جرایم سایبری

جرایم سایبری

جرایم سایبری

با توجه به تعریف و گستره ی فضای سایبرو با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرم می توان چنین تعریفی را از جرم سایبری ارائه داد :
«هر فعل یا ترک فعلی که در فضای سایبر (مجازی )اتفاق افتاده و قانون آن جرم شناخته و برای آن مجازات مشخص کرده باشد ».
با این تعریف ،جرائم علیه سخت افزار کامپیوتر نظیر سرقت یا تخریب مانیتور از شمول جرائم سایبری خارج می گردد .

ویژگی های جرم سایبری :
با بررسی ویژگی های این جرائم مشخص می شود که در بعضی ویژگی ها با برخی جرائم سنتی مشترک هستند . در حالی که برخی ویژگی ها ،خاص جرائم سایبری اند بنابراین ویژگی های این جرائم در دو مبحث بیان می شوند .

 • ویژگی های مشترک با برخی جرائم دیگر
  از ویژگی های مشترک این جرائم بالا بودن درجه خطرناکی و همچنین میزان بالای خسارت ناشی از آن ها و بدون مرز بودن آن ها می باشد که در چنین صفاتی با جرائمی از قبیل تروریسم ،قاچاق مواد مخدر مشترک می باشد .الف : بالا بودن خطر
  چنین جرائمی به خاطر به خطر انداختن انسان از نظر فکر و زندگی فردی و حیات اجتماعی و سیاسی و امنیت ملی و اقتصادی دولت ها و نهاد های خصوصی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردیده است و خسارت بالای ناشی از ارتکاب چنین جرائمی نشان دهنده ی خطر ناک بودن آن هاست .
  ب : فراملی بودن (: (Transnational
  به گستردگی فضای سایبر به ویژه شبکه یاینتر نتی و هدم محدودیت آن به یک مکان یا قلمروی ویژه ،ارتکابی در آن فضا هم به تبع آن غیر محدود به قلمرو یا مرز خاص می باشند به گونه ای که مرتکب می تواند در یک قاره باشد و نتیجه عملش در یک قاره دیگر و قربانیان آن در کشور های متعدد قرار گرفته باشند .
  وجود مجرم در کشور وقربانی در کشوری دیگر موجب ایجاد چالش در رعایت مقررات آیین دادرسی و حقوق جزای ماهوی شده است .
  ویژگی منحصر به فرد جرائم سایبری
  الف : وقوع آن در فضای مجازی :

  در تعریف جرم سایبری گفته شد جرم سایبری عملی است که در فضای سایبر واقع شده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد .بنابراین تنها خصوصیتی که چنین جرمی را با سایر جرائم متفاوت می سازد مکان وقوع آن است که در عالم مجازی است . از آنجا که معمولا چنین جرائمی نیازمند دانش و مهارت تکنولوژی اطلاعات است ،مرتکبین چنین جرائمی از متخصصین دانش فناوری اطلاعات هستند به گونه ای که پیشرفت نرم افزار ها خود شاید متاثر از ازدیاد چنین جرائمی باشد .
  ب :مشکل بودن کشف و اثبات
  جرائم سایبری به خاطر اینکه اثر خارجی و مادی مشخص از خود برجای نمی گذارند و صحنه یوقوع آن هم مادی و فیزیکی نیست و بازیابی آن هم غیر ممکن است ،کشف آنها خیلی سخت و گاهی غیر ممکن می نماید و غالبا کشف آن ها به صورت اتفاقی انجام می گیرد (۱)
  البته پیشرفت سریع تکنولوژی ،عامل اساسی چنین صفتی برای جرائم سایبری گردیده است . مثلا در شبکه ی اینتر نت دفاتر و شرکت های بزرگی راه اندازی شده و یک خوراک خیلی مناسبی را برای مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم سرقت معلومات فراهم نموده است به گونه ای که باعث کسب سود هنگفت در زمان خیلی کوتاه گردیده است . امری که بر مشکل اثبات چنین جرائمی می افزاید این است که مجرمین حرفه ای در جرائم سنگین اطلاعاتی خود سیستم های مربوط به موسسات دور از خود را مورد هدف قرار می دهند و همچنین به خاطر تخصص خود از همان ابتدا راه های کشف جرم خود را می بندند و با برنامه ریزی های دقیق خود مانع کشف جرم می شوند (۲)
  ج : بالا بودن رقم سیاه
  با توجه به اینکه جرم سایبری در یک فضای غیر واقعی و مجازی محقق می شود و به خاطر ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر و به تبع آن مشکل کشف و اثبات جرائم مذکور از یک طرف و فاصله ی زیاد میان مجرم وقربانی و بحران قواعد سنتی در تعقیب این جرائم و کاستی های قوانین مربوط به این جرائم از طرف دیگر ،حصول آمار دقیق این جرائم را با مشکل مواجه کرده است . علاوه بر این ،عدم گزارش جرائم از سوی قربانی ،که قالبا شرکت های بزرگ اقتصادی سیاسی می باشند ،به خاطر حفظ حیثیت شرکت و جلوگیری ترک شرکت از سوی سهامداران و حفظ اعتماد مردم مزید بر علت است .۱- عبابنه ،المرجع السابق ،ص۳۷٫
  ۲- الشهری ،المرجع السابق ،ص۹٫
 • طبقه بندی جرایم سایبری
  جرائم کلاسیک با توصیف سایبری

  در این دسته ،جرائمی جای می گیرند که عنوان آن ها از عناوین جرائم سنتی است ولی به لحاظ وقوع ان ها در فضای سایبر ویژگی سایبری به خود گرفته اند به گونه ای که مستلزم قواعد جداگانه و ویژه می باشند . مثل جعل یا کلاهبرداری سایبری .
  جرائم صرف سایبری (سایبری محض )
  این دسته از جرائم صرفا بعد فنی دارند اگر چه بعضی از آن ها قبلا در جرائم کلاسیک قابل ملاحظه هستند .
  این جرائم صرفا در عالم سایبر به وقوع می پیوندند و امکان ارتکاب آن ها در دنیای فیزیکی قابل تصور نیست . این جرائم را جرائم رایانه ای محض نامیده اند به خاطر اینکه خاص دنیای سایبر هستند اما آثار آن ها در دنیای واقعی ظاهر می شوند .(۱)از قبیل نشر ویروس و تخریب داده ها .
  جرائم مخابراتی
  این جرائم قبلا جداگانه بحث می شدند ،زیرا میتنی بر ماهواره و نیز بخشی از جرائم در فضای سایبر هستند . این جرائم عبارتند از :جرائم مخابراتی ،جرایم مرتبط با ماهواره ،جرائم موبایل و جرائم شنود .
  سایبر جرایم سایبری
  این دسته ناظر بر اعمالی از امور مدنی ،تجاری یا حقوق عمومی در فضای سایبر است که ضمانت اجرای کیفری به خود گرفته است . از قبیل جرائم مالکیت فکری و جرائم تجارت الکترونیک (۲)
 • ۱- مصطفوی ،همان ،ص۲۱٫
  ۲- دزیانی ،پیشین ،ص۶۸٫
  منبع مطالب :
  البوعلی ،امیر ،صلاحیت محاکم در جرایم سایبری ،تهران ،جنگل جاودانه ،۱۳۹۱٫
 • برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید
  یکی از زیرساخت‌های ضروری موردنیاز در کنار توسعه فضای مجازی در کشور پیگیری رویه‌های فنی و نیز قوانین حقوقی لازم جهت پیگرد این جرم‌هامی باشد .جرائمی که پیش از گسترش اینترنت نیز وجود داشته‌اند، اما نوع جدیدی از زندگی در فضای مجازی را آغاز نموده‌اند. این جرائم با همان شرایط قانونی و از طرق مرسوم ارتکاب می‌یابند و رایانه یکی از ابزارهای ارتکاب آن‌هاست. لذا قانون‌گذار، ارتکاب به‌وسیله رایانه را به‌عنوان جزئی از اجزاء عنصر مادی آنها یا عامل تشدید و تخفیف مجازات آنها ذکر ننموده است. از قبیل کلاه‌برداری، سرقت و…جرائمی هستند که غالباً به دنبال استقرار اینترنت ظاهر شده‌اند و از آن جدایی‌ناپذیرند. مانند هک کردن، حملات ویروسی جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند، که در این مقاله ما به تعریف محیط سایبر که یک محیط مجازی می‌باشدوبه ویژگی محیط سایبر، بطوریکه کاربران می‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی در سراسر دنیا دستیابی پیدا کنندوچگونگی ایجادجرایم که در فضای سایبر کپی عین اصل می‌باشدوانواع مجرمین محیط سایبرشامل هکرها، کرکرها، فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرموردجرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها، عنکبوتهای موتورهای جستجووپالسهای الکترومغناطیسی، کرمهاوبمب‌های منطقی ودرمورد پلیس سایبر که مطابق با خاص بودن جرم‌های سایبر، نیاز به آموزش‌های خاص دارندو در آخر در مورد روشهای امنیت شبکه وداده‌ها می‌پردازیم.
  راحل تنظیم شکایت:در ابتدای امر شما بایستی یک شکواییه در سایت قوه ی قضاییه ثبت نمایید. برای این کار به سایت http://judcms.ir/ مراجعه کنید و به قسمت ارائه شکوائیه بروید. در این صفحه شکواییه ی خود را تنظیم کنید و در صفحات بعدی به ترتیب اطلاعات شاکی و متشکی عنه را وارد کنید. در پایان کار علاوه بر زدن دگمه ی ارسال یک پرینت از شکواییه تهیه نمایید و با در دست داشتن شکواییه به دادسرای ناحیه ی ۳۱ تهران مراجعه کنید. پس از ورود به دادسرا به اتاق “عریضه نویسی” مراجعه کنید. در این جا پس از دریافت یک سری اطلاعات باید برای تهیه ی تمبر اقدام کنید. محل تهیه ی تمبر در خیابان میرعماد واقع است. پس از تهیه ی تمبر به طبقه ی چهارم دادسرا بروید. در اینجا شما به شعبه ی کشیک دادیاری هدایت میشوید. کل زمان موردنیاز برای تکمیل این فرآیند حداکثر یک ساعت میباشد.
 •  در هنگام تهیه ی شکایتنامه و بعد از آن به نکات زیر توجه نمایید:
 • از شکایت کردن نترسید: احتمالا شما هم شنیدید که برای پیگیری یک پرونده ی قضایی باید “دوندگی” زیادی کرد. اما در پرونده های مربوط به این قسم جرائم اگر مدارک کافی در پرونده موجود باشد دیگر نیازی به مراجعات مکرر شما نیست. اما حداقل یکبار و حداکثر سه بار از شما میخواهند تا به دادسرا مراجعه کنید.
 • مدرک جمع کنید: تا میتوانید مدرک جرم جمع نماید. توجه کنید که در این مورد حتی ایمیلها و چتهای صورت گرفته در یاهو مسنجر هم اعتبار دارند. به همین دلیل در پرینت گرفتن و ذخیره کردن محتویات چت ها کوتاهی نکنید. ضمن اینکه مدارک موجود در سایتهای معتبر اعتبار بیشتری دارند. مثلا اگر شما از طریق پشتیبانی یک سرویس معتبر متوجه کلاه برداری شده اید حتما مکاتبات صورت گرفته را پرینت کنید.برای تمام ادعاهایتان مدرک داشته باشید: توجه نمایید که هنگام رسیدگی به پرونده دادیار یا داستان درباره ی جزئی ترین مسائل موجود در شکایتنامه از شما سوال میپرسند. پس در شکایتنامه تان ادعایی نکنید که بعدا نتوانید آن را ثابت کنید. به خاطر همین هیچ گاه در شکایتنامه تان سعی در تهمت زدن به متشاکی نداشته باشید چون بعدا برای تان دردسرساز میشود.
 • خوب حرف بزنید: پرونده های مربوط به کلاه برداری های ایترنتی و جرایم رایانه ای همیشه دارای شبهه های زیادی هستند. به خاطر همین دادیار و داستان مدام از شما سوال میکنند. در این جا شما باید تا میتوانید موضوع را روشن کنید و اجازه ندهید که فرد مخاطبتان دچار شک و تردید شود. که اگر این اتفاق بیفتد بعدا کار شما سخت تر خواهد شد. سعی کنید تا جایی که امکان دارد از کلمات تخصصی استفاده نکنید در غیر اینصورت تمام کلمات را با حوصله توضیح دهید.
 • به مدارکتان استناد کنید: در خلال صحبتها و اظهاراتتان حتما به مدارک موجود در پرونده استناد کنید. این کار به اظهاراتتان اعتبار خاصی میبخشد.
 • با حوصله بنویسید: در زمان رسیدگی به پرونده سوالاتی از شما پرسیده میشود. این سوالات ناشی از شک و شبهه های موجود در شکایتنامه است. پس از اینکه شما سوالات موردنظر را شفاهی پاسخ بدهید از شما خواسته میشود تا گفته هایتان را کتبا بنویسید. در این مرحله با حوصله و دقت بنویسید و تمام جزئیات را هم ذکر کنید. از کمبود مکان برای نوشتن هم نترسید. به شما ورق اضافه هم میدهند
 • مدارکتان را به فارسی هم ترجمه کنید: افرادی که در این دادسرا به پرونده ها رسیدگی میکنند غالبا تا حدودی با زبان انگلیسی آشنایی دارند اما اگر مدارک شما همگی به زبان انگلیسی میباشد سعی کنید تمامی آنها را در برگه ای جداگانه ترجمه کنید. این کار به تسریع روند رسیدگی پرونده کمک میکند.
 • از دادن اطلاعات شخصی نهراسید: برای اثبات موجودیت و حقیقت مدارکی که به پرونده اضافه شده است احتمالا شما مجبور خواهید شد که رمز عبور ایمیل و اکانتهای دیگرتان را به مامورین بدهید. از انجام این کار نترسید. اطلاعات شما محفوظ خواهد ماند.
  مزاحمت‌، توهین، سرقت، تروریسم، جاسوسی، هک، قتل، روسپیگری، استفاده رایگان غیر مجاز، نقض کپی رایت، و نفوذ مهم ترین انواع جرایم در فضای مجازی است.در سراسر جهان میلیاردها دستگاه انواع رایانه فعالیت می‌نمایند و تعداد قابل‌توجهی از آنها با تارگاه جهانی وب در ارتباط هستند. این موضوع از یک‌سو جنبه‌های تأثیرگذار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد و از سوی دگربستر ورود تبهکاران دیجیتالی را هموار می‌کند

   برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

 حتما بخوانید :

دادسرا جرایم رایانه ای

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن