خدمات حقوقی

عزل قیم

 

عزل قیم

قیم کیست ؟

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به اضافه ، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد

به جز پدر و مادر ممکن می باشد اداره امور برخی کودکان به قیم آن‌ها سپرده ، البته علاوه بر کودکانی که پدر یا جد پدری ندارند، ممکن است برای مجانین و اشخاص غیررشید هم قیم تعیین شود. به طور کلی قیم به کسی که از طرف دادگاه و به تقاضای دادستان، برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت از شخص محجور و اداره‌ اموالش تعیین می‌گردد، گفته می‌شود و سمت او را قیمومت می‌گویند.

 

 

عزل قیم :

در موارد ذیل قیم عزل میشود :

۱ – اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود .

۲ – اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و به موجب حکم قطعی محکوم گردد شامل سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .

۳ – اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و به بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند .

۴ – اگر قیم ورشکسته اعلان شود .

۵ – اگر عدم لیاقت یا توانایی در اداره اموال مولی علیه معلوم شود .

۶ – هر گاه معلوم شود که قیم عامداً و با سوء نیت مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده که آن مال درصورت مزبور قید نشود .

۷ – درصورت وجود موجبات موجه ، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا نماید که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد و قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشود .

۸ – هرگاه قیم در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد .

۹ – در صورتیکه قیم مجنون یا فاقد رشد گردد .

۱۰ – هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که قیم بوده ، شوهر نماید باید مراتب را ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان اطلاع دهد در غیر اینصورت دادستان می تواند تقاضای عزل او را بنماید .

۱۱ – محجور و هر ذی علاقه ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند ، در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید .

وکیل مشاوره حقوقی

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن