دیوان عدالت اداری

مراحل اداری دیوان عدالت اداری

مراحل اداری دیوان عدالت اداری

مراحل اداری

در صورت مراجعه به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران( به نشانی:بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران زمین ) یا دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها رسیدی شامل: شماره رهگیری ۱۶رقمی ، تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شماره رمز به شما ارائه می شود .پس از تعیین شعبه، “شماره پرونده ۱۶ رقمی” و “شعبه رسیدگی کننده”  از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره ۵۱۲۰۰) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد.در صورت تقدیم داد خواست به صورت پستی،می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به ۵۰۰۰۲۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.

درخواست صدور دستور موقت:

 چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست . .

پس از تعیین شعبه، “شماره پرونده ۱۶ رقمی” و “شعبه رسیدگی کننده”  از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره ۵۱۲۰۰) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد.

در صورت تقدیم داد خواست به صورت پستی،می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به ۵۰۰۰۲۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.

در دادخواست میتوان اعتراض خود را نسبت به اقدامات و اراء صادره از واحدهای دولتی مصرح در ماده ۱۰ این قانون عنوان نمود که به عنوان مثال میتوان به اعتراض به اراء صادره از کمیسیون های شهرداری ،اموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و …. اشاره نمود.

دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:

۱٫موضوع خواسته سنوات بازنشستگی

۲٫موضوع خواسته احتساب سنوات خدمتی

۳٫موضوع خواسته احتساب حق بیمه

۴٫موضوع خواسته مستمری از کارافتادگی

۵٫موضوع خواسته برقراری مستمری توسط وراث

۶٫موضوع خواسته برقراری مستمری قطع شده وراث

 دادخواست به طرفیت دستگاه های نظامی و انتظامی:

۱٫موضوع خواسته احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور

۲٫موضوع خواسته پرداخت فوق العاده حق اشعه

۳٫موضوع خواسته اعتراض به آراء کمیسیون های اداری

۴٫موضوع خواسته اعاده به خدمت

ارائه دادخواست  بر اساس مهمترین موضوعات مورد شکایت

۱-اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

۲- اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی

۳- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی

۴- اعتراض به آراء هیات های گزینش

۵- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی

۶- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری

۷- اعتراض به اخراج از محل خدمت-

۸-موضوعات مرتبط با مشاغل سخت وزیان آور

۹-درخواست فوق العاده حق اشعه

۱۰-اعتراض به آرای کمیسیون های اداری

۱۱-درخواست اعاده به خدمت

۱۲-  موضوعات مربوط به گمرک

۱۳- اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در استانداریها

۱۴- اعتراض به  اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور

۱۵- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی

قوانین مرتبط:

۱٫قانون دیوان عدالت اداری

۲٫قانون اساسی

۳٫ایین دادرسی مدنی

۴٫قانون مدیریت خدمات کشوری

۵٫قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

۶٫قانون مالیات بر ارزش افزوده

و………………

حتما بخوانید :

اهداف و وظایف اساسی دیوان عدالت اداری

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن