انحصار وراثت

روند رسیدگی به اموال میت به چه صورت می باشد

روند رسیدگی به اموال میت به چه صورت می باشد

مراحل پس از فوت و تقسیم اموال ،بدهی های میت چگونه است
فوت فرد و موضوع ارث و میراث
پرداختن بدهی متوفی قبل از تقسیم مال واموال توسط وارث
مسئولیت وارث به پرداخت بدهی متوفی از اموال خودشان

۱- وقتی فردی از دنیا می رود ، باید بدهی از ماترک وی (دارایی زمان فوت او که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می شود )پرداخت شود .به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می شود
۲- ۲- وقتی فرد فوت می کند ؛دیون وبدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می بایست فوری پرداخت شود )وچه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد )باید فوری پرداخت شود به طور مثالهرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند ،ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند ،طلبکار می تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند .
۳- مطابق قانون ،ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند واگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد ،ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود ،مگر اینکه ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسئول خواهند بود .

روند رسیدگی به اموال میت به چه صورت می باشد
۴- درصورت تعدد وارث رد ترکه توسط هر کدام از انها ممکن خواهد بود ،در این صورت وارثی که ترکه را رد می کند ، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند،در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می باشد ،اما نکته ای که باید بدان امر توجه کرد ،این است که در این مورد هر یک از وراث ، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهد بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند .
۵- قبول ترکه توسط وارث ممکن است همان طور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است )صورت بگیرد یا به صورت مطلق ،اما ورثه می تواند ترکه را واگذار یا رد کند که به بستانکاران متوفی داده می شود و نیز ورثه می توانند تصفیه ترکه را از داگاه بخواهند که در این صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود ،از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود .
۶- اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی ،این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است ،نخواهد داشت ،اما در صورتی که از پس از تسویه ترکه ،چیزی از ترکه باقی بماند ،می تواند سهم الارث خود را دریافت کند ،چون وی با رد ترکه حق خود را در تسویه ترکه را سلب کرده است و الین به معنای اعراض از سهم الارث نبوده وحق قانونی و قهری آنهاست که سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم الارث به آنها داده می شود .

روند رسیدگی به اموال میت به چه صورت می باشد

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

 tag:

تقسیم ماترک

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن