خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی مشاجره لفظی در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل ومشاوره حقوقی مشاجره لفظی در تهران
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکیل مشاوره حقوقی

معنی مشاجره :
۱- با هم نزاع کردن . ۲ – گفتگوی همراه با پرخاش و ستیز.

شاید برای بسیاری از مخاطبان این پرسش پیش آید که بیان چند حرف رکیک نسبت به یک فرد چه آسیبی به او می زند که قانونگذار برای چنین موضوعی مجازات تعریف کرده است؟ مگر نه این که برخی مردم در روابط عادی زندگی خود از چنین الفاظی بسادگی استفاده می نمایند و برخی اوقات بیان آنها را نشانه ای از نزدیکی به یکدیگر می دانند؟ وقتی این موضوع را با کامبیز خاکدوست در میان می گذارم او پاسخ می دهد: «توهین و فحاشی ۲ موضوع کاملا متفاوت است.

اگر فحاشی به گونه ای باشد که مستوجب حد قذف شود، حد شرعی و قانونی نسبت به آن اعمال می گردد.

در چنین مواردی به دلیل بیان برخی الفاظ از سوی فردی، به شخصیت فرد دیگر خدشه وارد می گردد و این نوع از جرایم علیه تمامیت جسمانی یک فرد اتفاق می افتد و آثار مشهود بیرونی بر روحیه و شخصیت فرد می تواند بر جای بگذارد و به همین دلیل قانونگذار مجازات های خاصی را برای این جرایم در نظر گرفته و برای مرتکبانی که به شخصیت افراد و روح و معنویت آنها خدشه وارد می کنند، مجازات تعیین کرده است. اگر فحاشی به گونه ای باشد که مستوجب حد قذف شود، حد شرعی و قانونی نسبت به آن اعمال می گردد. قذف زمانی محقق می شود که فردی به دیگری زنا یا لواط را نسبت دهد، اما اگر توهین و فحاشی مستوجب حد و از موارد قذف نباشد، یک درجه خفیف تر از استعمال الفاظ رکیک محسوب و در جمله مجازات های تعزیری بازدارنده قرار می گیرد و فقط تعزیر دارد. این مساله نیز زمانی محقق می شود که فردی نسبت به دیگری الفاظ زشت و نامانوس را به کار ببرد.»

در جرایمی که مستوجب قذف است، فردی که به او این نسبت داده شده باید تقاضای مجازات قذف نماید. مثلا اگر ۲ نفر خواه همسر و اعضای خانواده یا افراد غریبه در دعوایی لفظی نسبتی ناروا به مادر یا خواهر یکدیگر وارد کنند، فقط همان مادر یا خواهر می تواند بابت این موضوع تقاضای مجازات بیان کننده لفظ رکیک را مطرح کند.
به کار بردن الفاظ توهین آمیز به هر زبان و لهجه ای برای فرد گوینده مسوولیت حقوقی ایجاد می کندنکته دیگر این است آیا الفاظی که همسران یا افراد دیگر در ارتباط های کلامی میان خود به کار می گیرند نیز جرم محسوب شده و مشمول توهین می شود؟

توهین، استعمال هر لفظ یا جمله ای است که با شأن یا منزلت شخص معارض باشد و روحیات و معنویت او را دچار خدشه کند.

به عبارت ساده تر، به کار بردن چه الفاظی ممکن است جرم محسوب شود؟ آیا طرح این مساله که مثلا مردی پس از بیان الفاظ رکیک نسبت به همسرش در جمع اعلام کند با تو شوخی کردم، در صورت شکایت همسرش و اثبات جرم می تواند رفع کننده مسوولیت کیفری او باشد؟ در مرتبه ای پایین تر آیا به کارگیری الفاظی مانند: کثافت، حیوان، انگل، گمشو، نکبت یا عبارتی ترکیبی مانند نکبت باغ وحش در جمع های خودمانی ممکن است برای بیان کننده آن مشکل ساز باشد؟ این پرسشی است که کامبیز خاکدوست به آن چنین پاسخ می دهد: «افراد باید هنگام شوخی و ملعبه میان خود مسائلی را رعایت کنند تا آن شوخی حالت توهین به خود نگیرد. عرف جامعه نیز می گوید اگر افراد با هم شوخی و ملعبه می کنند نباید نسبت به هم توهین کنند. مثلا بیان عبارتی مانند گمشو میان همسران هم می تواند شوخی تلقی شود و شنونده از شنیدن آن خوشش بیاید، هم می تواند آغاز رابطه ای محبت آمیز باشد و هم می تواند توهین تلقی شود. شخصا به موکلانم توصیه می کنم در روابط خود با دیگران الفاظ را به گونه ای به کار ببرند که عین همان الفاظ را بتوانند نسبت به پدر و مادر خود به کار ببرند و پدر و مادر نیز با شنیدن آن ناراحت نشوند. اگر فردی دوستش را به گونه ای خطاب کند که در صورت خطاب کردن پدر و مادرش با آن لف۱ از سوی آنها مواخذه شود این مساله مشمول توهین خواهد بود، هرچند ممکن است این توهین مجازاتی در پی نداشته باشد.»
«در مناسبات کاری ممکن است برخی افراد در بازار و محل کار یکدیگر را با نسبت هایی ناروا مورد خطاب قرار دهند یا حتی نسبت هایی ناروا را نسبت به خود و خانواده خود مطرح کنند، اما این موضوع مستوجب قذف برای آن فرد نیست. من موکلی دارم که نوعی لفظ ترکیبی را برای تاکید بر نادانی کامل طرف مقابل خود به کار می برد، اما اگر روزی فردی با شنیدن این عبارت ترکیبی ناراحت شود، تشخیص جرم بودن یا نبودن این مساله مطابق قانون به عرف جامعه بستگی دارد و این که آیا در عرف به کار بردن چنین جمله و عبارتی جرم است؟ آیا باعث تخریب شخصیت شنونده می شود؟ آیا حرف بدی محسوب می شود؟»

نکته مهم دیگر این است که به کار بردن الفاظ توهین آمیز به هر زبان و لهجه ای برای فرد گوینده مسوولیت حقوقی ایجاد می کند. ممکن است فردی حرف های رکیک خود را به زبان آلمانی یا زبانی محلی به کار ببرد. این مساله طبق ماده ۶۰۸ قانون که در سطرهای قبلی به آن اشاره شد جرم است، زیرا از نظر قانونی استعمال الفاظ رکیک به هر زبان و لفظی می تواند باشد.

اثبات این جرم نیز مانند دیگر جرایم مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد. البته از آنجا که توهین ها ممکن است به صورت تلفنی باشد، از صدای ضبط شده می توان به عنوان اماره قضایی نیز استفاده کرد. خاکدوست بر این نکته نیز تاکید می کند که بر خلاف تصور برخی افراد که مرتکبان چنین جرایمی از سوی شاکی مورد پیگیری قرار نمی گیرند، افراد خطاکار در صورت طرح شکایت شاکی مورد پیگرد قرار گرفته و مجازات نیز خواهند شد. در این مورد نیز مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی در باب تخفیف و تبدیل معذرت خواهی متشاکی از شاکی و نیز تلاش او برای رفع آثار جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می تواند از موارد تخفیف یا تبدیل مجازات باشد. «همیشه به موکلانم توصیه می کنم مطابق فرهنگ ملی باستانی ایرانی و تعالیم اسلامی در مواقع عصبانیت هیچ گاه از الفاظ رکیک و توهین آمیز که مستوجب جریحه دارشدن شخصیت افراد می شود، استفاده نکنند و با حسن خلق و حسن معاشرت با هم برخورد کنند. در صورت بروز عصبانیت و مشکلات فی مابین هم ابتدا صبر، سکوت و گذشت را پیشه کنند و از موضوع مورد تعارض و درگیری دور شوند. در هر حال باز هم چنانچه افراد، اشخاص و همسران دچار درگیری های فی مابین می شوند بهتر است در اولین اقدام از موضوع مشاجره و درگیری دوری کنند و در مجالی آسوده تر به بحث و گفتگو و رفع مشکل و درگیری بپردازند.

حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل وجود ندارد بجز این که برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه نماید.

منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال ۱۳۷۵ آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می¬باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

بالا گرفتن مشاجره لفظی میان اشرف غنی و عبدالله

رئیس جمهوری افعانستان در واکنشی تند به اظهارات رئیس اجرایی کشورش که گفته بود رئیس جمهور اقدامات قاطعانه و جدی برای حل مسائل مهم ملی اتخاذ نمی‌کند، تاکید کرد، افرادی را که به وی ایمان ندارند، باور نمی‌کند.

… چرا که خانواده سیاسی ندارم اما شما جوانان خانواده من هستید.

جنگ لفظی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی…


 • «چاقوبازی» در کرمان قربانی گرفت!!!

  «چاقوبازی» در کرمان قربانی گرفت!!!

  بازی ابداعی ۱۱ جوان کرمانی با عنوان «چاقوبازی» به حقیقت تلخ قتل جوان ۱۹ ساله انجامید و پایان تلخی را رقم زد.

  … ابداعی خود با عنوان «چاقوبازی» بر اساس یک مشاجره لفظی یک نزاع دسته جمعی را رقم زدند.

  “ایمان شهسواری ” در تشریح این خبر…


 • قاتل مجنون ‌برادر و پدرش را ‌کشت
  وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت, مشاوره لفظی, تلفن

  قاتل مجنون ‌برادر و پدرش را ‌کشت

  فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک قاتل مجنون بعد از قتل برادر، پدرش را نیز کشت.

  … از دستگیری قاتل و نیز تحقیقات صورت گرفته از خانواده وی علت قتل مشاجره لفظی قاتل با پدرش بوده که منجر به قتل وی شده است و با تشکیل…

 • قتل در خیابان به خاطر صدای بوق!

  جوانی که در بلوار حجاب منطقه قاسم آباد مشهد، راننده یک دستگاه خودرو سواری را به قتل رسانده بود، پس از ۱۴ سال زندگی مخفیانه با هویت جعلی، دستگیر شد.

  … شد.

  راننده خودرو که از این حرکت عصبانی شده بود چند متر بالاتر خودرواش را متوقف کرد و از خودرو پایین آمد. در حالی که مشاجره لفظی


 • پشت‌پرده درگیری معاون وزیر کشاورزی و نماینده مجلس

  قائم‌مقام وزیر کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد

  پشت‌پرده درگیری معاون وزیر کشاورزی و نماینده مجلس

  روز گذشته نماینده مردم آمل در مجلس با قائم‌مقام وزیر کشاورزی درگیر شد و در برخی رسانه‌ها اعلام کردند که علت این موضوع، سوال از این مقام مسئول درباره واردات برنج بوده است اما قائم مقام پارلمانی وزیر کشاورزی علت این موضوع را موافقت نکردن با خواسته نماینده مورد نظر مبنی بر تغییر کاربری مرکز تحقیقات برنج و دامداری برای ساخت فرودگاه بوده اعلام کرد.

  …به گزارش خبرنگار ایسنا، روز گذشته اخباری مبنی بر مشاجره و درگیری لفظی و فیزیکی بین عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم… به نقل از این نماینده مجلس اعلام کردند “علت این مشاجره و درگیری سوال این نماینده از مقام مسئول دولتی مذکور در رابطه با واردات…


 • هتاکی نماینده مجلس ربطی به واردات برنج ندارد/ به هیچکس باج نمی‌دهیم

  قائم مقام وزیر کشاورزی در مجلس به ایسنا اعلام کرد

  هتاکی نماینده مجلس ربطی به واردات برنج ندارد/ به هیچکس باج نمی‌دهیم

  … کردند که “دلیل این مشاجره لفظی و بعضا فیزیکی سوال از قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی بابت واردات برنج بوده است”. اما خلیل آقایی – معاون… پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا اعلام کرد که این مشاجره هیچ ارتباطی به واردات برنج نداشت و از آنجا…


 • عاملان قتل نوجوان 17 ساله در کاشمر دستگیر شدند

  عاملان قتل نوجوان ۱۷ ساله در کاشمر دستگیر شدند

  … افزود: در بررسی‌های مأموران کلانتری ۱۲ قائم مشخص شد چند نوجوان به علت مشاجره لفظی با هم درگیر و دو نفر از این افراد مجروح…

 • دو روایت از درگیری با معلمان مدرسه دخترانه

  ماجرای حمله خانواده یک دانش‌آموز دختر به مدرسه وی و درگیری با معلمان جنجال‌ساز شد.

  … از ماجرا مادر، عمه و شوهرعمه این دانش‌آموز به مدرسه مراجعه کرده و خواستار معرفی دانش‌آموزی شدند که با دختر آنان مشاجره لفظی… در بیرون از مدرسه با هم درگیری لفظی پیدا کردند که یکی از آنان موضوع درگیری را به یکی از معلمان مدرسه گزارش می‌دهد. معلم…

 • وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت, مشاوره لفظی, تلفن

  نمایندگان تحصن نکرده به کابینه العبادی رای دادند/تصمیمات نمایندگان متحصن ملغی اعلام شد

  نمایندگان تحصن نکرده به کابینه العبادی رای دادند/تصمیمات نمایندگان متحصن ملغی اعلام شد

  نمایندگان پارلمان عراق به کابینه پیشنهادی حیدر العبادی رای داده و تصمیمات اتخاذ شده توسط نمایندگان متحصن را باطل اعلام کردند.

  … سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق نیز مشاجره لفظی میان برخی از نمایندگان در گرفت.

  سلیم جبوری اعلام کرد که با نخست وزیر… پارلمان خواست تا به ساختار جدید کابنیه رای دهند.

  پس از تحصن تعدادی از نمایندگان و درگیری‌های لفظی و فضای متشنج، حیدر…


 • همسرکشی در بابل

  همسرکشی در بابل

  مردی با هجوم به همسر خود به دلیل اختلاف‌ خانوادگی با چاقو وی را مصدوم کرد و به قتل رساند.

  … اختلافات خانوادگی و مشاجره لفظی با کارد آشپزخانه ضربه‌ای به سینه مقتول وارد کردم که وی بر اثر شدت جراحات وارده به قتل رسید…


 • همه ضد و نقیض‌های بابک زنجانی

  همه ضد و نقیض‌های بابک زنجانی

  همان‌طور که خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، بعد از بررسی‌های بسیار و برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه، حکم اعدام برای متهم بزرگ نفتی صادر شد؛ این در حالیست که در تمامی جلسات دادگاه، ادعاها و اظهارات ضدونقیضی از جانب زنجانی مطرح شد که نتوانست دادگاه را قانع کند.

  … درباره او طفره می رفت.

  رد ادعاهای زنجانی توسط وکیل شرکت HK

  جلسه هشتم دادگاه بابک زنجانی با مشاجره ی لفظی او… ما را فریب داد

  در جلسه سیزدهم نماینده ۵ بانک در دادگاه حضور داشتند و جلسه چهاردهم هم به مشاجره لفظی بین نماینده دادستان…

 • وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت, مشاوره لفظی, تلفن

  دستگیری قاتل در کمتر از 3 ساعت

  دستگیری قاتل در کمتر از ۳ ساعت

  فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر از شناسایی و دستگیری قاتل جوان ۲۰ ساله قائم‌شهری در کمتر از سه ساعت خبر داد.

  … در بازجویی‌ها علت ارتکاب به این جنایت را مشاجره لفظی و درگیری‌های قبلی خود با مقتول عنوان کرد.

  وی یادآور شد: متهم و دو نفر…


 • مورینیو:‌ انتظارم از کاستا بیش از این‌هاست/ تاتنهام خسته نیست

  مورینیو:‌ انتظارم از کاستا بیش از این‌هاست/ تاتنهام خسته نیست

  سرمربی چلسی معتقد است تیمش می تواند قبل از نیم فصل لیگ جزیره خود را به رده‌های بالایی جدول برساند.

  … جدول گروه قرار گیرد با دیگو کاستا یک مشاجره لفظی کوچک داشت که البته رسانه ها این صحبت ها را به عنوان یک درگیری پوشش دادند…


 • اولین دیدار ظریف و جبیر بعد از پادشاهی سلمان

  اولین دیدار ظریف و جبیر بعد از پادشاهی سلمان

  وزیران خارجه ایران و عربستان در بعدازظهر ۲۳ آبان‌ماه در حاشیه نشست وین ۲ برای اولین بار به صورت دو جانبه با یکدیگر دیدار کردند.

  … کردند ایران و عربستان بارها در گفت‌وگوهای دیپلماتیک وین درباره سوریه وارد درگیری لفظی شدند .

  به گفته دو مسئول غربی، در جریان… درگیری لفظی شدید بین این دو مقام ایرانی و سعودی ، ظریف اعلام کرده است که اتباع عربستان سعودی مسئول حملات یازده سپتامبر هستند…


 • اسید‌پاشی در رودسر
  وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت, مشاوره لفظی, تلفن

  اسید‌پاشی در رودسر

  ‌در پی مشاجره و درگیری لفظی بین یک فرد با دو تن از کسبه، فرد مذکور با پاشیدن اسید بر روی این دو کاسب، متواری…، در اثر سوختگی با اسید راهی بیمارستان شهید انصاری رودسر شدند.

  در پی مشاجره و درگیری لفظی بین یک فرد با دو تن از کسبه…


 • مناظره داغ تلویزیونی جمهوری‌خواهان آمریکا برگزار شد

  مناظره داغ تلویزیونی جمهوری‌خواهان آمریکا برگزار شد

  جمهوری‌خواهان آمریکا در یک مناظره داغ تلویزیونی در ایالت کلورادو که گاه با مشاجره همراه بود شرکت کردند. بن کارسون… سرمایه‌دار نیویورکی پیشی گرفته، شب آرامی در شهر بولدر داشت. در این مناظره دوستی‌های سیاسی گاه جای خود را به مبادلات تند لفظی

  مشاجره نمایندگان جریان المستقبل و آزاد ملی لبنان در یک برنامه زنده تلویزیونی

  قانونگذاران لبنانی از احزاب رقیب هشت مارس و ۱۴ مارس در نشستی که به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد با یکدیگر مشاجره شدید لفظی کرده و درگیر شدند؛ درگیری سیاسی که تصمیم گیری‌ها را فلج کرده و نارضایتی

  قانونگذاران لبنانی از احزاب رقیب هشت مارس و ۱۴ مارس در نشستی که به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد با یکدیگر مشاجره… شدید لفظی کرده و درگیر شدند؛ درگیری سیاسی که تصمیم گیری‌ها را فلج کرده و نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند.

  به گزارش…

 • آمریکا در شوک قتل جوان ایرانی + عکس

  قتل یک جوان ۲۲ ساله ایرانی‌ – آمریکایی در «لاگونا نیگل» یک منطقه مرفه‌نشین ساحلی در جنوب کالیفرنیا، موجی از اعتراض به رفتارهای نژادپرستانه را در آمریکا برانگیخته است.

  … از مشاجره لفظی به اخراج فرد مهاجم از بار معروف «پاتسیز آیریش پاب» منجر شده و حتی مسئول بار از شایان به دلیل توهینی که به او…

 • پسری که خواهرش را کشت قصاص نمی‌شود

  پسر جوانی که خواهر نافرمان خود را کشته است با رضایت پدر و مادرش از مجازات قصاص رهایی یافت.

  …: نیم‌ساعت پیش بین دخترم و همسرش مشاجره لفظی در گرفت و در این میان دامادمان با چکشی که در دست داشت چند ضربه به سر فوزیه زد و پا… حق دخالت در امور او را ندارد. بین من و فوزیه مشاجره لفظی در گرفت و در حالی که سرگرم نصب پرده خانه بودم با چکشی که در دستم…

  قتل در پی مشاجره لفظی

  رئیس پلیس آگاهی ویژه شرق استان تهران از دستگیری مردی که در پی یک مشاجره لفظی، مردی را به قتل رسانده بود، خبر داد.

  رئیس پلیس آگاهی ویژه شرق استان تهران از دستگیری مردی که در پی یک مشاجره لفظی، مردی را به قتل رسانده بود، خبر… که با یکدیگر داشتند، ابتدا به صورت لفظی با هم مشاجره کرده‌اند و مدتی بعد مقتول به سویش حمله ور شده و با استفاده از چاقویی که دوستش…


 • باهنر: ورود "ناطق" به مجلس منتفی است

  باهنر: ورود “ناطق” به مجلس منتفی است

  نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ گفت که دلواپسی‌ها نباید رنگ بی‌اعتمادی به خود بگیرد.

  … مجلس در پاسخ به سوالی در مورد مشاجره لفظی کریمی قدوسی با وزیر خارجه در مجلس که تصاویری از آن نیز منتشر شد اظهار… لفظی با یکدیگر پیدا کنند اما نهایتا یک چیز از مجلس بیرون می‌آید و آن هم قانون است که همه باید از آن تبعیت…

  وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت, مشاوره لفظی, تلفن


 • مشاجره لفظی در شورای شهر درباره انتخابات شورایاری‌ها

  مشاجره لفظی در شورای شهر درباره انتخابات شورایاری‌ها

  مشاجره لفظی چند تن از اعضای شورای شهر، برای دقایقی در صحن علنی، بررسی لوایح را برای دقایقی متوقف کرد.

  مشاجره لفظی چند تن از اعضای شورای شهر، برای دقایقی در صحن علنی، بررسی لوایح را برای دقایقی متوقف کرد.

  به گزارش… شهر برسر عملکرد شورا در انتخابات شورایاری درگیری لفظی ایجاد شد، به گونه‌ای که سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی…

  سلیمی و باقری در «وقت اضافه» از خجالت هم درآمدند

  مجادله لفظی قهرمانان وزنه‌برداری در برنامه زنده تلویزیونی

  برنامه «وقت اضافه» شبکه یک شامگاه چهارشنبه – ۲۸ فروردین – به مشاجره لفظی دو تن از چهره‌های سرشناس وزنه‌برداری کشورمان انجامید.

  برنامه «وقت اضافه» شبکه یک شامگاه چهارشنبه – ۲۸ فروردین – به مشاجره لفظی دو تن از چهره‌های سرشناس وزنه‌برداری کشورمان… از ادامه مشاجره لفظی میان سلیمی و باقری شود.

  او حتی برای دقایقی با گذاشتن دست بر روی پای دو طرف آن‌ها را به آرامش دعوت…

 • نوشته های مشابه

  بستن
  بستن