خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی دو شغل اداری در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل ومشاوره حقوقی دو شغل اداری در تهران
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکیل مشاوره حقوقی

تصویب طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل با ۱۷ ماده در جلسه علنی مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ که هم اکنون با ۱۷ ایراد مطروحه از سوی شورای محترم نگهبان به مجلس برگشته این سئوال را در اذهان متبادر ساخته که به راستی شغل چیست و دو شغله کیست که علی‌رغم تاکید یک اصل از اصول قانون اساسی با قدمت ۳۰ ساله بر این ممنوعیت و علی‌رغم وجود یک قانون عادی یا قدمت ۱۸ ساله هنوز مشکل دو شغله‌ها حل نشده که هیچ بلکه با تولید انبوهی از ماده و تبصره‌های لازم‌الاجرای موجود به چه علتی به قانون جدید متوسل شده‌ایم؟
جامع و مانع نبودن قانون مقدم و موخر به علاوه ضعف در اجرای آنها و توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این پاسخ است.

۱- حقوقدانان می دانند الفاظ محمول به معانی عرفیه هستند اما وقتی مقنن لفظی را تعریف کرد مجری قانون و ناظر بر حسن و قبح اجرای قانون ملزم به رعایت معانی تعریف شده در قانون مربوطه هستند نه معنای عرفی آن حتی اگر تفاوت چندانی با هم نداشته باشند.
۲- شغل در قوانین و مقررات استخدامی تعریف قانونی دارد (نه عرفی) و تعریف مکرر آن با این عبارت “منظور از شغل در این قانون” مندرج در قانون مصوب ۷۳ و ۹۱ مجری و ناظر را سردرگم می‌کند که در مانحن فیه کرده است.
۳- بیش از سه دهه از تصویب اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت از مشاغل دوگانه و بیش از ۱۸ سال از تصویب قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ در قالب یک ماده واحده و ده تبصره می‌گذرد. اگر قانون مقدم التصویب جامع و مانع است که دیگر نیازی به قانون موخرالتصویب با ۱۷ ماده نباید باشد و اگر قانون مقدم التصویب جامع و مانع نیست چه تضمینی وجود دارد که در حوزه اجرا قانون جدید به سرنوشت قانون قدیم دچار نشود؟
۴- برای برون رفت از چالش پرسش‌های بی‌پاسخ مطروحه باز می‌گردیم به قاعده صدرالاشاره و آن اینکه الفاظ محمول به معانی عرفیه هستند مگر آنکه مقنن تعریف مطمح نظر خود را در مقام بیان تصویب نماید. در اصل ۱۴۱ دو لفظ شغل و سمت به کار رفته است. شغل در قوانین و مقررات استخدامی تعریف قانونی دارد و در دو قانون ممنوعیت از بیش از یک شغل مصوب ۷۳ و ۹۱ منظور از شغل هم تعریف شده اما سمت همچنان فاقد تعریف است چرا؟ با پذیرش قاعده مزبور باید بپذیریم که سمت‌ همان شغل می باشد اما این‌طور نیست از طرفی هم در قانون اساسی و هم در دو قانون عادی صدرالذکر داشتن سمت آموزشی مستثنی از قاعده ممنوعیت شناخته شده است بدین ترتیب یک نفر می‌تواند هم شاغل به شغلی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه باشد و هم شاغل در هیئت مدیره یک شرکت یا ریاست یک سازمان. این است آن فقد جامعیت و مانعیتی که نگارنده مدعی آن است.
۵- عضویت در هیئت علمی یعنی اشتغال به شغل استادی دانشگاه- متصدی این شغل- حقوق- مزایا- فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه- حق اولاد – حق عیال می‌گیرد و این پست را در دانشگاه به مثابه یک موسسه دولتی اشغال کرده است. این شغل وظایف مستمری‌ دارد که عبارت است از مثلا ۲۰ ساعت تدریس و ۲۰ ساعت مطالعه به عبارتی همان ۴۴ ساعت کار در هفته‌ای که با تغییر چند ساعت بالا و پایین، هر کارمند بخش دولتی یا خصوصی موظف به انجام آن است وقتی چنین شاغلی علاوه بر اشتغال در دانشگاه در یک موسسه دولتی- به هر سمتی منصوب می‌شود، قاعده منع دو شغل را نقض می‌کند.
۶- ممکن است گفته شود این استثنا بر قاعده را مقنن وضع کرده است. این گفته محکوم به رد است از آن جهت که سمت تعریف قانونی ندارد یا باید لفظ سمت محمول به معانی عرفیه آن (شغل) تلقی شود و یا باید لفظ سمت را شغل تعریف شده توسط مقنن معنا نکنیم. در این صورت هر سمتی که شغل و پست نباشد در شمول استثنا بر قاعده منع دو شغل قرار خواهد گرفت، نه فقط صرفا سمت آموزشی.
۷- اگر از مبانی عرفیه شغل خارج و به معانی قانونی شغل وارد شویم همان منع مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جامع‌تر و مانع‌تر از یک ماده واحده و ۱۰ تبصره قانون مصوب سال ۷۳ و ۱۷ ماده قانون سال ۹۱ خواهد بود و مجری و ناظر قانون منع تصدی بیش از یک شغل را از تار و پود مواد و تبصره‌های تولید انبوه شده دو قانون عادی به سمت منطوق و مفهوم اصل ۱۴۱ قانون اساسی هدایت خواهد کرد که می‌گوید قاعده منع، بر دو شغل استوار است پس استثنا صرفا بر سمت، آن هم سمت آموزشی مترتب است و بس.

اما شغل چیست؟ تعریف شغل در قانون عادی استخدامی و هیچ قانون سابق و لاحقی تعریف جدید در طی سه دهه گذشته برای آن وضع نکرده توجه و تدقیق به مواد قانونی زیر موید آن است.
الف: در ماده ۷ قانون استخدام کشوری مصوب قبل از انقلاب: شغل همراه با پست تعریف می‌شود فلذا اگر شاغلی پستی را در سازمانی اشغال نکند شغلی را تصدی نکرده تا قاعده ممنوعیت بیش از یک شغل بر وی مترتب باشد.
ب: در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی این‌گونه تعریف شده: شغل جایگاهی است در ساختار سازمانی دستگاه که برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود.
ج: توجه و تاکید به معانی قانونی شغل و ارتباط آن با پست و تدقیق در این مهم که اگر پستی اشغال نشود و یا اصلا پستی وجود نداشته باشد تا متصدی بر آن گمارده شود و تطبیق آنها با مفاد ماده ۳ قانون جدید التصویب سال ۹۱ نشان خواهد داد که چگونه در حوزه اجرا و تقنین دچار افراط و تفریطی شده‌ایم که حاشیه‌های دو شغله‌ها مهم‌تر از متن دو شغله‌ها گردیده است. آنچه که در مراتب فوق ذکر شد تعریف مقنن از شغل بود در قوانین مقدم‌التصویب، اما ببینیم در قانون موخرالتصویب منظور از شغل چیست؟
منظور از شغل در قانون جدید چنین است. تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای، آموزشی، قضائی اجرایی‌،اداری، عضویت در هیئت مدیره، مدیرعاملی، مشاور، مشاوره و مشاور ارشد و سایر عناوین اعم از دائمی، موقت، تمام‌وقت، پاره‌وقت، موظف و غیر موظف!
هـ: به طوری که ملاحظه می‌شود این تعریف از شغل فقط شغل را تعریف نکرده بلکه پست را هم تعریف کرده در حالی که در ساختار اداری کشور پست نه در معانی عرفیه و نه در معانی قوانین بر شمرده شده به دائم و موقت و پاره وقت و نیمه وقت و آن اطلاقی که در عبارت سایر عناوین شغلی یا پستی آمده است چنین تعریف نوظهوری را ندارد.
به عبارتی در ساختار سازمانی دستگاه‌ها نه پستی به طور نیمه وقت و پاره وقت وجود دارد و سمت‌های پاره وقتی و یا نیمه وقتی شغل محسوب می‌شوند.
و: یک کلام ختم کلام در مورد دو شغله‌ها این است، هر تصدی دوگانه پستی در ساختار اداری دو یا چند دستگاه دو یا چند شغل محسوب می‌شود. اگر تصدی منجر به اشغال پستی نگردد و حقوق و مزایای آن پست (نه سمت) را دریافت نکند اشتغالی صورت نگرفته تا منع بر تصدی بیش از یک شغل مندرج در قانون اساسی بر آن موضوعیت داشته باشد.
ز: این معنا در مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی مستتر است و مجلس نباید با تولید انبوه مواد و تبصره‌های متعدد (یک ماده واحده با ۱۰ تبصره در سال ۷۳ به علاوه ۱۷ ماده در قانون مصوب سال ۹۱ مجری و ناظر را سر در گم نماید و آنقدر بر حاشیه بپردازد که از متن غافل شود که در مانحن فیه شده است، متن چیست؟ متن عبارت است از تصدی بیش از یک شغل به مثابه منع تصدی بیش از یک پست.
حاشیه چیست؟ جواز تصدی سمت که سوای شغل و پست می‌باشد وسلام. با این تعریف مندرج در اصل ۱۴۱ یک مقام و یا یک مدیر و یا یک کارمند دولت که پستی را در یک موسسه دولتی اشغال نموده، نمی‌تواند پستی را در دیگر موسسات دولتی متصدی گردد (منصرف از دریافت و پرداخت حقوق یا مزایا) می‌خواهد این مقام یا مدیر یا کارمند استاد دانشگاه باشد یا نباشد، اما می‌تواند سمت آموزشی در دستگاهی‌ داشته باشد و بابت این سمت (نه شغل) حق‌التدریس یا حق‌الزحمه یا حق‌السعی دریافت کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد؛

ممنوعیت به‌کارگیری دو شغله‌ها

ناصر سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد قانون منع به‌کارگیری دو شغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان

/ششمین جلسه دادگاه اختلاس از شرکت بیمه ایران/۶

متهم: اتهام دوشغله بودن، کذب است…عضویت در هیات مدیره شغل نیست!

در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و با آغاز نوبت عصر، قاضی مدیرخراسانی از «ی.د» ـ سرپرست سابق فنی و عمرانی استانداری تهران ـ خواست تا در مورد اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی از خود دفاع کند.

… انجام شود. آیا عضویت در هیات مدیره در ساعات غیر اداری شغل محسوب می‌شود؟

وی ادامه داد: من هیچ پست سازمانی… نداشته‌ام که آن را اشغال کنم اما نظر اداره حقوقی حاکی از آن است که تصدی بیش از یک شغل دولتی، تخلف اداری است. این اتهام نیز مانند…

رییس سازمان بازرسی خبر داد:
ارایه‌ی ۱۵ هزار شکایت در سال جاری
شناسایی ۲۰۰ دوشغله‌ی ورزشی و معرفی به دادگاه

…رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظام اداری از سلامت نسبی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی… در جمع خبرنگاران خراسان شمالی افزود: در بحث شاخص سلامت نظام اداری طرح رتبه بندی اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی به تصویب رسیده…

اکبرآبادی در ایسنا:
گفتن دوشغله به من، جفاست
نواب رئیسان زن خودباوری ندارند
صاحب‌نظران بدون پست را به ورزش کشاندیم

وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن

… و اداری، ورزش بانوان هم‌پای با ورزش آقایان در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گرفته است. آیا می‌توان به ایجاد شرایطی مساعد برای ورزش… را به طور رسمی با فدراسیون مرتبط کند وجود ندارد.

** گفتن دوشغله به من، جفاست
بحث دو شغله بودن من در ورزش منتفی است. از نظر…


 • پورمحمدی:
هیچ‌کس خود را از پاسخ مبرا نداند
بهترین زمان برای مبارزه با فساد امروز است
مواضع مشترک هسته‌ای، نشان‌گر انسجام ملت ایران است

  پورمحمدی:
  هیچ‌کس خود را از پاسخ مبرا نداند
  بهترین زمان برای مبارزه با فساد امروز است
  مواضع مشترک هسته‌ای، نشان‌گر انسجام ملت ایران است

  … و ایجاد سلامت رفتاری و اداری در جامعه است که بسیار رسالتی بزرگ و جزو مطالبات عامه مردم است.

  رییس بازرسی کل کشور گفت: واقعیت… در خصوص دوشغله‌ها، گفت: هر کس دوشغله یا چند شغله باشد، غیرقانونی است و به دادگاه معرفی می‌شود. این را به صورت جدی تعقیب…


 • حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی:
پیچیده شدن قوانین مجرای فساد است
هیچ کس خود را از پاسخ گفتن مبرا نداند

  حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی:
  پیچیده شدن قوانین مجرای فساد است
  هیچ کس خود را از پاسخ گفتن مبرا نداند

  …)، رییس سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه‌ مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه‌های استان گیلان، در پاسخ به سوالی در خصوص دوشغله‌ها، گفت…: هر کس دوشغله یا چند شغله باشد، غیرقانونی است و به دادگاه معرفی می‌شود. این را به صورت جدی تعقیب می‌کنیم و خوشبختانه…


 • معاون سازمان بازرسی کل کشور:
*دوشغله‌بودن مدیریت را ناکارآمد می‌کند
*وظایف قانونی سازمان فرصتی برای افزایش رضایت‌مندی است

  معاون سازمان بازرسی کل کشور:
  *دوشغله‌بودن مدیریت را ناکارآمد می‌کند
  *وظایف قانونی سازمان فرصتی برای افزایش رضایت‌مندی است

  … آن در جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و تخلفات اداری در دستگاه‌های اجرایی» با تبیین نگاه‌ها و برداشتهای مختلفی که از واژه «بوروکراسی… بازرسی کل کشور افزود: اگر بوروکراسی را به عنوان یک نظام اداری اثربخش تصور کنیم، اجرای دقیق یک بوروکراسی آرمانی می‌تواند…

  • *اعضای شورای شهر وممنوعیت دوشغله بودن*
   یوسفیان:
   با امتناع‌کنندگان از مصوبه‌ی مجلس باید برخورد شود

   … شغله بودن اعضای شورای شهر و مناصب اداری برخورد شود.

   عزت‌الله یوسفیان نماینده‌ی مردم آمل در خانه‌ی ملت، در گفت‌وگو…

   وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن

  • *اعضای شورای شهر وممنوعیت دوشغله بودن*
   سیدآبادی:
   دو شغله بودن بی‌حرمتی به آرای مردم است


   نماینده مردم سبزوار در خانه ملت با عقلی و عرفی خواندن مصوبه ممنوعیت دو شغله بودن اعضای شورای شهر و مناصب اداری، دو… این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس این‌که کسی بخواهد هم عضو شورای اداری یک شهر باشد و هم مسوولیتی اجرایی…

  • عضو کمیسیون حقوقی مجلس:
   دو شغله بودن با فلسفه گرفتن رای از مردم منافات دارد


   به گفته‌ی یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دو شغله بودن اعضاء شورای شهر و مناصب اداری نوعی سوء استفاده… شهر و مناصب اداری به خاطر حساسیت و جایگاه کاری در شورای شهر است. زیرا نباید با آراء مردم زمینه‌ای برای این افراد پیش آید…


  • /منافات عضویت همزمان در شورای اسلامی با تصدی مناصب اداری/
گفت‌وگوهای ایسنا با رئوفیان، ده‌نمکی، اکرمی، ترقی، دهقان و سبحانی

   /منافات عضویت همزمان در شورای اسلامی با تصدی مناصب اداری/
   گفت‌وگوهای ایسنا با رئوفیان، ده‌نمکی، اکرمی، ترقی، دهقان و سبحانی

   اداری منافات دارد. برخی فعالان سیاسی در گفت‌وگو با ایسنا نظر خود را در این‌باره ارائه داده‌اند.

   دبیرکل جامعه‌ی اسلامی… خود حتی‌الامکان از ظرفیت بیشتر اصولگرایان استفاده کند.

   این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه‌ی اسلامی، درباره‌ی خسارت‌های دوشغله بودن…


  • دستور جلسات کمیسیون‌های مجلس؛
حضور وپاسخگویی8 وزیر
طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی
طرح استفساریه دوشغله بودن اعضای شورای شهر

   دستور جلسات کمیسیون‌های مجلس؛
   حضور وپاسخگویی۸ وزیر
   طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی
   طرح استفساریه دوشغله بودن اعضای شورای شهر

   … تعیین تعطیلات رسمی کشور نیز موضوع بحث کمیته‌ی اداری و استخدامی کمیسیون است.
   در این هفته هم‌چنین این کمیسیون به بررسی طرح…

   وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن


  • مسوولان دوشغله از نگاه فعالان دانشجویی؛

مسوولان با مجوز قانونی هم دوشغله نباشند؛ قحط الرجال نیست

   مسوولان دوشغله از نگاه فعالان دانشجویی؛

   مسوولان با مجوز قانونی هم دوشغله نباشند؛ قحط الرجال نیست

   … است حتی از سوی برخی از اصولگرایان؛ البته برخی این دوشغله بودن را از لحاظ قانونی فاقد اشکال می‌دانند، اما در عین حال می‌گویند… دانشجویی:
   مسوولان در صورت مجوز قانونی هم دوشغله نباشند

   «عطاءالله بیگدلی» مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره…


  • عضو بسیج دانشجویی:
ـ علمدار جبهه‌ی اصولگرایان چه کسی باشد؟
ـ اصول گرایان از ایجاد احزاب دولتی پرهیز کنند
ـ مسوولان در صورت مجوز قانونی هم دوشغله نباشند

   عضو بسیج دانشجویی:
   ـ علمدار جبهه‌ی اصولگرایان چه کسی باشد؟
   ـ اصول گرایان از ایجاد احزاب دولتی پرهیز کنند
   ـ مسوولان در صورت مجوز قانونی هم دوشغله نباشند

   … مشخص شده است، در نتیجه این موضوع باید روند طبیعی و اداری خود را طی کند، نه اینکه موضوع را بلافاصله سیاسی جلوه دهیم، با توجه…

   پورمحمدی در جمع خبرنگاران:
   *پیگرد قضایی پرونده‌ دوشغله‌های ورزشی را فعلا متوقف کردیم
   *سوءاستفاده احتمالی از بودجه عمومی در انتخابات را پیگیری می‌کنیم

   … قوه قضاییه داده بود که آیت الله شاهرودی نیز از جهت اخذ یک مشاوره حقوقی از دیوان عدالت اداری خواسته بود که نظر بدهد. البته… اداری نیست لذا نامه‌ی رییس تربیت بدنی به رییس قوه قضاییه برای یک مشورت حقوقی به دیوان عدالت اداری داده شد.
   پورمحمدی افزود…


  • رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفت‌وگوباایسنا:
35 هزاردوشغله ورزش،حقوق نمی‌گیرند
خروج این افراد از ورزش، مستلزم تخصیص500 میلیارد تومان بودجه به ورزش است

   رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفت‌وگوباایسنا:
   ۳۵ هزاردوشغله ورزش،حقوق نمی‌گیرند
   خروج این افراد از ورزش، مستلزم تخصیص۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به ورزش است


   رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دوشغله بودن روسای فدراسیون‌های ورزش و هیات‌های ورزشی کشور گفت: در حال حاضر ۳۵٫٫٫ می‌کنند، هم‌چنین افرادی هم که عضو سازمان‌ها و شوراهای امدادی کشور هستند نیز حقوقی دریافت نمی‌کنند.

   وی با بیان این‌که بحث دوشغله‌های


  • /کامل/پورمحمدی خبر داد:
*آغاز پیگیری موضوع دوشغله‌ها در حوزه‌های غیرورزشی
*شناسایی مصادیق رعایت نکردن الگوی صحیح مصرف درحوزه‌های مختلف

   /کامل/پورمحمدی خبر داد:
   *آغاز پیگیری موضوع دوشغله‌ها در حوزه‌های غیرورزشی
   *شناسایی مصادیق رعایت نکردن الگوی صحیح مصرف درحوزه‌های مختلف

   … را گرفت.

   آغاز پیگیری موضوع دوشغله‌ها در حوزه‌های غیرورزشی

   شناسایی مصادیق رعایت نکردن الگوی صحیج مصرف در حوزه‌های مختلف… مطالعه جامع و وسیعی را آغاز کرده‌ایم تا مصادیق و نمونه‌های بد مصرف کردن و عدم رعایت الگوی صحیح مصرف در حوزه‌های اداری، اجرایی…

   وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن


  • پورمحمدی در جمع خبرنگاران:
*آغاز پیگیری موضوع دوشغله‌ها در حوزه‌های غیرورزشی
*شناسایی مصادیق رعایت نکردن الگوی صحیج مصرف در حوزه‌های مختلف

   پورمحمدی در جمع خبرنگاران:
   *آغاز پیگیری موضوع دوشغله‌ها در حوزه‌های غیرورزشی
   *شناسایی مصادیق رعایت نکردن الگوی صحیج مصرف در حوزه‌های مختلف

   … جامع و وسیعی را آغاز کرده‌ایم تا مصادیق و نمونه‌های بد مصرف کردن و عدم رعایت الگوی صحیح مصرف در حوزه‌های اداری، اجرایی….
   وی یادآور شد: متاسفانه بخشی از نارسایی‌های اداری در همین حوزه رقم می‌خورد به عنوان مثال در استان خراسان رضوی براساس پیگیری اداره…


  • محمد علی‌آبادی با رییس دیوان عدالت اداری دیدار کرد

   محمد علی‌آبادی با رییس دیوان عدالت اداری دیدار کرد

   …محمد علی‌آبادی در ادمه‌ی پیگیری‌هایش برای حل موضوع دوشغله‌های ورزشی با رییس دیوان عدالت اداری دیدار کرد.
   به گزارش… خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه‌ی رایزنی‌های رییس سازمان تربیت‌بدنی برای حل مشکلات دوشغله‌های ورزشی و درپی دیدار…


  • /کامل/جمشیدی:
*رسیدگی به شکایت تخریب کاندیداها
*دستور توقف مرخصی جزایری ازسوی شاهرودی
*ارسال نامه علی‌آبادی دربار دوشغله‌ها به دیوان عدالت

   /کامل/جمشیدی:
   *رسیدگی به شکایت تخریب کاندیداها
   *دستور توقف مرخصی جزایری ازسوی شاهرودی
   *ارسال نامه علی‌آبادی دربار دوشغله‌ها به دیوان عدالت

   … شاهرودی نامه علی‌آبادی را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.

   به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در اولین… اصل موضوع بررسی صورت گیرد که رییس قوه‌ی قضاییه نیز نامه را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند.

   احتمال صدور رای پالیزدار…

   وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن


  • /اجمالی/جمشیدی خبر داد:
*احتمال صدور رای پالیزدار تا اردیبهشت‌
*دستور توقف مرخصی جزایری از سوی شاهرودی
*ارسال نامه علی‌آبادی درباره دوشغله‌ها به دیوان عدالت

   /اجمالی/جمشیدی خبر داد:
   *احتمال صدور رای پالیزدار تا اردیبهشت‌
   *دستور توقف مرخصی جزایری از سوی شاهرودی
   *ارسال نامه علی‌آبادی درباره دوشغله‌ها به دیوان عدالت

   … نامه علی‌آبادی را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.
   به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در اولین نشست… اصل موضوع بررسی صورت گیرد که رییس قوه‌ی قضاییه نیز نامه را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند.
   سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ…


  • فدراسیون‌های ورزشی در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه،
روشن‌شدن تکلیف مدیران دوشغله ورزشی را خواستار شدند

   فدراسیون‌های ورزشی در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه،
   روشن‌شدن تکلیف مدیران دوشغله ورزشی را خواستار شدند

   … چهارساله) و تماما بدون دریافت حقوق و مزایا و خارج از ساعات اداری انجام می‌گردد موجب بلاتکلیفی و سردرگمی متولیان امر…


  • فدراسیون‌های ورزشی درنامه‌ای به رییس قوه قضائیه 
روشن‌شدن تکلیف مدیران دوشغله ورزشی راخواستارشدند

   فدراسیون‌های ورزشی درنامه‌ای به رییس قوه قضائیه
   روشن‌شدن تکلیف مدیران دوشغله ورزشی راخواستارشدند

   … دریافت حقوق و مزایا و خارج از ساعات اداری انجام می‌گردد موجب بلاتکلیفی و سردرگمی متولیان امر شده و در روزهای اخیر با ارسال…

   وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن


  • در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل صورت گرفت؛
پاسخ کمیته ملی المپیک به نامه‌ی سازمان بازرسی کل کشور

   در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل صورت گرفت؛
   پاسخ کمیته ملی المپیک به نامه‌ی سازمان بازرسی کل کشور

   … سازمان بازرسی کل کشور نوشته شده آمده است:

   بسمه تعالی

   مقوله ورود سازمان بازرسی کل کشور به بحث دوشغله ها در جلسه مورخ ۸۷٫٫٫ یا هفته ای یک بار در یک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداری شرکت می‌کنند و دارای هیچ گونه سمت اجرایی در کمیته ملی المپیک نبوده…


  • پورمحمدی:
نقد و ارائه راهکار فضای انتخابات را پرنشاط می‌کند
جامعه‌ای که اقتصادش بر اساس یارانه تنظیم شده باشد تولید فساد می‌کنـد

   پورمحمدی:
   نقد و ارائه راهکار فضای انتخابات را پرنشاط می‌کند
   جامعه‌ای که اقتصادش بر اساس یارانه تنظیم شده باشد تولید فساد می‌کنـد


   سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر ممنوعیت دوشغله‌های دولتی اعضای کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی را پیگیری… و فدراسیون‌های ورزشی به صراحت در قانون آمده است و حضورشان منع قانونی دارد اما دوشغله‌های دولتی که در هیات‌های ورزشی استان‌ها مسوولیت…


  • رییس سازمان بازرسی کل کشور:
کوچک‌شدن دولت تکلیف قانونی است
در روزهای آینده، نحوه پیگیری‌های خود درباره دوشغله‌ها را اعلام می‌کنیم

   رییس سازمان بازرسی کل کشور:
   کوچک‌شدن دولت تکلیف قانونی است
   در روزهای آینده، نحوه پیگیری‌های خود درباره دوشغله‌ها را اعلام می‌کنیم

   … دیگر سخنان خود به لزوم احترام به قانون و انضباط اداری و اجتماعی اشاره و اظهار کرد: بیشترین آسیب کشور از بی‌انضباطی و بی‌قانونی… این‌که التزام به انضباط اداری و اجتماعی، فرهنگ‌سازی لازم دارد، افزود: دستگاه قضایی، رکن اصلی تحول در عرصه قانون‌مداری و احترام…

   وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن


  • قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور تشریح کرد:
نتایج جلسه‌ا‌ی با حضور مسوولانی از سه قوه درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

   قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور تشریح کرد:
   نتایج جلسه‌ا‌ی با حضور مسوولانی از سه قوه درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

   … بازرسی کل کشور موظف است حسب مورد هشدارهایی در جهت عدم نقض قوانین و پیشگیری از سوء جریانات اداری به دستگاه‌ها و واحدهای اداری… ورزشی را با این توجیه که دوشغله هستند، تغییر دهیم دقیقا مصداق عینی دخالت دولت در ورزش است که ممکن است محرومیت‌هایی برای ورزش…


  • *هشدار سازمان بازرسی به مشمولان قانون ممنوعیت دوشغله بودن*
قائم مقام سازمان درگفت‌وگوباایسنا:
مشمولان استعفا کنند
مسوولان قبل از ورود سازمان اقدام کنند

   *هشدار سازمان بازرسی به مشمولان قانون ممنوعیت دوشغله بودن*
   قائم مقام سازمان درگفت‌وگوباایسنا:
   مشمولان استعفا کنند
   مسوولان قبل از ورود سازمان اقدام کنند

   … موارد خلاف قانون و تعقیب متخلفان در مراجع قضایی و اداری است.

   طرحی را در قالب الحاق چند تبصره به قانون ممنوعیت دوشغله‌بودن… کشور از طریق مجلس و دولت، درباره‌ی دوشغله بودن مسوولان و تشریح مبانی نظری سازمان متبوعش در این رابطه اظهار کرد: مطابق بند ۷٫٫٫

   وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی, جهت, دو شغل اداری, تلفن


  • پورمحمدی در جمع خبرنگاران:
ـ معرفی مفسدان کار دستگاه‌های اجرایی نیست
ـ دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید از سلامت و عدالت بالایی برخوردار باشند

   پورمحمدی در جمع خبرنگاران:
   ـ معرفی مفسدان کار دستگاه‌های اجرایی نیست
   ـ دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید از سلامت و عدالت بالایی برخوردار باشند

   … نظام اداری کشور» در جمع خبرنگاران افزود: در قانون اصل ۴۴ دو، سه بخش آمده که شورای رقابت و کمیته‌ مبارزه با انحصار و گردش… می‌شوند و جلوی کار را می‌گیرند.
   وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به بحث دوشغله‌ها پرداخت و تصریح…

 • نوشته های مشابه

  همچنین ببینید

  بستن
  بستن
  بستن