یا هر چیز دیگری حتی فحشناموسی هم بدهد، برای کدامشان بهتر است و کدام طرف عاقبت به خیر می شود؟ خب؛ بعضی وقتها باید یه چیزی هم به بعضی ها دستی…


 • 200 صفحه‌ ویژه‌نامه برای 90 سالگی اطلاعات

  ۲۰۰ صفحه‌ ویژه‌نامه برای ۹۰ سالگی اطلاعات

  سومین ویژه‌نامه نودمین سال انتشار روزنامه اطلاعات، دوشنبه – پنجم بهمن ماه – در کنار روزنامه، به صورت رایگان منتشر شد.

  … کرده‌اید‌، همانجا به صورت نقد نقد‌، چند فقره فحش ناموسی غنی شده را هم مرقوم و مزید نفرموده‌اید؟! متاسفانه برخی از نقادی‌ها…


 • پیشنهاد قطر و امارات به پیشگامان/ سیدرضایی: فدراسیون تهدیدمان می‌کند!

  “با خاطیان برخورد نشود اخلاق از دوچرخه‌سواری می‌رود”

  پیشنهاد قطر و امارات به پیشگامان/ سیدرضایی: فدراسیون تهدیدمان می‌کند!

  مربی تیم دوچرخه‌سواری پیشگامان از پیشنهاد کشورهای عربی برای رکاب زدن این تیم در آن کشورها خبر داد و گفت: فدراسیون ما را تهدید کرده که در اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری ثبت نام نمی‌کند و اگر این کار انجام نشود مجبوریم از طریق کشورهای دیگر ثبت نام کنیم.

  … حرف‌هایی را مطرح کرده و آمده گفته به او فحش ناموسی داده‌اند. در ابتدا قمری و وفایی با من تماس گرفتند و بارها گفتند…


 • اظهارات کلاهدوز درباره درگیری در اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری

  اظهارات کلاهدوز درباره درگیری در اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری

  … پتروشیمی تبریز به من فحش ناموسی داد و یکی دیگر از آن‌ها با لحن بدی به من گفت به خانه‌ام برگردم.

  امیر کلاهدوز… تبریز به من گفت چرا آن‌ها را فروختم و حتی فحش ناموسی هم به من داد. همچنین قصد داشت من را کتک بزند که دیگر رکابزنان نگذاشتند…


 • ناگفته‌های شهرام محمودی از حاشیه‌های بازی در ارومیه

  ناگفته‌های شهرام محمودی از حاشیه‌های بازی در ارومیه

  ملی‌پوش تیم والیبال بانک سرمایه با گلایه از مسئولان برگزاری مسابقات، به شدت از جو سالن ارومیه و توهین به ملی‌پوشان انتقاد کرد و از مردم ارومیه خواست تا فریب برخی حاشیه‌سازان را نخورند.

  … در ارومیه فحش رکیک ندادند اما بی احترامی شد. در بعضی از شهرها هم فحش ناموسی می دهند و اگر این اتفاق باز بیفتد باید قویا… بی احترامی نشده است. سوالم این است که مگر حتما باید فحش ناموس بدهند تا بی احترامی شود. فکر می کنم سازمان لیگ باید شرایط…


 • روایتی از تنها کمپ ترک اعتیاد زنان تهران

  روایتی از تنها کمپ ترک اعتیاد زنان تهران

  تنها کمپ ترک اعتیاد زنان تهران در حوالی چیتگر واقع شده است. متن زیر، گزارش میدانی تکان‌دهنده‌ای از این مرکز است.

  …: «پدرم طوری با من حرف می‌زد که گویی دوست دخترش هستم، ما به هم فحش ناموسی می‌دادیم. من حالا او را مقصر می‌دانم که مرا به وجود… کرده تا به کمپ اجباری برود. می‌گوید آنجا فحش می‌دادند و توهین می‌کردند اما او به کسی توهین نکرده تا به هدفش که شروع یک زندگی تازه…


 • انتقاد شدید از نوع مواجهه با حادثه شیراز

  در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شد

  انتقاد شدید از نوع مواجهه با حادثه شیراز

  «در جامعه‌ای که به نام حمایت از دین و نظام اسلامی، بی‌حرمتی به یکی از والاترین شخصیت‌های دینی که از مؤثرترین پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی است به جایی می‌رسد که فرزند او را «حرام‌زاده» می‌نامند، چگونه می‌توان به نسل‌های آینده درس دین‌داری و حفاظت از حریم‌ها را داد؟ این، یعنی مسلط ساختن چماق بر جامعه و فراهم کردن زمینه برای اینکه جامعه آبستن مولود شومی همچون داعش شود.»

  … را بر خود نهاده، نه تنها عده‌ای خود سر مانع سخنرانی یک نماینده مجلس می‌شوند بلکه به او فحش‌های ناموسی می‌دهند و او را «حرام‌زاده…


 • فیلترینگ ماه عسل در فرصت یک‌ماهه

  فیلترینگ ماه عسل در فرصت یک‌ماهه

  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – طنز روز

  … که طبق معمول کنار جوی نشسته بودم و از ته دل آه می‌کشیدم و به زمانه چند فحش ناموسی و بی‌تربیتی می دادم، ناگهان پیامی به تلفن…


 • محمد موسوی: فقط سر والیبالیست‌ها بریده نشود

  پس از حاشیه‌های ایجاد شده در دیدار متین و کاله

  محمد موسوی: فقط سر والیبالیست‌ها بریده نشود

  بهترین مدافع روی تور آسیا و لیگ جهانی والیبال با اظهار تأسف از حاشیه‌های بوجود آمده در دیدار تیم‌های کاله و متین ورامین گفت: کمترین برخورد کمیته انضباطی با تیمی که تماشاگرانش چنین بدرفتاری‌هایی را انجام می‌دهد کسر امتیاز است و نباید فقط سر والیبالیست‌ها بریده شود.

  … از همان شروع بازی و حتی پیش از ورود بازیکنان فحش‌های ناموسی و رکیک به بازیکنان تیم حریف می‌دهند نباید گفت حاشیه‌ها از زمین… بگذارند. تماشاگران از دقیقه اول بازی روی بازیکن تاثیر گذار تیم حریف دست می‌گذارند و به او فحش‌های رکیک می‌دهند. حتی در قالب…


 • وحید شمسایی: تهدید به مرگ شدم!

  افشاگری مربی- بازیکن تیم فوتسال دبیری تبریز

  وحید شمسایی: تهدید به مرگ شدم!

  مربی- بازیکن تیم فوتسال دبیری تبریز به اظهارنظر خوراکچی واکنش نشان داد و با افشای حقایقی درباره او، از تهدید شدنش به مرگ در بازی دیروز مقابل میثاق گفت!

  … را نمی‌شناسد. داور گل درست ما را گرفت حال درست بود یا غلط. این چه کاری است تماشاگرانتان کردند و فحش ناموسی دادند؟ شما که اینقدر…


 • قلعه‌نویی: چهارشنبه روز خوبی برای فوتبال ایران است

  انتقاد سرمربی آبی‌ها از حسن‌زاده، فردوسی‌پور و گزارشگرها

  قلعه‌نویی: چهارشنبه روز خوبی برای فوتبال ایران است

  سرمربی استقلال می‌گوید چهارشنبه روز خوبی برای فوتبال ایران و استقلال خواهد بود.

  … دقیقه فحش ناموسی خوردم اما نتیجه آن چه شد؟ آیا رای را صادر کردند؟

  قلعه‌نویی در واکنش به این گفته حسن‌زاده…


 • نیکبخت: پس از 7 سال فیکس استقلال شدم/ مقابل صبا بد بودیم و بردیم

  نیکبخت: پس از ۷ سال فیکس استقلال شدم/ مقابل صبا بد بودیم و بردیم

  هافبک استقلال با ابراز خرسندی از حضور در جمع فیکس‌های استقلال در بازی‌ برابر صبا می‌گوید کسر امتیاز می‌تواند فحاشی در استادیوم‌ها را کاهش دهد اما باید قانون نسبت به همه یکسان اجرا شود.

  … با سپاهان فحش‌های ناموسی به دروازه‌بان ما دادند اما دیدید هیچ برخوردی نکردند. شاید کسر امتیاز فحاشی در استادیوم‌ها را کم…

 • هاشمی: آن اسلحه‌ را بگذار توی جیبت!

  «هاشمی فقط می‌گفت آقایان خونسردی خود را حفظ کنید و تنها در یک جا با صدای بلند فریاد زد که آن اسلحه را بگذار توی جیبت! یعنی معلوم بود که در آن‌ میان، یکی از افراد اسلحه هم کشیده بود.»

  … به جریان نگاه می‌کرد. مهاجمان علاوه‌ بر ایراد ضرب و جرح و کتک‌ زدن معین‌فر و صباغیان، فحش‌های رکیک و ناموسی هم به آنها می‌دادند…


 • یادی از محمدعلی کشاورز در آستانه روز «پدر» / «پدرسالار» هنوز در بستر است

  یادی از محمدعلی کشاورز در آستانه روز «پدر» / «پدرسالار» هنوز در بستر است

  «پدر سالار» این‌روز‌ها خیلی حال خوشی ندارد، اما آنقدر خوش اخلاق است که انگار وظیفه خود می‌داند که «تبریک روز پدر» را بی‌پاسخ نگذارد تا یادت بیاندازد که «استاد» بودن آدابی دارد.

  … بر انگلیس» و «مرگ بر روس» می‌گفتند و بعضا فحش‌های بد و ناموسی هم به آنها می‌گفتند. آن زمان زاینده‌رود مثل حالا خشک نشده…


 • محرومیت مادام‌العمر کمک داور روس به خاطر کتک‌زدن یک بازیکن

  محرومیت مادام‌العمر کمک داور روس به خاطر کتک‌زدن یک بازیکن

  کمیته‌ داوران فدراسیون فوتبال روسیه “موسی قدیرف”، کمک داور چچنی را به خاطر حمله به یک بازیکن برای همیشه از قضاوت محروم کرد.

  … بازیکن را کتک زد. قدیرف، کمک داور چچنی این دیدار پس از پایان بازی گفت، بازیکن ۱۸ ساله امکار به او فحش ناموسی داده است و همین…


 • ناگفته‌های فرمانده ناجا از اغتشاشات 88

  تشریح حوادث اخیر زاهدان و اصفهان

  ناگفته‌های فرمانده ناجا از اغتشاشات ۸۸

  فرمانده ناجا با بیان اینکه وظیفه یگان ویژه مهار بحران است نه دشنام و ناسزا گفتن، افزود: در عاشورای ۸۸ یگان ویژه مظلومانه مقابله کرد.

  … کرد.

  فرمانده ناجا خطاب به ماموران یگان ویژه با بیان اینکه در مواقعی اغتشاشگران سعی دارند با پاشیدن رنگ، ناسزا، فحش ناموسی، سنگ زدن…


 • خاطرات جالب محمدعلی کشاورز از دوره اشغال ایران

  خاطرات جالب محمدعلی کشاورز از دوره اشغال ایران

  محمدعلی کشاورز در گفت و گوی مفصل خود به دوره اشغال ایران توسط متفقین و رفتار مردم با آنها می‌پردازد که در این جا این بخش از گفت و گو را آورده‌ایم

  … وقتی این کامیون‌های متفقین را می‌دیدند شعار «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر روس» می‌گفتند و بعضا فحش‌های بد و ناموسی

 • نوشته های مشابه

  همچنین ببینید

  بستن
  بستن
  بستن