خدمات حقوقی

داوری بین المللی

داوری بین المللی

  داوری بین المللی به چه معناست ؟

آیا معاهداتی وقوانین خاصی در زمینه داوری بین المللی وجود دارد؟ چه تفاوت های بین داوری و دادگستری وجود دارد؟

برای شروع بحث ابتدا لازم است مفهوم داوری را تعریف کنیم :  

داوری  عبارت است از رفع اختلاف بـین متـداعیین در خـارج از دادگـاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آنها خواهان و خوانده میگوییم.                                                                                           

داوری بین المللی عبـارت اسـت از اینکـه یکـی از طـرفین در زمـان انعقـاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد .در واقع داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. همچنین به عنوان یکی از روش های حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان فعال حقوق بین الملل در مورد موضوعات حقوق بین الملل ، توسط داوران خود براساس قواعد بین المللی و استثنا سایر ملاحظات حقوقی یا غیرحقوقی است.

تقسیم بندی های داوری :

داوری را میتوان از چند جهت دسته بندی کرد.به طور مثال از چهت نحوه تشکیل به سازمانی یا موردی و یا از جهت وجود یا عدم وجود عامل خارجی به داخلی(ملی) و خارجی (بین المللی) تقسیم میشود. و یا از جهت لزوم یا عدم لزوم تشکیل به اجباری و اختیاری تقسیم میشود.

داوری بین المللی :

  وجه تمایز داوری خارجی و داخلی ، وجود یا عدم وجود عنصر خارجی است.این عنصر خارجی میتواند تابعیت ، اقامت گاه ،محل وقوع قرارداد یا محل تجارت باشد. بطور مختصر میتوان گفت چهار عامل باعث بین المللی محسوب شدن داوری میشوند که عبارتند از :

۱.عامل مرکز تجارت

۲.عامل محل اجرای تعهدات

۳.عامل مقر داوری

۴.عامل توافق

برای مشاوره و یا داوری بین المللی  با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

داوری تجاری بین المللی:

منظور از داوری بین المللی حقوق بین المللی عمومی نیست ، اینگونه داوری ها که در رابطه با حاکمیت دولت ها انجام می شود قواعد خاص خود را دنبال می کند؛ بلکه منظور داوری تجاری بین المللی است که راجع به معاملات بین المللی می باشد اعم از اینکه میان اشخاص عمومی (دولت ها).

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تجاری بودن داوری را در بند ۱ از ماده ۲ به این صورت بیان کرده است‌ :  

داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امورمالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العملکاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. این امور تنها به عنوان مثال بیان شده اند. به طور کلی هر امری، امر تجاری تلقی شود، داوری راجع به آن نیز، داوری تجاری خواهد بود.

 

مزایای داوری چیست؟

داوری نسبت به سایر روش های حل و فصل مزیت هایی دارد که باعث می شود به عنوان روشی نوین در قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از مزایای داوری غیرعلنی بودن ومحرمانه بودن رسیدگی است ، درحالیکه در اکثر کشورها علی الخصوص جلسات دادرسی در دادگاهها بصورت علنی برگزار می شود. مزیت دیگر داوری این است که در حالیکه اجرای آرای دادگاههای ملی در کشور های دیگر با مقرارت سختگیرانه ای اصولا مواجه است و در واقع به دلیل فقدان یک معاهده فراگیر در خصوص اجرای آرای قضایی خارجی در قلمرو سایر کشورها، اجرای این آرا به مقررات داخلی کشور محل اجرا بستگی دارد، اجرای آرای داوری در سایر کشورها از پذیرش بالایی برخوردار است و رای صادره در هر یک از کشورهای عضو در سایر کشورهای عضو قابل شناسایی بوده و تنها در موارد مصرح داداگاه های یک کشور می توانند از اجرای آن خودداری کنند. همچین مزیت دیگری که می توان برای داوری مطرح کرد سرعت رسیدگی است. به دلیل عدم تراکم پرونده ها و یا عدم وجود تشریفات ، اصولا داوری نسبت به رسیدگی دادگاهها با سرعت بیشتری انجام می پذیرد. از مزایای دیگر داوری می توان به تخصصی بودن و پرداخت هزینه کمتر نسبت  به دادگستری اشاره کرد.

نقاط ضعف و معایب داوری:

نقاط ضعف داوری در برابر امتیازات و مزایای آن ناچیز است.اما لازم میدانیم در برابر مزایا و نقاط قوت ، نقاط ضعف را هم بیان کنیم.

۱.داور علی الاصول فاقد اطلاعات لازم جهت مواجهه با مسائل حکمی پیچیده ، قوانین موجد حق ،‌آمره و قواعد حل تعارض در رسیدگی به برخی از دعاوی می باشد ،‌لذا امکان نقض آرای داوری در مواقع اعتراض طرف ناراضی وجود دارد.

۲.آرای داوری ایجاد سابقه نمیکند و فقط در پرونده های مربوط موثر میباشد و لذا امکان پیش بینی نتیجه دعاوی اقامه شده در داوری کم است.

۳.تبعیض و جانبداری از یکی از طرفین داوری ، بویژه در داوی موردی ، به ملاحظاتی از جمله مشابهت های فرهنگی ،‌ دینی ،‌ زبانی ،‌ تطمیع ، تهدید و … محتمل تر است.

محرمانه بودن در مقررات داوری:

قانون نمونه ی داوری آنسیترال درباره محرمانه بودن داوری ،‌ سکوت اختیار کرده و آن را در اختیار کشورها قرار داده است تا هر شیوه ای که بخواهند برگزینند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بر علنی بودن داوری تاکید ندارد ،‌ ولی با توجه به ماده ۱۹ این قانون ، طرفین میتوانند درباره نحوه ی داوری تصمیم بگیرند و داوری را محرمانه اعلام کنند و داوران هم ملزم به رعایتند. ماده ۲۶ قانون تجاری داوری بین المللی ایران مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر می دارد : «هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود به طور مستقل حقی قائل شود ، یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند ، مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است ، میتواند وارد داوری شود مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی در داوری مورد ایراد هیچکدام از طرفین واقع نشود ».

برای مشاوره و یا داوری  با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن