مقالات حقوقی

ضمانت اجرای نقض تعهدات ارزی واردات کالا

در پژوهشی که تحت عنوان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در همین سایت درج شده است، مفهوم تعهدات ارزی و چرایی لزوم اخذ تعهدات ارزی به طور کامل مطرح گردید. در پژوهش پیش رو نیز اجمالاً توضیح مختصری راجع به تعهدات ارزی داده و پس از آن ضمانت اجرای نقض تعهدات ارزی واردات کالا را مورد بررسی قرار می دهیم.

تعهدات ارزی، شامل تعهداتی می شود که موضوع آن ها ارز بوده، برقراری و ایفای آن ها به واسطه ی تاثیر موازنه ی ارزی کشور مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و برای تضمین اجرای آن ها قوانین و مقررات و ضمانت اجراهای خاصی وضع شده است. لذا واردکنندگان کالا به جهت برقراری توازن ارزی کشور باید در برابر ارزی که دریافت می کنند به دولت تعهد بدهند که برابر ارز دریافتی کالا وارد کشور خواهند کرد در غیر این صورت و نتیجتاً در صورت نقض تعهدات ارزی خود مسئولیت کیفری و مدنی بر ضمه آنان بوده و حسب مورد ضمانت اجرای نقض تعهدات ارزی واردات کالا بر وی متحمل می شود.

ضمانت اجرا و مسئولیت کیفری نقض تعهدات ارزی واردات کالا :

* براساس ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم اجرای تعهدات در قبال دریافت ارز و خدمات دولت  جرم محسوب شده و بیان می دارد: « عدم اجرای تعهدات در قبال دریافت ارز و خدمات دولت عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. »

بهتر است بخوانبد : تعهدات ارزی واردات کالا  فرآیند تامین ارز برای واردات کالا

مجازات عدم ایفای تعهدات در قبال دریافت ارز:

۱- جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات

۲- تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال

۳- در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های ذکر شده جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده

در صورتی که کالای وارداتی از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات های فوق، کالا به صاحبش مسترد می شود.

* بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مقرر می دارد : « خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد و یا خروج ارز یا پول رایج کشور، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد، ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.»

ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی نقض تعهدات ارزی واردات :

* در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان یعنی در صورتی که واردکننده در مهلت مقرر نسب به ورود کالا برابر ارز دریافتی اقدام نکرده است، باید ارز دریافتی را به سیستم بانکی مسترد دارد.

* در صورتی که واردکنندگان کالا از ایفای تعهدات ارزی خود امتناع ورزند مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی حسب مورد با توقیف و یا ابطال کارت بازرگانی از حق تجارت خارجی محروم می شوند.

* اخذ جریمه معادل تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ رایج بازار  مقرر در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی را به دلیل پیشگیری از عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالا می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مسئولیت مدنی ذکر کرد.

* واردکنندگان کالا در برابر ارزی که از سیستم بانکی کشور دریافت می کنند،  وجوهی را به عنوان تعهد به بانک انتقال می دهند که در صورت عدم ایفای تعهد وجوه سپرده شده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه  از متخلف ضبط می شود. خسارت تاخیر تادیه مفهومی عام بوده و عبارت است از خسارتی که در اثر تاخیر در پرداخت و تادیه ی دین حاصل می شود و ملاک تاخیر، مهلت مقرر سپری شده به لحاظ عرفی و یا شرایط مقرر در قرارداد است.

لازم به توضیح است ماهیت جزای نقدی که برای مرتکبین متخلف از ایفای تعهدات ارزی مقرر شده است با خسارت تاخیر تادیه یکسان نیست. چرا که جریمه ی نقدی ذکر شده در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی من باب برهم خوردن نظم جامعه اخذ می شود و این در حالی است که خسارت تاخیر تادیه به واسطه ی جبران ضرر وارد شده به متعهدله اتخاذ می شود.

مرجع صالح به رسیدگی تخلفات ارزی واردکنندگان کالا:

با عنایت به ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و همچنین براساس ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تخلفات واردکنندگان کالا از ضوابط و مقررات تعیین شده توسط دولت در خصوص واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی و کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد توسط سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

در ادامه بخوانید :  قاچاق گمرکی  – واردات کالا و قوانین مربوط به آن

گردآورنده : حقوق خوان معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای دریافت مشاوره با وکیل متخصص  ارز ، گروه وکلای معراج ، لطفا با شماره ۶۰۸۹۴۱۰-۰۹۱۲  تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن