سرقت

سرقت علمی

   سرقت علمی چیست ؟

 

از چه زمانی به عنوان یک جرم مطرح شد؟ چه قوانینی بر آن حاکم است ؟   

در سالهای اخیر با توجه به افزایش دانشگاهها در سراسر کشور ، افراد جامعه تمایل بیشتری نسبت به تحصیلات آکادمیک در  مقاطع بالاتر پیدا کرده‌اند. همچنین به دلیل مسائل مختلف در حوزه علوم دینی ، طلاب نیز میل و رغبت افزونتری نسبت به تحصیل درجات عالی پیدا کردند .

در همین راستا جامعه علمی با پدیده‌ای به نام سرقت علمی روبرو شد که در ذیل به ارائه توضیحی از آن می‌پردازیم :

 تعریف سرقت علمی : سرقت علمی به استفاده غیرعمد یا دانسته و یا بی‌ملاحظه از کلمات ، ایده ها  ، عبارات ، ادعا و یا استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب اثر ، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته می‌شود .

پیشینه‌ی قانون : در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ لایحه‌ای با نام (پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی) در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌ی واحده‌ی آن در این تاریخ به تصویب رسید .

توضیحات قانون :

 ماده واحده – تهیه ، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ، پایان نامه ، مقاله ، طرح پژوهشی ، کتاب ، گزارش یا آثار مکتوب و ضبط شده‌ پژوهشی ، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود ، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت ، مشمول مجازات به شرح زیر هستند :

۱- ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است .

۲- در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجارات مرتکب ، مدیران و گردانندگان مربوطه ، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تعیین می‌شود .

برای مشاوره با وکلای متخصص جرایم سرقت علمی  با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

تبصره ۱ : معاونت در جرایم موضوع بندهای ۱و۲  مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره ۲ : در صورتیکه ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه(شامل موسسه ، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده  یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به هر تبلیغ به هر نحو شود ، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند .

تبصره ۳ : محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی ، حسب مورد پلمپ یا متوقف می‌شود.

تبصره ۴ : بازرسان وزارتخانه های علوم و بهداشت در اجرای این قانون و مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت های لازم ، در صورت اقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند .

تبصره ۵ : ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار علمی ، پژوهشی  و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی تایپ ، کمک به گردآوری ،‌ترجمه ، تکثیر و ویراستاری اثر ، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست .

تبصره ۶ : در صورت استفاده از آثار متخلفانه موضوع ماده  واحده توسط دانشجویان ، اعضای هیأت علمی و طلاب ، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب در آن و ملفی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی ،‌پایه ، مرتبه علمی ، رتبه و یا عناوین مشابه به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت های انتظامی هیأت علمی ،‌هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ،‌کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات های زیر محکوم می‌شوند :

الف )‌ اعضای هیأت علمی : یکی از مجازات های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .

ب) دانشجو :  یکی از مجازات های ردیف‌« ب-۱ تا ب-۵» ماده ۷ آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران  مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .

پ) کارکنان اداری : یکی از مجازات های ردیف «د تا ک» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذرماه ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .

ت) طلاب : بر اساس قوانین ومقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره ۷ : وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون ، اقدامات زیر را انجام دهند :

۱-ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

۲-الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه ها و رساله های دانشجویی

۳-اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه یا رساله و یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون باتوجه به میزان تخلف .

اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی ، اخراج و لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف .

تبصره ۸ : سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود ، به منظور استفاده از مزایای شغلی ، مجازات انتظامی مقرر در بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند .

تبصره ۹ : دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها ، موسسات عالی ، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی زیرنظر وزارت‌خانه های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، جهاد دانشگاهی ، حوزه های علمیه ، موسسات آموزشی عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ، موسسات وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی ، موسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظفند از این پس پیشنهادها (پروپوزال) ، پایان‌نامه‌ها و رساله های دانشجوهای تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ، ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.

برای مشاوره با وکلای متخصص جرایم سرقت علمی  با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن