دپارتمان کیفری

مجازات آزار جنسی

مجازات آزار جنسی

 

آزار جنسی :
در حین حال به گونه های گوناگونی اعمال زشت و خشونت بار برعلیه زنان و آزار آنان در جریان میباشد که آزار جنسی زنان نوع شدید و پیچیده آن می باشد که متاسفانه به شدت در حال افزایش است . دراین مقاله سعی بر آن شده است که انواع خشنونتهای جنسی وارده بر زنان را بررسی و چگونگی برخورد قانون با انها را نیز بیان نماییم.

انواع خشونت جنسی:
۱-خشونت جنسی رفتاری:
هرگونه رفتارهای جنسی اعم از توجه نشان دادن به بدن زن،نگاه شهوت آلود و ازار دهنده،تماس بدنی،یا تظاهر به انجام اعمال جنسی درحضور زن،نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و اعمال منافی عفت،راه انداز ی مراکز فحشا قاچاق زنان و هرنوع بهره وری تجاری از زنان،زنای بامحارم ،اجبار به انجام عمل جنسی در زمان عادت ماهانه و …. را شامل میشود.
۲-خشونت جنسی گفتاری :
این نوع خشونت خود به دو گروه تقسیم می شود:
الف)-گفتار شهوانی :یعنی مرتکب با مخاطب قرار دادن زن ,الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است را به زبان می آورد.
ب)- گفتار خشونت آمیز : یعنی مرتکب با مخاطب قرار دادن زن به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت جویی از الفاظ زشت و رکیک
و …استفاده می کند.
ازسوی دیگر یادآوری این نکته نیز ضروری است که معمولا خشونت و آزار جنسی ازسوی محارم ،بستگان و یا افراد بیگانه صورت می گیرد
وطبق گزارشات به دست آمده در هر محیطی که زنان ود ختران در آن حضور دارند و یا مشغول فعالیت کاری هستند می تواندرخ د هد.
ااز این نظر ممکن است در خانه و ازسوی خویشاوندان، آشنایان و یا همسایگان صورت گیرد در محیط کار توسط کارفرمایان، همکاران، مراجعان و یا مشتریان صورت گیرد
( هم اکنون گزارشات زیادی از ارتکاب تجاوزجنسی کارمندان زن ازسوی کارفرمایان وجود دارد).در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روزی نیزهمانند پارکها، سینماها، کوچه و خیابانها ،هتلها مراکزآمورشی از قبیل مدارس, دانشگاهها و …نیز امکان تجاوز جنسی وجود دارد

آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی :
آزارجنسی زنان در معابر و اماکن عمومی ، وسایل نقلیه عمومی ،متروها و …از جمله مواردی است که در جوامع مختلف شیوع و گسترش دارد .آزار جنسی در معابر عمومی مصادیق مختلفی دارد که به شرح ذیل می باشد
۱-تعرض :منظور از تعرض دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی می باشد و مراد از اماکن عمومی کلیه مکانهایی می باشد که عموم مردم از آن استفاده می کنند .همانند:پارک ،سینما،خیابان و معابر،وسیله نقلیه عمومی یا ادری و …. که به حبس ۲تا ۶ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۲-مزاحمت :عبارت از سلب بخشی از آزاد ی فرد می باشد.حال اگر مردی هنگام عبور زنان و دختران موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم نماید بدین صورت که مثلا راه عبورآنان را ببندد، یا به قصد مزاحمت آنان بپردازد یا با بکارگیری وسیله نقلیه موتوری به سمت آنان یورش بپردازد و …به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد.

۳-توهین:به معنای بکارگیری الفاظ رکیک و یا انجام حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان است که مرتکب را به مجازات حبس و شلاق محکوم می کنند.
۴-تظاهر عمل حرام :بدین صورت که هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام کند ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می گردد.در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه یا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۵-نگاه شهوت آلود و آزار دهنده:البته نگاه آلوده وشهوت انگیز به زن و دختر نامحرم ،ازجمله جرائمی است که همیشه همراه با سوء نیت وقصد مجرمانه می باشد ودر این مساله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تاثیری نداردودر هر حال گناه ومعصیت وجرم تلقی می شود.بااینحال اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود ،نوعی دست درازی وخشونت محسوب می شود. به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هرنوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه ونظر آزار دهنده به شدت برخورد می کند.
۶-نسبت ناروا دادن:نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است که در فقه وحقوق جزای اسلامی جرم محسوب می گردد .اگر این نسبت ناروا ،نسبت زنا باشد ،این عمل ((قذف)) نامیده می شود برای قذف کننده ،مجازات ۸۰تازیانه به عنوان به عنوان حد قذاف در نظر گرفته شده است.
۷-دشنام دادن:یکی دیگر از آزارهای جنسی از نوع گفتاری که متاسفانه در محیط خانواده و جامعه رواج دارد ،دشنام دادن است .دشنام دادن برای بعضی از افراد به صورت عاد ت درآمده است که بدون ملاحظه مخاطب ،الفاظ زشت و ناشایست را به زبان می آورد. برابر ماده ۱۴۵ق .م. ا. گوینده تا ۷۴ ضربه شلاق می شود.
امام صادق (ع) در مورد مردی که به همسرش گفته بود تو را باکره نیافتم فرمود مرد تازیانه زده میشود ،زیرا احتمال دارد که از گفتن آن سخن دست بردارد.

مخفی کردن یا ربودن زنان و دختران :
یکی از موارد خشونت و آزار جنسی زنان ،ربودن زنان و دختران برای عمل منافی عفت،توسط اشخاص و باندهای تبهکار می باشد که موجب ناامنی و سلب آرامش از جامعه می شود.آدم ربائی به دلایل مختلف رخ میدهد .بعضا به جهت اعتماد بدون دلیل یا در ساعات آخر شب و در مسیرهای خلوت سوار خودروهای افراد ناشناس شدن یا به خاط وضعیت ظاهری نامناسب و…جنایت واقع میشود.
در ماده ۶۲۱ق.م.ا. آمده است ((هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی نماید به حبس از ۵تا۱۵سال محکوم میگردد.در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشدیا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثتی وارد شود ،مرتکب مجازات تعیین شده محکوم خواهد شدودر صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
خشونت و آزار جنسی زوج :
خداوند بزرگ خانواده را آیه خود وموجب انس و الفت وسکونت وآرامش ابناء بشر قرار داده است .برای تنظیم روابط اعضای خانواده حق وتکلیفی را برای هر یک از اعضا اعم از همسران و فرزندان در قبال یکدیگر قرار داده است ؛به گونه ای که عدم رعایت آن موجب پدیدآمدن کانون آشوب ،تنش ودرگیری و انواع بیماری های روحی و روانی ودر نهایت تخریب بنای خانواده میشود.
آمار نشان میدهد درصد بالایی از خشونت های خانوادگی از سوی مردان انجام میشود .خشونت خانوادگی دایره وسیعی از خشونت ها را در بر میگیرد :خشونت های جسمانی ،روانی ،اقتصادی ،اجتماعی .بالاخره خشونت جنسی.

یکی دیگر از آزارهای جنسی ترک مواقعه وهمبستری از سوی مرد میباشد.دربرخی از پرونده های ارجاعی به دادگاههای خانواده این مورد مشاهده شده است که مرد به خاطر آزار واذیت زن از همبستری با او خودداری میکند،به همین خاطر در شرع ترک مواقعه وهمبستری بیش از چهار ماه را جایز نمی داند.

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

صفحه مرتبط:

مجازات تجاوز جنسی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن