بیمهمقالات حقوقی

تقلب و کلاهبرداری در شرکت های بیمه

در حال حاضر بیمه به عنوان یکی از صنایع بزرگ جهان به شمار می رود. اما متاسفانه در چند سال اخیر به علت افزایش کلاهبرداری و تقلب در شرکت های بیمه هرساله میلیون ها پول از این شرکت ها خارج شده و این امر می تواند به عنوان زنگ خطری برای آینده ی شرکت های بیمه باشد. تقلب و کلاهبرداری در شرکت های بیمه به عنوان یک دشمن سرسخت برای این قبیل شرکت ها محسوب شده و نه تنها سود آوری را برای بیمه گران در معرض خطر قرار می دهد بلکه به طور کلی صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده و به خطر می اندازد.

عناصر تشکیل دهنده تقلب و کلاهبرداری در شرکت های بیمه :

رکن قانونی :

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد : « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها و یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم و یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و با یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حصاب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود … » در خصوص کلاهبرداری در شرکت های بیمه و مجازات مرتکبین آن می توان به این ماده و تبصره های ذیل آن استناد کرد.

هم چنین از آن جایی که جعل عنوان نمایندگی بیمه از صور کلاهبرداری محسوب می شود لذا مقنن در ماده ۶۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ بیان کرده است،  هرشخص که بدون داشتن پروانه نمایندگی برای هریک از رشته ها قبول بیمه نماید متخلف بوده و به مجازات مقرر محکوم می شود.

بهتر است بخوانید : قوانین مرتبط با شرکت های بیمه 

رکن مادی:

برای تحقق تقلب و کلاهبرداری در شرکت های بیمه ای توسل به وسایل متقلبانه و انجام فعل مثبت مادی توسط

مرتکب لازم و ضروری است و با عنایت به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد در غیر این صورت کلاهبرداری تحقق نگرفته و جرم انجام شده تحت عناوینی چون خیانت در امانت و … محسوب می شود.

علاوه بر این شرط دیگری که برای تحقق جرم تقلب و کلاهبرداری در صنعت بیمه ضروری است اغفال و فریب دادن متضرر جرم با توسل به وسایل متقلبانه می باشد. دکتر میرمحمد صادقی در این خصوص اذعان می دارند ، لازمه اغفال و فریب متضرر از جرم عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است. لذا در صورتی که شرکت بیمه ای علی الرغم آگاهی از متقلبانه بودن عمل مرتکب جرم اقدام به پرداخت خسارت به وی به هر دلیلی کند، نمی تواند مدعی کلاهبرداری باشد.

مورد دیگری که با توجه به ماده یک قانون اخیر الذکر در خصوص تحقق جرم کلاهبرداری شایان توجه است لزوم تحصیل مال بیمه گر می باشد. لذا چنانچه فرد بخواهد با توسل به اعمال متقلبانه تنها از تخفیفات بیمه ای استفاده کند کلاهبردار محسوب نمی شود.

رکن مادی در ماده ۶۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز بدین شکل است که صرف عنوان نمایندگی به تنهایی دال بر تقلب و کلاهبرداری نبوده و باید تحصیل عنوان بدون مجوز و به طور غیر قانونی باشد. و اتخاذ عنوان مجعول باید قبل از تحصیل مال قربانی به عمل آید.

رکن معنوی :

اراده آگاهانه فرد و عمد و قصد در توسل به وسایل متقلبانه و فریب بیمه گر در تحقق جرم کلاهبرداری امری ضروری است. لذا بیمه گذار در کلاهبرداری بیمه ای لازم است به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده علم داشته و در استفاده از وسایل مذکور جهت تحصیل مال بیمه گر عمد نیز داشته باشد.

مجازات مرتکبین تقلب و کلاهبرداری در شرکت های بیمه :

چنانچه با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری فرد مرتکب جرم کلاهبرداری شود علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که

اخذ کرده است محکوم می شود. و چنانچه جرم با استفاده از تبلیغ عامه و وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو تلویزیون و … صورت گرفته و یا مرتکب صورت گرفته و یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و … باشد  علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

به موجب ماده ۵۵۵ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)، جعل عنوان جرم بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و چنانچه عمل فوق را به منظور ابزاری برای کلاهبرداری استفاده کند مجازات تشدید و مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

در ادامه بخوانید : اختلاس در شرکت های بیمه

گردآورنده: حقوق خوانِ معراج ،خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در امور بیمه با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن