سرقت

سرقت حدی چیست ؟

سرقت حدی چیست ؟

سرقت در قانون مجازات اسلامی با ربودن مالی که متعلق به دیگری می‌باشد تعریف شده است.

در قانون مجازات اسلامی قدیم در ماده ۱۹۸ به این جرم اشاره شده و در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۲۶۶ به جرم سرقت حدی اشاره شده است.

در قانون مجازات اسلامی دو نوع سرقت تعریف شده است :

 1. سرقت حدی
 2. سرقت تعزیری

سرقت حدی سرقتی است که مجازات آن حدی می‌باشد ولی سرقت تعزیری در بخش تعزیرات قانون اشاره شده شده و مجازات آن تعزیری می‌باشد.

سرقت حدی در فقه اسلامی به صورت زیر تعریف شده است :

” ربودن مخفیانه معادل ۴.۵ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد. “

برای دیدن مطلب سرقت رایانه ای اینجا کلیک کنید

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص سرقت وکیفری  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید

 

شرایط احراز حدی بودن سرقت

سرقت اگر شرایط زیر را کامل داشته باشد حدی می‌باشد و مجازات حدی نیز دارد :

 1. مالی که مورد سرقت قرار می‌گیرد از نظر حقوقی دارای ارزش مالی باشد که اصطلاحاً می‌گویند مال شرعاً مالیت داشته باشد. به عنوان مثال سرقت مشروبات الکی و مواد مخدر سرقت محسوب نمی‌شود.
 2. مالی که مورد سرقت قرار می‌گیرد در مکانی باشد از عرفاً از سرقت محفوظ می‌ماند که اصطلاحاً می‌گویند مال در حرز باشد. به عنوان مثال سرقت از ماشین در کنار خیابان سرقت حدی نمی‌باشد.
 3. سارق هتل حرز کند یعنی به عنوان مثال قفل گاوصندوق را بشکند.
 4. سارقی که هتک حرز کرده است همان مال را از محل حرز خارج کند. به عبارت دیگر اگر کسی که هتک حرز کرده است مال را خارج نکند و سارقی دیگر مال را از حرز خارج کند سرقت حدی محسوب نمی‌شود.
 5. هتک حرز و سرقت هر دو به صورت مخفیانه انجام شود.
 6. سارق پدر و یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 7. ارزش مال مورد سرقت قرار گرفته در هنگام خارج کردن از حرز ، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 8. مال سرقت شده از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. به عبارت دیگر سرقت حدی تنها برای اموال خصوصی می‌باشد.
 9. سرقت در هنگام قحطی نباشد.
 10. صاحب مال از سارق در مراجع قانونی شکایت بکند.
 11. صاحب مال قبل از ثابت کردن سرقت ، سارق را نبخشیده باشد.
 12. مال مورد سرقت قرار گرفته قبل از اثبات سرقت به ملکیت سارق قرار نگرفته باشد.
 13. مال مورد سرقت قرار گرفته قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد .
 14. مال مورد سرقت قرار گرفته خودش از اموال سرقتی و یا غصب شده نباشد.

مجازات سرقت حدی

در قانون مجازات اسلامی برای سرقت حدی چهار مجازات در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

 1. در مرتبه اول ، قطع کردن چهار انگشت دست راست سارق
 2. در مرتبه دوم ، قطع کردن پای چپ سارق از پایین برآمدگی
 3. در مرتبه سوم ، حکم حبس ابد برای سارق
 4. در مرتبه چهارم ، حکم اعدام برای سارق حتی اگر سرقت در زندان اتفاق افتاده باشد.

جهت دیدن مطلب مرتبط با سرقت علمی اینجا کلیک کنید 

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص سرقت وکیفری  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن