دپارتمان کیفریدعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریمقالات حقوقی

تقلب در اعتبارات اسنادی یا ال سی

اعتبارات اسنادی  به عنوان تعهدی از بانک عمده ترین روش پرداخت در بازرگانی و معاملات بین المللی است و به جهت اطمینانی که برای طرفین معامله ایجاد می کند کاربرد گسترده ای دارد. اعتبارات اسنادی یا ال سی دارای اصول و قواعدی همچون اصل استقلال است. اصل استقلال در ال سی بدین معنا است که اصولاً بانک ها در اختلافاتی که در مورد قراردادهای بین طرفین ایجاد می شود دخالتی ندارد مگر در صورت وقوع تقلب که به عنوان یک استثنا در اصل استقلال اعتبارات اسنادی محسوب می شود. در تعریف این نوع اعتبارات می توانیم بگوییم ال سی سندی است که به طور عمده در معاملات تجاری بین المللی مورد استفاده قرار گرفته که در پی آن بانک متعهد می شود که براساس شرایط مندرج در اعتبارنامه مبلغ معینی را به فروشنده بپردازد.

بیشتر بدانیم: اعتبار اسناد یا ال سی

اشخاصی که ممکن است مرتکب تقلب در اعتبارات اسنادی یا ال سی شوند :

–  خریدار یا متقاضی :

متقاضی می تواند راساً یا با همکاری ذی نفع یا شخص ثالث دیگر مرتکب تقلب در اعتبارات اسنادی یا  ال سی شود.

– ذی نفع یا فروشنده :

چنانچه فروشنده در اسناد حمل دخل و تصرف کرده یا آن ها را مخدوش نماید و یا تعهدات ناشی از قرارداد را نادرست انجام داده و یا به طور کامل انجام ندهد مرتکب عمل متقلبانه شده و مستحق دریافت وجه اعتبارنامه نمی باشد. بنابراین در صورتی که عمل متقلبانه ذی نفع ( فروشنده ) قبل از ارائه هرگونه سند یا حواله به بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده وجه اطلاع داده شود، بانک مسئول پرداخت وجه ملزم به عدم پرداخت وجه به فروشنده می گردد و در غیر این صورت بانک مسئول جبران خسارت وارد شده بر متقاضی ( خریدار ) می گردد . در نتیجه چنانچه فروشنده مرتکب تقلب شود مجاز به دریافت وجه اعتبار نیست.

– شخص ثالث :

هراعتبار اسنادی شامل سه طرف اصلی یعنی ( متقاضی، ذی نفع و بانک گشاینده اعتبار اسنادی ) است. در کنار اطراف اصلی در اعتبارات اسنادی ممکن است اطراف بیشتری هم حضور داشته باشند که که به طور مستقیم ( که شامل اطرافی می شود که به طور مستقیم با پرداخت اعتباری اسنادی مرتبط هستند مانند بانک تایید کننده یا بانک ابلاغ کننده) و غیر مستقیم ( که شامل اطرافی می شود که در معامله ال سی دخیل نبوده اما با دیگر فعالیت های مربوط به آن رابطه دارند مانند متصدیان حمل و نقل، دلالان ) در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی در ارتباط هستند.

مصادیق تقلب در اعتبارات اسنادی یا ال سی :

– جعل :

قانون مجازات اسلامی احکام راجع به جعل را در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ بخش تعزیرات بیان کرده است. و در تمامی موارد جعل و استفاده از سند مجعول را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. البته لازم است گفته شود بانک ها هیچ گونه تعهدی به بررسی اصالت سند ندارند و تنها موظف هستند شرایط مندرج در اعتبارنامه را با اسناد ارائه شده مطابقت داده و در صورت عدم تطابق شرایط مندرج در ال سی با اسناد ارائه شده توسط فروشنده از قبول اسناد فوق امتناع نماید. جعل به دو گروه جعل مادی و مجعل معنوی تقسیم می شود.

* جعل مادی با عمل مثبت مرتکب همراه است و شخص با مخدوش کردن، دست بردن در سند و سایر موارد اینچنینی مرتکب جرم جعل می شود. در این مورد می توان به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) اشاره کرد که اشعار می دارد: « جعل و تزور عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب »

* جعل معنوی از طریق تغییر در محتوا و ماهیت و موضوع سند محقق می شود. جعل معنوی در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصداق پیدا می کند. جعل معنوی در حین تنظیم و تقریر سند یا نوشته واقع می شود.

– کلاهبرداری :

دکتر محمد جعفری لنگرودی در کتاب ترمونولوژی حقوق در تعریف کلاهبرداری می فرماید « کلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن او به وقایع موهوم یا بیم دادن در امور موهوم. تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و به او ضرر برسانند. »

در اعتبارات اسنادی کلاهبرداری ممکن است توسط هریک از اطراف اعتبارنامه انجام گیرد ؛ به عنوان مثال چنانچه فروشنده به منظور دریافت وجه اسناد تقلبی و جعلی را ارائه نموده و کالایی را با قیمتی پایین تر از قیمت جهانی پیشنهاد دهد و در اغلب موارد نیز ممکن است متقاضی و ذی نفع در واقع یک شخص باشند اما در ظاهر به گونه ای اظهار کنند که بانک گشاینده اعتبار این دو را دو شخص متفاوت قلمداد کند و از این طریق بون آن که معامله ای انجام گرفته باشد اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نمایند.

در ادامه بخوانید : جرم کلاهبرداری

                            مجازات جرم جعل 

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن