خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی مشتکی عنه در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل ومشاوره حقوقی مشتکی عنه در تهران
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکیل مشاوره حقوقی

مشتکی عنه
لغت نامه دهخدا

مشتکی عنه . [ م ُ ت َ کا ع َن ْه ْ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) آن که از او شکایت شده .

شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین کرده شکایت “کیفری” نامیده می‌شود.
تفاوت شکایت کیفری با شکایت حقوقی :
شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شکایت پیوست کنید.

نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکایتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا باشد.

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

۱-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

۴- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر
۲۰۰۰تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب ۱۰ میلیون تومانی بالغ بر ۱۵۰ هزارتومان تمبر لازم است.)

۶- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

۷- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند

۹-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

۱۰- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد(منظور از دادگستری ، تشکیلاتی است که احکام قضائی را صادر می نماید)

* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری

تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از :

۱-داشتن اهلیت :
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است ، شخص باید اهلیت داشته باشد . اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم میباشد که در دختران سن ۹ سالگی و در پسران سن ۱۵ سالگی می باشد اما معمولا رویه عملی دادگاه سن ۱۸ سالگی میباشد . در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند .

۲-شکایت شاکی :
جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می باشد و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود.

۳-اعلام و اخبار ضابتین دادگستری :
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند . قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی می باشند در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می شوند .

۴-اظهار و اقرار متهم

۵-جرایم مشهود

شکوائیه :
شکوائیه را میتوان د ر کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد . در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت .

۱-نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
۲-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )
۳-ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد .
۴-مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
۵-اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند .

دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می کند .

اصطلاحات که در این بحث وجود دارد عبارتند از:
۱-مجنی علیه : کسی که جرم بر او واقع شده است .

شروع تحقیقات

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار میکند وپرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی افتد وزودتربه نتیجه می رسد باوجود دلیل قاضی می تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند وپس از گرفتن دفاعیات اوسریعا نظرخود را بدهد اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد ویک سری قرینه هائی ارائه میدهد که قاضی باید آنها راارزیابی کندواگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری راازضابطین قضائی می خواهدودستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها میدهد شاکی می تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

توضیحاتی در مورد دادخواست(حقوقی)

نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است وذکر کردیم ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم.

۱-اگرارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست

۲-اگر جهت طلب شما معلوم نباشدادعای شما مستند نیست چون بایداین این مطلب روشن باشدکه مثلا طلب ناشی از صدور چک خوانده است یا تعهدی که طی قرارداد داده است وقتی جهت روشن شد تکلیف دادگاه روشن میشود که در محور چه چیزی بررسی کند

۳-اگر خواسته خواهان روشن نباشددر این صورت نیزدادگاه در اتخاذ تصمیم دچار مشکل است فی المثل اگر دعوی درخصوص مال غیر منقول با شد خواهان باید مشخص کند که خلع ید را درخواست دارد یا تخلیه یا الزام خوانده به انتقال سند را مشخص شدن هر یک از این خواسته ها در تصمیم گیری داگاه مؤثراست بدین معنا که هریک از خواسته های خلع ید وتخلیه اشاره به یک اقدام خاصی از طرف خوانده است وقتی شما خواسته را خلع ید می نویسید معنایش اینستکه خوانده بدون اجازه ملک مورد نظر را متصرف شده وقتی خواسته را تخلیه می نویسید معنایش اینسکه تصرف بدون اجازه نبوده ولی اکنون بجهتی قانونی میخواهید ملک را از تصرف خوانده که از تحویل آن استنکاف دارد خارج کنید

۴-اگر دلائل خواسته معلوم نباشد اثبات ادعا میسر نخواهد بود زیرا هر ادعائی مستلزم ارائه مدارک ومستندات است مگر اینکه خوانده صراحتا ادعای شما را قبول داشته باشد که این امر کمتر اتفاق می افتد لذا خواهان باید برای اثبا ادعای خود دلائلش را در ستون مخصوص دادخواست ذکر کند البته ممکن است بعضی از دلائل اکتسابی با شد یعنی در جریان رسیدگی بدست آید مانند اینکه موضوع مورد ادعا با انجام کارشناسی یا شهادت شهود یا معاینه وتحقیق محلی روشن میشود در اینصورت اگرخواهان انجام موارد مذکور را خواستار باشد باید در متن دادخواست تقاضا نماید.

نکات الزامی دردادخواست

۱-نام ونام خانوادگی خواهان با ذکر نام پدر – سن – اقامتگاه – حتی الامکان شغل

۲- نام ونام خانوادگی خوانده با ذکر اقامتگاه وشغل وی

۳-تعیین خواسته وبهای آن

۴-تعهدات وجهاتی که خواهان بموجب آن خود را طلبکارمیداند بطوری که مقصود وی روشن باشد

۵-آنچه رااز دادگاه درخواست داردباید ذکر کند

۶-ذکر ادله ای که برای اثبات حق خوددارد

۷-ذیل دادخواست را امضاء نماید یا اثر انگشت بزند

فرمهای دادخواست را می توان از دفتر دادگستری تهیه کرداین فرمها بنحوی چاپ شده که هرکس بخواهد آن را تکمیل کندبراحتی می تواند نکات ضروری را در آن بیاورد.

تقدیم دادخواست

شروع به رسیدگی در دعا وی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است یعنی اگر ادعائی را می خواهید دردادگاه مطرح کنید با ید آن رادرقالب دادخواست تنظیم کرده وتقدیم دادگاه کنید متن دادخواست را می توانید خود بنویسید ویا کس دیگری با املائ شما بنویسد سعی کنید متن را صحیح وخوانا بنویسید وترجیحا آن را تا یپ کنید.

تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری(استثنا)

گفتیم که فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی ومالی است ومعمولا به دادگاههای حقوقی تقدیم میگردد اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد مثلا علیه کسی شکایت خیانت درامانت مطرح کرده اید وپرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی میکند وکاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار واینکه شما زودتربحق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست ومتهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

کیفر خواست چیست ؟

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند.

دادسرای عمومی و انقلاب

قبلا داسرای عمومی جدا از دادسرای انقلاب بود و صلاحیت رسیدگی هر کدام جدا گانه مشخص شده بود و در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب، دادسرا ها منحل شده و شکایات مستقیما در دادگاه رسیدگی می گردید اما بعد از گذشت یک دهه از اجرای این قانون به این نتیجه رسیدند که انحلال دادسرا ها صحیح نبوده است لذا با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانون مزبور اصلاح گردید و دوباره دادسرا ها تشکیل شد.اما این بار داسرای عمومی و انقلاب نام گرفت.

دادستان هر شهرستان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب است، هر دادسرا علاوه بر دادستان به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد.

مهمترین وظیفه دادسرا رسیدگی های اولیه به شکایات کیفری است، دادسرا پرونده را جهت رسیدگی محاکماتی در دادگاه آماده می کند، اقدامات دادسرا نقش مهم و سازنده دارد فی المثال در خصوص قتل اقدام به موقع بازپرس اعم از حضور در صحنه جرم و تحقیق دقیق و باز جویی از حاضرین در صحنه و جمع آوری مدارک جرم می تواند برای صدور یک حکم عادلانه کار گشا باشد.( بر گرفته از وبلاگ حقوقی دانشگاه ازاد ابادان)

شورای نگهبان تایید کرد:
خبرنگاران می‌توانند در جلسات علنی دادگاه‌ حضور یافته و بدون ذکر نام شاکی و مشتکی‌عنه اخبار را منتشر کنند

… داد که بر اساس آن خبرنگاران می‌توانند در جلسات علنی دادگاه‌ حضور یافته و بدون ذکر نام شاکی و مشتکی‌عنه اخبار را منتشر… برای رسیدگی است و خبرنگاران می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوبی تهیه کنند و بدون ذکر نام شاکی و مشتکی عنه


 • رییس گروه طرح و برنامه دفتر تشکیلات قوه قضاییه:
دیگر افراد مغرض وارد دادگاه‌ها نمی‌شوند
طرح نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی درقوه قضاییه ابلاغ شد

  رییس گروه طرح و برنامه دفتر تشکیلات قوه قضاییه:
  دیگر افراد مغرض وارد دادگاه‌ها نمی‌شوند
  طرح نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی درقوه قضاییه ابلاغ شد

  … در محکمه دعوت شده‌اند و به عنوان شاهد یا شاکی یا مشتکی‌عنه یا هر عنوان قانونی دیگر حضور می‌یابند لذا در مقام اجرای طرح از ورود…


 • حسین بیات:
حفظ و حراست از فضای سبز و درختان با ضعف قانونی مواجه است

  حسین بیات:
  حفظ و حراست از فضای سبز و درختان با ضعف قانونی مواجه است

  … شده با قوانین مخالف است یا خیر؟ البته سازمان یا شخص شاکی باید دلایل، مستندات و مدارک محکمه پسندی را ارایه که ثابت کند اقدام مشتکیعنه (یعنی کسی که از او شکایت شده) خلاف قانون بوده است.

  وی افزود: با توجه به این که درختان پارک جنگلی لویزان جزو منابع…


 • پاسخ رییس‌ شورای مرکزی خانه احزاب به معاون سیاسی وزیر کشور:
مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داده و تصمیم آن در مورد انتخابات را می‌پذیریم

  پاسخ رییس‌ شورای مرکزی خانه احزاب به معاون سیاسی وزیر کشور:
  مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داده و تصمیم آن در مورد انتخابات را می‌پذیریم

  … شده از طرف هیچ مرجع صالح دیگری به شورای مرکزی خانه‌ی احزاب ابلاغ نگردیده و اگر به فرض شکایتی نیز مطرح شده، تاکنون شکات یا مشتکیعنه برای این شورا مشخص نشده است. ثانیا؛ به منظور اثبات حسن نیت و رفع هر نوع شبهه قانونی در انتخابات، قبلا به طور کتبی…


 • *دومین وآخرین جلسه رسیدگی به پرونده دانشگاه هاوایی برگزار شد*
متهم پرونده:اتهام را نمی‌پذیرم
نماینده حقوقی وزارت علوم: تمام عناصر بزه انتسابی محرز و مسلم است

  *دومین وآخرین جلسه رسیدگی به پرونده دانشگاه هاوایی برگزار شد*
  متهم پرونده:اتهام را نمی‌پذیرم
  نماینده حقوقی وزارت علوم: تمام عناصر بزه انتسابی محرز و مسلم است

  … موارد مطروح در جلسه رسیدگی مورخ ‌۲/ ۸/ ۱۳۸۴ ذیلا به استحضار رسید.

  جهانی در مورد پاسخ و رد ایراد شکلی مشتکی عنه مبنی…


 • دادگاه پرونده دانشگاه هاوایی برگزار شد/1/
نماینده‌ی حقوقی وزارت علوم:
تمام عناصر بزه انتسابی محرز و مسلم است لذا صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم مورد تقاضاست

  دادگاه پرونده دانشگاه هاوایی برگزار شد/۱/
  نماینده‌ی حقوقی وزارت علوم:
  تمام عناصر بزه انتسابی محرز و مسلم است لذا صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم مورد تقاضاست

  … مطروح در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۸۴/۸/۲ ذیلا به استحضار رسید.

  جهانی در مورد پاسخ و رد ایراد شکلی مشتکی عنه مبنی بر اعتبار امر…

 • رییس دادگستری خراسان شمالی:
  دستگاه قضایی وامدار هیچ دستگاهی نیست، وامدار حق است

  … است و شاکی و مشتکی‌عنه هر دو به دنبال حقوق خود هستند. قاضی باید حکمی را صادر کند که مطابق با حق و واقعیت باشد. لذا ادارات…

  وکیل,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, مشتکی عنه ,تلفن

 • بهمن کشاورز:
  طبق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه، اوراق پرونده‌ی قضایی جزو مدارک طبقه‌بندی شده نیست

  … طبقه‌بندی شده باشد.

  وی افزود: مکاتبات و مدارک مضبوط در پرونده‌های قضایی مربوط به اصحاب دعوی و شاکی و مشتکی‌عنه است و حتی…


 • /کامل/کریمی‌راد:
قراردادن مانع در درب اصلی خروج تماشاگران ازعوامل حادثه ورزشگاه آزادی بود
دادگاه تجدیدنظر،وکلای مادرزهرا کاظمی را اواخراردیبهشت دعوت کرده است

  /کامل/کریمی‌راد:
  قراردادن مانع در درب اصلی خروج تماشاگران ازعوامل حادثه ورزشگاه آزادی بود
  دادگاه تجدیدنظر،وکلای مادرزهرا کاظمی را اواخراردیبهشت دعوت کرده است

  … شکایت کرده که بازپرس، ۴ نفر دیگر از نمایندگان را به عنوان گواه دعوت کرده است. در واقع این پرونده یک مشتکی‌عنه دارد و ۴ نفر…


 • کریمی‌راد:/2/
اولین پزشک معاینه‌کننده‌ی زهرا کاظمی، دکتر فرجی بوده
دادگاه تجدیدنظر، وکلای مادر کاظمی را اواخر اردیبهشت‌ماه برای اخذ توضیح دعوت کرده است

  کریمی‌راد:/۲/
  اولین پزشک معاینه‌کننده‌ی زهرا کاظمی، دکتر فرجی بوده
  دادگاه تجدیدنظر، وکلای مادر کاظمی را اواخر اردیبهشت‌ماه برای اخذ توضیح دعوت کرده است

  … دیگر از نمایندگان را به عنوان گواه دعوت کرده است. در واقع این پرونده یک مشتکی‌عنه دارد و ۴ نفر دیگر گواه هستند که در اخبار به گونه‌ای…


 • محسن میردامادی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد

  محسن میردامادی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد

  … شده است.

  به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به عنوان ”مشتکی‌عنه

  وکیل,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, مشتکی عنه ,تلفن

 • مزروعی در اعتراض به ادامه‌ی بازداشت فرزندش:
  رییس قوه‌ قضاییه اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را درمورد افراد بازداشت شده تحقیق نمایند

  … شود.“، ماده ۳ ”محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنه را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان…

 • محمد سیف‌زاده تبرئه شد

  … آمده و اظهارات مشتکی‌عنه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستند به بند الف ماده‌ی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب…

 • تحلیل یک حقوقدان از حکم دیوان عالی کشور درباره‌ی قتل‌های محفلی کرمان:
  این حکم ناخواسته موجب شد تا مقتولان بدون طی مراحل قانونی از حق حیات محروم شوند

  … بودن جرایم و مجازات‌ها مدار و محور رسیدگی قضایی بوده و هریک از طرفین دعوی اعم از شاکی یا مشتکی‌عنه ‌باید که در چارچوب قانون…

 • با توضیحات آیت‌الله مرعشی؛
  وکلای دادگستری از شکایت خود صرف‌نظر کردند

  …: نظر به اینکه مشتکی عنه در جلسه حضوری و اصلاحی مورخ ۸۲/۵/۱۹ اخبار منتشره منسوب به خود را در جراید و مطبوعات تکذیب نموده…


 • ابطال واگذاری سهام بانک صادرات و بیمه‌ی ایران ؛
دری نجف‌آبادی : واگذاری سهام مذکور مخالف قانون اساسی و قوانین عادی است

  ابطال واگذاری سهام بانک صادرات و بیمه‌ی ایران ؛
  دری نجف‌آبادی : واگذاری سهام مذکور مخالف قانون اساسی و قوانین عادی است

  … آن را اخذ می‌کنیم. با توجه به مندرجات دادخواست شاکی، مشتکی عنه، لایحه دفاعی خود را ارسال می‌کند کما اینکه در همین ۲ موضوع چون… که برای استماع اظهارات اصحاب دعوا ضروری باشد که هم از شاکی و هم سازمان مشتکی عنه دعوت کند، گفت: در رابطه با موضوعات مذکور مستندات…


 • بهمن کشاورز: 
برخورد با مطبوعات و صاحبان قلم و بیان باید طبق اصول قانونی و در چارچوب باشد

  بهمن کشاورز:
  برخورد با مطبوعات و صاحبان قلم و بیان باید طبق اصول قانونی و در چارچوب باشد

  … است و در عین حال باید این موارد به طور باز و آزاد در مطبوعات مطرح شود ولو با حذف نام متهم یا مشتکی عنه – به منظور رعایت ماده ۱۸۸٫٫٫

  با رأی دیوان عدالت اداری

  شکایت سازمان بازرسی از شورای شهر تهران رد شد

  هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با آئین‌نامه اعزام ماموران و هیات‌های شهرداری تهران به خارج از کشور را رد کرد.

  … و در مورد آن اتخاذ تصمیم کنند.

  *خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

  طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام…

  وکیل,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, مشتکی عنه ,تلفن


 • علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده پاساژ علاء‌الدین از زبان منتظری

  علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده پاساژ علاء‌الدین از زبان منتظری

  رئیس دیوان عدالت اداری درباره علت طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده پاساژ علاء الدین توضیجاتی ارائه کرد.

  … ما با این کار اجازه دادیم قاضی و مشتکی‌عنه یکی باشد.

  وی گفت: ما نمی گوییم که دیوان عدالت اداری حتما مسئولیت رسیدگی…


 • شکایت دیوان محاسبات برای ابطال اساسنامه بانک ملی ایران رد شد

  شکایت دیوان محاسبات برای ابطال اساسنامه بانک ملی ایران رد شد

  شکایت دیوان محاسبات کشور جهت ابطال بخشی از اساسنامه بانک ملی ایران از سوی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رد شد.

  … به محدوده تقنینی محسوب و خلاف قانون است، تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارم.

  *خلاصه مدافعات مشتکی عنه


 • دیوان عدالت اداری بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال کرد

  دیوان عدالت اداری بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال کرد

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دو بخشنامه از دادستان کل کشور به شماره‌های ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ – ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۸۸ و ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/ ۵/ ۱۳۹۱ را غیرقانونی دانست و آنها را ابطال کرد.

  … آیین نامه مشتکی عنه، طرف شکایت قرار می گرفت تا از آن دفاع کند که به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی و عدم توجه شکایت به دادستانی…


 • شکایت دیوان محاسبات از معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور رد شد

  شکایت دیوان محاسبات از معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور رد شد

  هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور را رد کرد.

  … قانون بودجه سال ۹۲ است و ابطال آن از تاریخ صدور مورد استدعاست.

  *خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

  موضوع بخشنامه صرفاً…

  وکیل,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, مشتکی عنه ,تلفن


 • دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از وزارت نیرو را رد کرد

  دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از وزارت نیرو را رد کرد

  هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی کار و کارگری دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از وزارت نیرو به خواسته ابطال دو مصوبه از این وزارتخانه را رد کرد.

  … تقاضا است.

  خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

  وزارت نیرو در دفاع از شکایت دیوان محاسبات کشور راجع به این بخشنامه‌ها…


 • شکایت سازمان بازرسی کل کشور از هیات دولت رد شد

  شکایت سازمان بازرسی کل کشور از هیات دولت رد شد

  هیات تخصصی امور اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از هیات دولت برای ابطال مصوبات کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست را رد کرد.

  … کرده است.

  *خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

  مشتکی عنه اظهار داشته بررسی و تصمیم گیری موضوعات خاص که در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط… با این مطلب توسط مشتکی عنه ارائه نشده؛ لذا عقیده به ابطال مصوبات مورد شکایت دارم.

  به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ…

  وکیل,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, مشتکی عنه ,تلفن


 • دعوای ابطال اساسنامه فدراسیون‌های ورزش آماتوری رد شد

  با رسیدگی در دیوان عدالت اداری؛

  دعوای ابطال اساسنامه فدراسیون‌های ورزش آماتوری رد شد

  هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با قانونی دانستن تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران توسط دولت، دعوای ابطال این اساسنامه که به طرفیت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک طرح شده بود را رد کرد.

  … را دارد.»

  خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

  معاون امور حقوقی دولت طی لایحه ثبت شده به شماره ۴۲۷ – ۱۵/ ۴/ ۹۲ در پاسخ شکایت اظهار…


 • شکایت از دولت قبل درباره استفاده دستگاه‌ها از نمایندگان حقوقی رد شد

  در دیوان عدالت اداری

  شکایت از دولت قبل درباره استفاده دستگاه‌ها از نمایندگان حقوقی رد شد

  هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون اول دولت قبل درباره استفاده دستگاه‌های دولتی از نمایندگان حقوقی را مطابق با قانون تشخیص داد.

  … هم این موضوع در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ بوده که ابطال شده است.

  خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

  معاون حقوقی رئیس‌جمهور…

  وکیل,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, مشتکی عنه ,تلفن


 • آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد

  از سوی رئیس قوه قضائیه

  آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد

  رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کرد.

  … ۱۲ قانون باشد، منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصه‌ای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکی‌عنه است و همچنین متن مصوبه…

 • نوشته های مشابه

  بستن
  بستن