خدمات حقوقی

رفع توقیف اموال

رفع توقیف اموال

برای رفع توقیف ، باید طرح دعوا صورت بگیرد . افرادی که به موجب قراردادی مدیون می باشند، به حکم قانون، موظف به ایفاء و پرداخت دین خود هستند و نمی توانند از انجام تعهدات خود استنکاف نمایند. بلکه  با توجه به زمان و موعد پرداخت دین، آن را بایدبپردازند. قانونگذار، جهت حمایت از طلبکاری که به تعهد خود عمل می نماید و تعهدش را ایفا می کند ، امتیازاتی مقرر نموده است، که این اقدامات تامینی، می تواند موقتی  تا زمان صدور حکم قطعی باشد و یا می تواند به موجب حکم مستقیم دادگاه باشد که موجب حفظ و استیفای طلب طلبکارشود. شخص مدیونی که با وجود استطاعت و تمکن مالی،دین خود را پرداخت نمی نماید، طلبکار می تواند با توقیف اموال منقولی که بدهکار دارد او را مجبور به پرداخت دین نماید و در صورت پرداخت،از اموال منقول توقیفی بدهکار،رفع اثر می گردد.

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » .

اموالی که طلبکار نمی تواند توقیف کند حتی با داشتن رای دادگاه :

۱-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

۲-آذوقه ی مورد نیاز برای رفع نیازهای زندگی و افراد تحت تکفل وی

۳-کتب علمی برای اهل تحقیق

۴-تلفن مورد نیاز مدیون

۵- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

۶-مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه پرداخت بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.

۷- مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت  و یا تعلق آن به غیر کند.

۸- تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌ها بدون رضایت مولف.

برای رفع اثر از اموال توقیفی، باید دعوای رفع اثر از اموال توقیفی، در دادگاه صالح مطرح گردد. همان دادگاهی که دستور توقیف داده است باید دستور رفع توقیف را بدهد .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

یکی از مراجع رفع اثر اموال توقیفی  مرجع ثبت می باشد. در این صورت بدهکار می تواند برای جلوگیری از اجرای اجراییه و مزایده و یا انتقال مال عینی به موجب سند به طلبکار، اعتراض و در صورت تاثیر،از توقیف مال، رفع اثر گردد

بدین شرایط :

۱- در صورتی که شخص بدهکار ادعایی مبنی بر مجعولیت سند رسمی لازم الاجرا که مرجع ثبتی نسبت به مفاد آن اجراییه صادر نموده است می باشد که این اعتراض باید در دادگاه صالح مطرح گردد و در صورت اثبات و قطعیت و نهایی شدن رای، از توقیف مال رفع اثر می گردد.

۲- در صورتی که شخص بدهکار ادعای پرداخت دین موضوع مفاد سند رسمی را دشته باشد وثابت نماید.

۳-در صورتی که شخص ثالثی به موجب سند رسمی و یا حکم قطعی ادعای مالکیت و یا حقی نسبت به مال توقیفی داشته باشد.

۴- معرفی مال دیگری از محکوم علیه توسط محکوم‌له، به جای مال توقیفی مورد اعتراض

گروه وکلای معراج با تخصص در این زمینه ،چه در زمینه ی مشاوره چه در زمینه انعقاد قرارداد میتواند راهنمای پرونده های شماجهت رفع توقیف باشد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

صفحه مرتبط :

وکیل توقیف اموال

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن