حضانتدپارتمان خانواده

حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد

 

حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد

 

حضانت :

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح، عبارتنداز نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) می باشد . به همین دلیل سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایرامورطفل به خصوص امورحقوقی به شخص نیست.

حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر می باشد و بعد از این سن با پدر می باشد . در صورت فوت پدر با جد پدری است. این سن برای پسران دو سال اعلام شده است.

البته در صورت فوت والدین، حضانت طفل به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، دادگاه تکلیف کودک را مشخص می نماید . یادتان باشد در مسأله حضانت «مصلحت کودک» از هر چیز دیگری مهم تر است به طوری که قانون ابتدا مصلحت طفل و سپس حق والدین برای نگهداری از او را در نظر می‌گیرد.

در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب نماید که به شخص ثالثی سپرده گردد، دادگاه به این مسأله رأی می‌دهد.
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا سن ۷ سالگی با مادر است و فرقی نمینماید که این طفل پسر باشد یا دختر و پس از ۷ سالگی حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از ۷ سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف به وجود آید دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و یا مادر اعطا می کند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

فسخ حضانت با ازدواج مجدد

اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد گردید . البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست.

در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امین موقت تعیین و حضانت طفل را برعهده داشته باشد.

اما این شرط کلی است که مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود.

یادتان باشد به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت نماید ، زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهید یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند یا فرزندان توسط کارشناس تعیین و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج یا خروج از کشور و یا خرید و فروش ملک با جد پدری بچه است.
برابر با ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری هم حق و هم تکلیف والدین است و برابر با ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوب ۸/ ۹/ ۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر.

 

پرسش شما از گروه وکلای معراج :

پرسش : چنانچه هنگام طلاقحضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج  نماید آیا حضانت از او سلب می شود؟

پاسخ از گروه وکلای معراج : اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند ،با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی شود . اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند ،بنابر قانون حضانت تا هفت سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند ،حقحضانتاز او سلب می شود.

پرسش : در صورت فوت پدر ،حضانت طفل با مادر است . حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند ،آیا جد پدری (پدر بزرگ طفل )می تواند حضانت را از مادر بگیرد ؟

پاسخ از گروه وکلای معراج : برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

صفحه مرتبط:

حضانت قانون جدید

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن