حضانت

سلب حضانت

سلب حضانت

شرایط سلب حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،دادگاه می‎تواند ترتیب مقتضی دیگری رابرای حضانت کودک اتخاذ کند.
طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ(در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است،حق خودداری ازحضانت و یا اسقاط حق را ندارد.
به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت وسرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حقمحروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند،نگهداری وتربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم ویا رئیس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

*اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر،قمار
*اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
*ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
*سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند
*فساد،فحشاء،تکدی‌گری،قاچاق
*تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در صورت وجود موارد فوق،پدر یا مادری که حضانت طفل را برعهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می‎شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

 

سلب حضانت

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

حضانت قانون جدید

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن