دیه

تعریف دیه و موارد آن (۲)

تعریف دیه و موارد آن (۲)

در مقاله ی قبل به تعریف ، ماهیت و میزان دیه پرداختیم ؛ حال می خواهیم بخش دوم از جنایات مادون نفس را بررسی کنیم .

جنایات مادون نفس

بخش دوم :

۴-۲٫دیه شکستگی یا جدا کردن استخوان ها :

قانون مجازات اسلامی دیه شکستگی بعضی از استخوان ها را به طور خاص در مواد مختلف ذکر کرده است ، به عنوان مثال : دیه شکستگی گردن در صورت کج شدن آن ، شکستن ستون فقرات در صورت معالجه نشدن ، شکستگی استخوان بینی در صورت اصلاح نشدن آن .

(مواد مرتبط ۶۲۶،۵۹۳،۶۴۷،۶۵۵،۶۵۱ قانون مجازات اسلامی)

در صورتی که ستون فقرات کاملأ معالجه شده باشد ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع (مثل توان راه رفتن یا نشستن) شود ، دیه آن کامل خواهد بود .

ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی یک ضابطه ی کلی مقرر نموده به اینشرح : (در شکستگی عضوی که دارای دیه ی مقدر است ، اگر پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند ، چهار بیست و پنجم دیه ی آن عضو ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد .

* ارش (خسارت) اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمه ی وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد .

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص دیه   با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

۵-۲٫دیه تورم و تغییررنگ پوست :

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی  دیه ی صدماتی که در اثر آن رنگ پوست صورت تغییر کند را در صورت سیاه شدن ، کبود شدن ، سرخ شدن تعیینکرده است .

در مورد سایر اعضای بدن با توجه به آشکار نبودن آن ها ، مقدار دیه طبق ماده ی فوق الذکر نصف مقادیر ذکر شده در ماده خواهد بود .

در جنایاتی که باعث تغیر رنگ پوست سر یا تورم بدن ، سر یا صورت شود به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی دادن ارش لازم خواهد بود .

* در حالت تورم اگر تغییر رنگ هم حاصل شود ارش به دیه  ی تغییر رنگ اضافه خواهد شد .

۶-۲٫دیه موها :

در صورتی که موی زن یا مرد و یا ریش مرد به گونه ای از بین برده شود که طبق نظر کارشناس دیگر نروید باید دیه کامل پرداخت شود به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی .

دیه موهای هر ابرو در صورتی که دیگر نروید ، یک چهارم دیه کاملمی باشد و در صورت بروز عیب و نقص ، خواه دوباره بروید یا نروید و خواه تمام یا بعض آن از بین رفته باشد طبق ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی موجب ارش خواهد شد .

۷-۲٫دیه ناخنها :

همان طور که در ماده ی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی آمده کندن هر ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بوید ، و یا اگر سالم و بدون عیب بروید به دیه ی مقرر در این ماده محکوم می شود.

۸-۲٫دیه جنین :

ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین را سقط جنین می نامند .

دیه جنین را در مراحل مختلف رشد آن طی شش بند در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است ، که به موجب بند ششم آن دیه جنینی کهروح در آن دمیده شده بر اساس جنسیت آن ، معادل دیه کامل مرد یا زن تعیین شده است .

در این مورد لازم به ذکر است که حتی اگر در زمان ضربه هنوز روح در جنین حلول نکرده باشد ، در صورتی که سقط پس از حلول روح صورت گیرد ، مرتکب به پرداخت دیه محکوم خواهد شد .

هرآنچه در موردسقط جنین گفته شد بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می شود مسلم باشد وگرنه ، به موجب ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه چیزی از زن ساقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ، دیه و ارش ندارد ولی اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد گردد حسب مورد ، دیه یا ارش تعیین می شود .

* از بین بردن نوزادی که قبل از موعد مقرر به دنیا آمده و در نتیجه باید مدتی را با کمک دستگاه زندگی کند قتل محسوب می شود .

۹-۲٫دیه جنایت بر مرده :

مرده ی مسلمان دارای حرمت می باشد و اگر جنایتی نسبت به آن واقع شود بسته به نوع جنایت ، دیه قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره ماده ی ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد راه مصرف دیه ی مذکور در ماده اعلام می کند که این دیه به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه متعلق به خود میت محسوب شده و بدهی او را از آن پرداخت می کنند و در غیر این صورت برای او در راه خیر صرف می شود .

* قطع  اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد .

منبع : کتاب جرائم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

گرد آورنده : سرکار خانم محبوبه نقی لو(حقوق خوان معراج )

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص دیه   با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن