دپارتمان کیفریقتل

جنایت شبه‌عمد

جنایت شبه‌عمد

قتل شبه عمد زمانی است که جانی قصد کشتن شخص را نداشته و فعل او نیز نوعأ کشنده نبوده اما فعل منجر به قتل را با نیت قبلی انجام داده است. در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مثال‌های این نوع جنایت اینچنین ذکر شده‌اند «مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعأ سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد، یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنایت بر او شود».

در میان مواد قانون مجازات اسلامی فقط در ماده ۷۱۴ عنوان قتل غیر عمدی مطرح شده که این ماده در رابطه به قتل ناشی از تخلفات رانندگی می‌باشد و هدف قانونگذار از وضع این ماده تعیین مجازات تعزیری برای رانندگانی است که در حین رانندگی مرتکب خطای منجر به مرگ دیگری می‌شوند اما برای تعیین اینکه قتل ناشی از تخلفات رانندگی مذکور در ماده فوق‌الذکر جزء کدامیک از انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل مطرح و حکم هر یک بین می‌شود مراجعه کرد که از آنجائیکه در فقه اسلام عنوان قتل غیر عمدی مطرح نشده است در این مواد نیز که به تبعیت از فقه تدوین گشته است چنین عنوانی مطرح نشده است، پس عنوان قتل غیر عمدی در حال حاضر موضوعیت ندارد و قتل ناشی از تخلفات رانندگی بایستی با یکی از انواع ششگانه قتل تطبیق داده شود. بهرحال از آنجائیکه قتل غیر عمدی در حقوق انگلیس مفهوم موسعی دارد و دامنهٔ بسیار وسیعی از قتلها را در بر می‌گیرد که در کنار آن فقط قتل عمد (که در این تحقیق ملاحظه می‌شود که دامنهٔ شملو آن بسیار محدود گشته است) و بچه کشی (توسط مادر) قرار دارد، برای نیل به یک مطالعه تطبیقی، در این نوشتار قتل غیر عمدی در حقوق ایران در معنای عام آن که قتل در حکم شبه عمدی، قتل خطای محض و قتل در حکم خطای محض را در بر می‌گیرد، بکار رفته است که در ادامه در بررسی آنها پرداخته می‌شود که قبل از آن در اینجا لازم است توضیحی مختصری پیرامون اصطلاحات «در حکم» و «به منزله» داده شود. بطور کلی زمانیکه قانونگذار بخواهد احکام جرم خاضی را بر عمل خاص بار نماید در حالیکه عمل مذکور دارای ارکان و شرائط آن جرم نمی‌باشد، آن عمل را در حکم یا به منزلهٔ جرم مورد نظر قرار می‌دهد یا اینکه مجازات جرم مورد نظر را برای مرتکب آن مقرر می‌کند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

بعنوان مثال: قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ارتکاب قتل بوسیله آلت قتاله را در حکم قتل عمدی قرار می‌دهد و در ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰، مجازات کلاهبرداری را برای کسیکه نسبت به ملکی امین محسوب و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را می‌کند در نظر می‌گیرد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مبحث قتل، در دو مورد از این اصطلاحات استفاده نموده است: ۱- زمانیکه می‌خواهد بر بعضی از قتلها حکم قتل شبه عمدی را بار نماید. ۲- موقعیکه حکم قتل خطای محض را برای پاره‌ای از قتلها در نظر می‌گیرد.
الف- قتل در حکم شبه عمدی
اصطلاح قتل در حکم شبه عمدی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. متن تبصره فوق‌الذکر بشرح زیر می‌باشد:

«هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتادقتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

جنایت شبه‌عمد

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

وکیل قتل غیر عمد

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن